ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္တြင္ နယ္နိမိတ္က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္တိုင္းတာျခင္း

October 26, 2012 | Friday

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စုအပိုင္ ေျမဧရိယာကို
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဥိးစီးဌာနမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဘုရာျဖဴရပ္ကြက္ေန ဦးလွဆာ ပန္းတင္းေက်းရြာအုပ္စုမွ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ႏွင့္ ပန္းတင္ေက်းရြာအုပ္စု၌ တာ၀န္ယူရေသာ PNO တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းရ်္ ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စု ေျမဧရိယာမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္တိုင္းတာသြားၿပီး ပန္းတင္ေက်းရြာအုပ္စု ေျမဧရိယာအတြင္း ထည့္သြင္းသြားပါသည္။

ပန္းတင္ေက်းရြာအုပ္စု အေျချပေျမပံုကို ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စု ေျမဧရိယာအားခိုးယူရ်္ ပန္တင္ေက်းရြာ အုပ္စု ေျမဧရိယာအတြင္းထည့္တင္းၿပီး ေျမပံုအတု ေရးဆြဲကာ ကိုယ္က်ိဳးရွာေရာင္းစားေနပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေျမပံုအတု ေရးဆြဲရန္အတြက္ ေျမလာေရာက္တိုင္းတာစဥ္ ေျမစာရင္မွ ၀န္ထမ္း ဦးစုိးသိန္း (လက္ေထာက္ဦးစီးမႈး) ႏွင့္အဖြဲ႔ ပန္းတင္ေက်းရြာအုပ္စုမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးေမာင္ေလး ၊ PNO တာ၀န္ခံ ဦးေစာေဒ၊ ဦးမူးဖါထြန္း၊ ဦးခြန္လွဆာ ၄င္းမွ ျပည္သူလူထုအား ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ေခၚလာေသာ PNA အဖြဲ႔မွ ဗိုလ္ၾကြဳတ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ေလးဦးတို႔မွ ေသနတ္ကို ကိုင္ေဆာင္ရ်္ ေနာင္ေလေက်းရြာ အုပ္စုေျမဧရိယာကိုစိတ္ႀကိဳက္ အတင္းအဓမၼ ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္တိုင္းထြာၿပီး ေျမပံုတုထုတ္ရ်္ ေရာင္းစားေနပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ပန္တင္ေက်းရြာ ေျမဧရိယာအတြင္းထည့္သြင္းရ်္ ကိုက်ိဳးလ်ာေရာင္းစားေနပါသည္။ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားမွ ၀ယ္ယူရ်္ ေမြးျမဴေရးဇံုမပာုတ္ပဲ ၾကက္ေျမြးျမဴလုပ္ငန္းမ်ားလည္း လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ ၾကက္ေမြးျမဴေရးဇံုမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စု ျပည္သူမ်ားသံုးစြဲေနေသာ ေရထြက္၌ လာေရာက္စုပံုပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္ေပၚပါသည္။ H5N1 ကို ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ား၊ ကာလ၀မ္းေရာ ဂါးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္အေျခအေနတြင္ ရွိပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရေသာ ျပည္သူတို႔၏ နစ္နာမႈမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ႀကီးဆီသို႔ (၇) ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ တင္ျပခဲ့ၿပိးျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါ။ ေရာင္းစားေနသူမ်ားမွာလည္း ဆက္လက္ရ်္ ေရာင္းစားေနပါသျဖင့္ ေနာင္ေလေက်းရြာ အုပ္စုမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပန္တင္ေက်းအုပ္စု ေရာင္းစားေနသူမ်ားအၾကား ခိုက္ရန္ ပဋိပကၡ ရုိက္ပြဲ သတ္ပြဲျဖစ္ရန္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနပါသည္။

၂၆ -၁၀ - ၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမႈ သြားေရာက္စံုစမ္းေသာအ ခါ ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စုမွ ျပည္သူ ၅ ဦးအနက္ သဃာၤတစ္ပါးႏွင့္ ျပည္သူတစ္ဦးသာ ရုံးခန္းထဲသို႔ ၀င္ ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရပါသည္။ အထက္အဆင့္ဆင့္သို႔တာ တင္ျပထားပါသည္။ ျပန္ၾကားျခင္း မရွိေသးပါသျဖင့္ မေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားလာပါသည္။ ျပည္သူမ်ားမွ တင္ျပသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ပါေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼႀကီးႏွင့္တစ္ကြ သက္ဆိုင္ရာ လူႀကီးမင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေတာင္ၾကီးတိုင္းမ္ မွတစ္ဆင့္တင္ျပလိုက္ပါသည္။

1 comment:

Khun said...

အင္း...ဘာအရည္အခ်င္းမွမရွိ..ဘာမွမလုုပ္တတ္ေတာ့ ကိုုယ္ပိုုင္မဟုုတ္တဲ့ ဘိုုးဘြားပိုုင္ေျမေတြကိုုလုုယက္ျပီးေရာင္းစားၾကရတာေပါ့ဗ်ာ...