ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေရးအေၾကာင္းျပ၍ ဆိုက္ေခါင္စံျပေက်းရြာ အေနာက္ဘက္ရွိ ၿခံယာေျမကို အကြက္ရိုက္ ေရာင္းစားေန

By ခြန္မ်ဳိး | ႏို၀င္ဘာလ 15 ၊ 2012 | ေတာင္ၾကီးတိုင္းမ္

ေတာင္ၾကီး (ေတာင္ၾကီးတိုင္းမ္) ။ ။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိုက္ေခါင္စံျပေက်းရြာ အေနာက္ဖက္ကပ္ရပ္တြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ ၇၅ ေပ ပတ္လည္ရွိ ၿခံယာေျမ အကြက္ေပါင္း (၂၆၀) ကြက္ကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အမည္ခံျဖင့္ ပအို၀္းတပ္မေတာ္ ဗိုလ္မွဴးေဟာင္း ဦးခ်စ္လယ္ႏွင့္ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း လာေဗြတို႔က မိမိကိုယ္က်ဳိးအတြက္ မတရားေရာင္းစားေနပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၆ ႏွစ္ခန္႔တြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (PNA) မွ တပ္စခန္းတည္ေဆာက္မည္ဟုဆိုကာ ဆိုက္ေခါင္စံျပေက်းရြာ အေနာက္ဖက္ရွိ သဲခင္းလမ္းမႀကီး ဘယ္ဖက္ ၅ ကြက္၊ ညာဖက္ ၅ ကြက္ျဖင့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္အကြက္ေပါင္း ၂၆၀ ေက်ာ္ရွိ ၿခံယာေျမမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ထိ တပ္စခန္းေဆာက္ျခင္း၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ၿခံယာေျမမ်ားကို အကြက္မ်ားရိုက္၍ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား တစ္စံုတစ္ရာအေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ေရာင္းစားေနပါသည္။

၁၉/၅/၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ရြာသူ/သားမ်ားအား မိမိၿခံယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နယက ဦးေအာင္ခမ္းထီထံ သြားေရာက္စကားေျပာၾကရာ “ဆိုက္ေခါင္စံျပေက်းရြာ အေနာက္ဘက္ရွိ ၿခံယာေျမမ်ားကို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) မွ သိမ္းယူထားျခင္းဆိုသည္မွာ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ လုပ္စားေနသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔သိမ္းယူျခင္း၊ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ေရာင္းစားျခင္းကိစၥမ်ားကိုလည္း မိမိမွာ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္လည္းေကာင္း လံုး၀မသိရွိခဲ့ရေၾကာင္း” ဦးေအာင္ခမ္းထီက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ “တလယ္(ဗိုလ္မွဴးခ်စ္လယ္)၊ တေဗြ(ဗိုလ္ႀကီးလာေဗြ)တို႔ဟာ ကိုယ္က်င့္စာရိတၱမေကာင္း သျဖင့္ မိမိအဖြဲ႔မွ ပယ္ထုတ္ထားရေၾကာင္း” ၇/၇/၂၀၁၁ ပါ တိုင္ၾကားစာထဲတြင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီက လက္မွတ္ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေျမသိမ္းသူမ်ားက ၎လက္မွတ္သည္ ဦးေအာင္ခမ္းထီလက္မွတ္ အစစ္မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္လာကလည္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းဆိုတာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ က်ေနာ္တို႔လည္းမသိရေၾကာင္းဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီစနစ္ ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလည္း အမ်ားႀကီး၀င္လာမည့္အခ်ိန္၊ ေခတ္ေျပာင္း၍ ဆိုက္ေခါင္စံျပေက်းရြာက ယခင္ထက္ ပိုမိုစည္းကားလာသည့္အခ်ိန္၊ ေျမယာေျမမ်ား ေစ်းေကာင္းရေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေလာဘတက္၍ ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္သိမ္းယူ ေရာင္းစားတာျဖစ္ပါတယ္ဟု ေဒသခံရြာသားမ်ားက ဆိုသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၂၈/၉/၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳေပၚရွိ PNO ရံုးတြင္ ရြာသူ/သားမ်ားမပါဘဲ ၎ေျမယာေျမကိစၥကို အစည္းအေ၀းတိတ္တဆိတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီး ၎ေကာ္မတီ၀င္အဖြဲ႔၀င္ အမ်ားစုသည္ ေျမကြက္ကို ၀ယ္ေသာသူမ်ားသာ ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္ဟု ရြာသားတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

အစည္းအေ၀း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၁၂/၁၀/၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆိုက္ေခါင္ PNO ရံုးတြင္ ရဲေဘာ္လက္နက္ အျပည့္အစံုႏွင့္ လံုၿခံဳေရးယူေစၿပီး ေဒသခံေျမယာပိုင္ရွင္မ်ားကို အစည္းေ၀းေခၚယူ၍ လယ္ယာေျမကိစၥကို ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့သည္။

၎၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ -
  • ပံုစံ (၁၀၅) ျဖင့္ ၀ယ္ယူၿပီးျဖစ္ေသာ ေျမယာမ်ားကို ၀ယ္သူကိုသာေပးၿပီး၊ က်န္ေသာေျမယာမ်ားကို ပအို၀္းေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု မတရားဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ပံုစံ (၁၀၅) ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ မူလေျမယာေျမပိုင္ရွင္ကို အသိမေပးဘဲ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းရံုးႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။)

ထို႔ေၾကာင့္ ရြာသူ/သားမ်ားသည္ မေက်နပ္ပဲ သီတင္းကၽြတ္လဆုတ္ ၁၁ ရက္ေန႔ (၁၀/၁၁/၂၀၁၂) တြင္ ဆိုက္ေခါင္မွ ရြာသူ/သားမ်ားက ေက်ာက္တလံုးၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ ဦးေအာင္ခမ္းထီေနအိမ္သို႔ ကန္ေတာ့ရန္သြားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မကန္ေတာ့ခင္မွာ အေစာင့္ေတြက ေျမယာေျမကိစၥပါ/မပါ ႀကိဳတင္ေျမးျမန္းၿပီး မပါဘူး၊ ေျပာလည္းမေျပာဘူးဟုေျပာမွ ကန္ေတာ့ခြင့္ျပဳပါသည္။

သို႔ေသာ္ မကန္ေတာ့ခင္တြင္ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီက အရင္ေမး၍ “ေျမယာေျမကိစၥ အဆင္ေျပသြား ၿပီသြားၿပီလား စကၤာပူသြားတုန္းကေတာင္ စိတ္မခ်ဘူးျဖစ္ေနတယ္” ဆိုၿပီး ေမးခဲ့ရာ အဆင္မေျပေသးေၾကာင္း အစည္းအေ၀းေခၚ၍ မတရားဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားကဆိုရာတြင္ “ဗိုလ္မွဴးျမင့္ေအာင္တို႔ေျပာေတာ့ ေျဖရွင္းေပးလိုက္ၿပီ၊ အဆင္ေျပသြားၿပီလို႔ေျပာတယ္ အဲဒါမဟုတ္ဘူးေပါ့” ဆိုခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္မွဴးျမင့္ေအာင္က မ်က္ႏွာပူ၍ အိမ္ေအာက္ဆင္းၿပီး ျပန္သြားလိုက္သည္။

ထို႔ေနာက္ “မိမိေျမယာမ်ားကို ျပန္ယူၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျပန္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ပါ၊ စိတ္မပူႏွင့္ ျပန္လုပ္လိုက္လို႔ ေျမကို သူတို႔ သယ္သြားလို႔မရဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေရး လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူျပည္သားေတြ မ်က္ရည္က်ရမယ့္အလုပ္ မလုပ္ဖူးဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုလက္ရွိအေျခအေနအရ ေရာင္းစားခဲ့ေသာေျမကြက္မ်ားကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုၿပီး အမႈရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

“က်ေနာ္တို႔အိမ္က အရင္ရွိတာကို က်ေနာ္တို႔အိမ္ေဘးမွာ တဲကေလးလာထိုးၿပီး က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္တရားစြဲေနတာ အခုခ်ိန္ထိ မၿပီးေသးဘူး။ အမႈစျဖစ္တုန္းကဆိုလွ်င္ မေအး (ေျမကြက္၀ယ္ထားသူ) က ဒီေျမယာကို ဘယ္သူ႔ဆီက၀ယ္ သလဲ ေမးၾကည့္ေတာ့ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္လယ္ဆီက ၀ယ္တယ္ဆိုၿပီးေျပာတယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ဦးခ်စ္လယ္က သူ႔ကိုဘာေတြေျပာထားမွန္းလဲ မသိဘူး။ ဘယ္သူ႔ဆီ ၀ယ္တာလဲမသိဘူးလို႔ ေျပာျပန္တယ္ေလ။ က်ေနာ္တို႔ ရံုးသြားရတာလဲ အႀကိမ္ေပါင္းမနည္းဘူး တစ္ခါတစ္ေလ လူႀကီးေတြ မအားဘူးဆိုၿပီး ျပန္လြတ္လိုက္တာတို႔ ခဏခဏျဖစ္တယ္။ ခရီးစရိတ္လည္း အရမ္းကုန္ေနၿပီ။ မသြားခ်င္လည္း သြားေနရတယ္။” ဟု ယခုခ်ိန္ထိ အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ ရြာသားတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

ထိုနည္းတူစြာဘဲ ယခုမူလေျမပိုင္ရွင္မ်ားက ေျမဂရမ္ ပံုစံ (၁၀၅) ကို ျပဳလုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းကို PNO တို႔က ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ မူလေျမယာပိုင္ရွင္မ်ားက စီးပြားေရးၾကပ္တည္းေန၍ မိမိမွာရွိေသာ ေျမကြက္မ်ားကို ေရာင္းစားၿပီး အရင္းအႏွီးလုပ္ ခ်င္ၾကေသာ္လည္း ၀ယ္မည့္သူမ်ားက မ၀ယ္ရဲၾကသည့္အတြက္ အခက္အခဲေတြႀကံဳေနရသည္။

က်ေနာ္တုိ႔ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းကို တစ္ရြာလံုးလိုက္ ေမးလို႔ရတယ္ဟု ရြာသားမ်ားကဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရြာသူ/သားမ်ားက ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရရံုးမ်ားကို ေတာင္းဆိုရာတြင္-
  • ယခုလက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာကို မူလေျမပိုင္ရွင္သို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပန္လည္ အပ္ႏွံေျဖရွင္း ေပးရန္။ 
  •  ေျမသိမ္းသူထံမွ အသစ္၀ယ္ယူၿပီးျဖစ္ေသာ ေျမယာမ်ားကိုလည္း မည္သူ႔ဆီတြင္ ၀ယ္ယူခဲ့သည္ကို စံုစမ္းၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ျပန္ညွိႏႈိင္းေပးပါ။ က်ေနာ္/မတို႔ ေျမကိုေတာ့ မူလေျမပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရယူ လုပ္ကိုင္စားေသာက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤျပႆနာသည္ က်ေနာ္/မတို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေတာ့ပါ။
  • က်ေနာ္/မတို႔က မိမိေျမကို ျပန္လည္ရယူလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေသာအခါ မေက်နပ္ပါက က်ေနာ္/မတို႔ႏွင့္ အတူ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီထံသို႔ သြားေရာက္ေျဖရွင္းရန္။
  • မိမိဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားကို ပံုစံ (၁၀၅) ျပဳလုပ္ပါက ျပဳလုပ္ေပးရန္။
  • ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ အမႈသြားေရာက္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဦးေခတ္တို႔မိသားစုအတြက္ တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္းေပးရန္။
စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မိမိတို႔ ပအို၀္းတစ္မ်ဳိးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ပအို၀္းျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ ရင္၀ယ္ ပိုက္၍ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဒုကၡျပႆနာမ်ားကို တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္းေပးေစလိုပါသည္။ေစ်းဆိုင္တည္ထားသည့္အိမ္သည္ မူလေျမယာပိုင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေဘးက တဲကိုေနာက္မွလာစိုက္၍
မူလေျမပိုင္ရွင္ကို က်ဴးေက်ာ္သည္ဟု တရားစြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဆိုက္ေခါင္အေနာက္ဖက္ လမ္းေတာင္ဖက္တြင္ျဖစ္သည္။ဆိုက္ေခါင္မွ ေအာင္ဆုေဗြ၊ တပ္စခန္း၊ ကကၠဴဘုရားသို႔သြားရာ လမ္းမႀကီးျဖစ္သည္။ ဆိုက္ေခါင္အေနာက္ဖက္ ျဖစ္သည္။


ဆိုက္ေခါင္အေနာက္ဖက္မွ သိမ္းယူထားသည့္ေျမကြက္ ျဖစ္သည္။


ယခင္သိမ္းဆည္းထားျခင္းခံရၿပီး ၁၉.၅.၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက
ဦးေအာင္ခမ္းထီဆီမွ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရန္ ဆိုသည့္အတြက္
အိမ္မ်ား ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဆိုက္ေခါင္အေနာက္ဖက္ လမ္းမႀကီးေဘးတြင္ ျဖစ္သည္။


မူလပိုင္ရွင္မ်ားက ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ ၿခံယာေျမထဲတြင္ သီးႏွံမ်ားေပၚသို႔
ေက်ာက္တံုးမ်ားခ်ထားသည့္ပံုျဖစ္သည္။ ဆိုက္ေခါင္အေနာက္ဖက္ လမ္းမႀကီးေဘးတြင္ ျဖစ္သည္။ေအာင္ဆုေဗြတပ္စခန္းမွ ဆိုက္ေခါင္စံျပေက်းရြာသို႔ သြားရာလမ္းမႀကီး ျဖစ္သည္။
ဆိုက္ေခါင္အေနာက္ဖက္။


ဆိုက္ေခါင္အေနာက္ဖက္ရွိ မူလေျမပိုင္ရွင္ကို အက်ဳိးအေၾကာင္းမေျပာဘဲ ၀ယ္ယူၿပီး
အုတ္နံရံကာထားသည့္ပံု ျဖစ္သည္။ သိမ္းယူသည့္လယ္ေျမ အေနာက္ဖက္အဆံုးတြင္ ျဖစ္သည္။


၇/၇/၂၀၁၁ ပါရက္စြဲျဖင့္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔သို႔ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ တင္ထားေသာစာျဖစ္သည္။ (မိတၱဴသာျဖစ္သည္)


၇/၇/၂၀၁၁ ပါရက္စြဲျဖင့္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔သို႔ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ တင္ထားေသာစာျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ခမ္းထီလက္မွတ္ႏွင့္တကြ အနီေရာင္၀ုိင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ (မိတၱဴသာျဖစ္သည္)


၇/၇/၂၀၁၁ ပါရက္စြဲျဖင့္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔သို႔ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ တင္ထားေသာစာျဖစ္သည္။ (မိတၱဴသာျဖစ္သည္)

No comments: