တရား၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးဟု ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးေျပာ

ခြန္စိမ္းေမာင္ (ေတာင္ႀကီး) | ႏိုင္၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂ | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဟာ တရား၀င္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရ အလုပ္သမားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာဖဒိစ္ခ်ဳိင္း ဆဆြန္ဆပ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ အလုပ္သမား ဒု၀န္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းတို႔၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထိုင္းအလုပ္သမားေရးရာ၀န္ႀကီး၏ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနရံုး အြန္းလိုင္း သတင္းစာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရအဖြဲ႔အေနျဖင္႔ ထုိင္းႏိုင္ငံအစုိးရအဖြဲ႔နွင္႔ မေတြ႔ဆံုမီ ထိုင္းနိုင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာကိစၥျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ ၿပီးခဲ့သည္ (၂၅၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ထို္င္းနိဳင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာသံရံုး၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး အႀကံဥာဏ္မ်ားရယူခဲ႔ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

"၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇႏၷဝါရီလ (၁) ရက္္ေန႔မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မယ့္ ထို္င္းနိဳင္ငံအတြင္းရွိ ခရိုင္ေဒသအားလံုးမွာ အေျခခံ ေန႔တြက္လုပ္အားခ (၃၀၀ ဘတ္) ေပးဖို႔နဲ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမားမ်ား အားလံုး တန္းတူအခြင့္အေရးရဖို႔အတြက္ ထုိင္းနိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနႀကတဲ႔ ျမန္မာနိဳင္ငံသားေတြ အားလံုးကလည္း တရားဝင္အလုပ္သမားျဖစ္ဖို႔က အေရးႀကီးတယ္" ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရ အလုပ္သမားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ ဖဒိစ္ခ်ဳိင္း ဆဆြန္ဆပ္ က ေျပာသြားပါတယ္။

လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ (၁၄) ရက္ေန႕မွာ သက္တမ္းကုန္ေတာ႔ မည္ျဖစ္သည္႔ ယာယီနိဳင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ အစိုးရမွ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ခြင္႔ရွိေအာင္ ဥပေဒအရ (ရက္ေတြ လေတြ ႏွစ္ေတြ) ထပ္ၿပီး တိုးေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ေျပာသြားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံအစုိးရအဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားေရးရာမ်ားကုိ တိက်မွန္ကန္ လြယ္ကူစြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ သေဘာတူညီမွဳ ေကာ္မတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

No comments: