“ ေျမသိမ္းပါတယ္ဆုိမွ အစားထုိးေပးစရာ ဘယ္လုိလုပ္ရွိမလဲ” အင္တာဗ်ဴး ျဖန္ ့ေ၀မႈျဖင့္ ၀န္ခံလက္မွတ္ ထုိးခိုင္းခံရသူ၏ ရွင္းလင္းခ်က္

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္(၅) ပင္းပက္သံမဏိစက္႐ံု စီမံကိန္းေၾကာင့္ အသိမ္းခံရသည္႔ ေျမဧက ၅၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အား မိတၱဴကူးယူ ျဖန္႔ခဲ႔တာေၾကာင့္ ေခၚယူ ဝန္ခံလက္မွတ္ ထုိးခုိင္းခံရသူ ကုိခမ္းေကာင္ မွ မီဒီယာမ်ားအား ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန ့မွာ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂၆.၁၀.၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ အိပ္(စ္)ပရက္(စ္)တုိင္း(စ္) ဂ်ာနယ္ ပါ “ ေျမသိမ္းပါတယ္ဆုိမွ အစားထုိးေပးစရာ ဘယ္လုိလုပ္ရွိမလဲ ” ေခါင္းစဥ္ပါ ဂ်ာနယ္စာမ်က္နွာအား ေကာ္ပီ ၁၀၀၀ မိတၱဴကူး ျဖန္႔ခ်ိခဲ႔တာေၾကာင့္ ေကာင္ေရြ ပအိုဝ္း လူငယ္အဖြဲဲ႕မွ ကိုခမ္းေကာင္ အား ခရုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရုံးမွ ေခၚယူ၍ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ျဖင့္ ညိွစြန္းသည္ပာု ဆုိကာ ဝန္ခံလက္မွတ္ ထုိး၍ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း ျဖည့္ခုိင္းခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖန္႔ခ်ီသည့္ ဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာ တြင္ ေရးသားထားသည့္ “ စာဖတ္သူမ်ား ဝိုင္းဝန္းျပီး ပင္းပက္စက္ရုံေၾကာင့္ မတရားခံေနရတဲ႔ ရြာသားမ်ား၏ လုံျခံဳမွဳမရွိတဲ႔ ဘဝကို ကူညီေပးၾကပါ။ တရားမွ်တမႈ ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါ” ဆုိသည့္ စာေၾကာင္းအား မိတၱဴေအာက္တြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ခဲ႔တာေၾကာင့္ ဝန္ခံထိုးခုိင္းခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္ပာုသိရသည္။ ၎စာသားသည္ ျပည္သူအထိန္႔အလန္႔ ျဖစ္ေစသည္ပာု ဆုိကာ ေခၚယူ လက္မွတ္ထုိးခုိင္းခဲ႔တာလည္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဂ်ာနယ္ သတင္းသည္ ပင္းပက္သံမဏိ စက္ရုံ၏ လယ္ေျမဧကေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္သိမ္းယူခဲ့ျခင္းအား စက္ရုံတာဝန္ရွိ ဗိုလ္ၾကီး မ်ိဳးဝင္းနိဳင္ ၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မ်ား ပါဝင္တာလည္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ လယ္သိမ္းခံရမႈအား လႊတ္ေတာ္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္
မရွင္ အဖြဲ႕သည္ ၁၀.၉.၂၀၁၂ တြင္ လာေရာက္စစ္ေဆးသြားေသာ္လည္း စက္ရုံတာဝန္ရွိသူမ်ား လုိက္လံျပသသည့္ ေနရာမ်ားသာလုိက္လံၾကည့္ရူခဲ႔သည္ပာု ကိုခမ္းေကာင္ မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္နယ္ သတင္းေထာက္ ေနလင္းသုိက္ မွ သတင္းေပးပုိ ့ထားပါသည္။

By Myanmar News Now

No comments: