ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဥကၠဌဖလား ေဘာလုံးပြဲကုိ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ဆီဆုိင္ျမိဳ႕အသင္းအတြက္ ရံပုံေငြေကာက္ခံမႈမ်ား ရွိေန

By ခြန္ထီးခမ္း | ႏို၀င္ဘာလ 14 ၊ 2012 | ေတာင္ၾကီးတိုင္းမ္

ဟုိပုံးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဥကၠဌဖလားေဘာလုံးပြဲကုိ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္ အသင္းအတြက္ အသုံးစရိတ္ရံပုံေငြကုိ ရ.ယ.က အဖြဲ႕မ်ားမွ ဆီဆုိင္တစ္ျမိဳ႕နယ္လုံးရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအားလုံးအလုိက္ တစ္အိမ္ေထာင္လ်င္ ၂၀၀ က်ပ္ႏႈံးျဖင့္ေကာက္ခံ လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။


ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕၊ ဥကၠ႒ဦးခြန္စံလြင္မွ
မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (Photo: Khun Ruk Facebook)

ေတာင္ၾကီး၊ လြိဳင္ေကာ္ကားလမ္း အေရွ႕ဘက္ရွိ ေတာင္ေရွ႕ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စု ႏွင့္ ဗန္းျဖြိးေက်းရြာအုပ္စုအစရွိသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားကုိ တစ္အိမ္ေထာင္လ်င္ ၂၀၀ က်ပ္ႏႈံးျဖင့္ သတ္မွတ္ ေကာက္ခံေသာ္လည္း ကားလမ္းအေနာက္ဘက္ တဖက္တုိက္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တစ္အိမ္ေထာင္လ်င္ ၅၀၀ က်ပ္ႏႈံးျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

“အဓိကေတာ့ တဖက္တုိက္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး စုိင္းလုံက ေကာက္ခံတာပါ။ ရံပုံေငြအတြက္ နည္းနည္း သူ႔အိတ္ကပ္ထဲထည့္ဖုိ႔အတြက္မ်ားမ်ားေပါ့” ဟု အသက္ ၄၀ ခန္႔ ေဒသခံတစ္ဦးက မေက်နပ္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာသည္။

ရံပုံေငြမ်ားကုိ ဆီဆုိင္ျမိဳ႕၊ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္ရွိ ရ.ယ.က ရုံးသုိ႔ နုိင္၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေနာက္ဆုံးထား လာေရာက္ အပ္ႏွံရန္ ရုံးတံဆိပ္ျဖင့္ ရြာအလုိက္ စာပုိ႔ေကာက္ခံထားသည္ဟု သိရသည္။

ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္သည္ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ သုံးျမိဳ႕နယ္အနက္ တစ္ျမိဳ႕နယ္ျဖစ္ျပီး ပအုိ၀္းအမ်ိဴးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (PNLO) လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာနယ္ေျမလည္း ျဖစ္သည္။

ပအုိ၀္းအမ်ိဴးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) မွ ေဒသဖြ႔ံျဖိဳးေရးအတြက္ ေက်းရြာမ်ားကုိ
ရံပုံေငြေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ ေဘာလုံးပြဲမ်ား၊ လမ္းတံတားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဴးသားအေဆာက္အဦးမ်ား အတြက္ ႏွစ္စဥ္ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။


အ.ထ.က(၂) ေက်ာင္း၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊
ဟိုပံုးၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက ကြင္းဖြင့္ပြဲတြင္ ဘင္ခရာျဖင့္
တီးမႈတ္ေဖ်ာ္ေျဖဖြင့္လွစ္ (Photo: Khun Ruk Facebook)


Fair Play (Photo: Khun Ruk Facebook)


ဟိုပံုး ႏွင့္ ဆီဆိုင္ ကြင္းဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားစဥ္
(Photo: Khun Ruk Facebook)


ကြင္းဖြင့္ပြဲတြင္ ဥကၠ႒မွ ၾသ၀ါဒ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္ကို နာခံေနၾကစဥ္
(Photo: Khun Ruk Facebook)


အ.ထ.က(၂) ေက်ာင္း ၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕မွ
ေက်ာင္းသား/သူ ဘင္ခရာအဖြဲ႔အား လက္ေဆာင္ဆုခ်ီးျမွင့္
(Photo: Khun Ruk Facebook)


No comments: