ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ပအုိ၀္းေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား မဟာဘံုကထိန္စီတန္းကပ္လွဴBy ခြန္ေခတ္စံ | ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

၄၈ ၾကိမ္ေျမာက္ ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီး ေက်ာင္းတိုက္ စုေပါင္းမဟာဘံုကထိန္မွာ ပအို၀္းေက်ာင္းသား ေမာင္/မယ္မ်ားမွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရွိ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းပါင္းစံုမွာရွိတဲ့ ပအို၀္းေက်ာင္းသားေမာင္မယ္မ်ား စုစည္းၿပီးေတာ့ မပာာဘံုကထိန္ ပေဒသာပင္ကုိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္းမွာ ၂၀၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ေန႔မွာ စည္ကားစြာ စီးတန္းလွည့္လည္ခဲ့ၾကပါတယ္။စာတင္ေက်ာင္းတိုင္းမွာ ေက်ာင္းသား ေမာင္မယ္မ်ား ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စီထားရွိၿပီး အလွဴပစၥည္းပေဒသာပင္ကုိ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕ ျမစျပယ္ကစၿပီး ပအို၀္းယိုးရာအတီးအကႏွင့္ ပအို၀္းသြီး သီခ်င္းမ်ားကို တက္ၾကြစြာ အတူတကြ သီဆို၍ ခ်ီတက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

No comments: