ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕မွ ေရးလာတဲ့ေပးစား - ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕လယ္မွာဖြင့္တာ အႏွိပ္ခန္းလား ျပည့္တန္ဆာအခန္းလား

သို႔ /
အယ္ဒီတာ မွတဆင့္ ျပည္သူအားလံုးႏွင့္တကြ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သိရွိေစလိုပါသည္

၁။ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕၊ ေညာင္ေရႊေဟာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးအနီးတြင္ အႏွိပ္ခန္းတစ္ခု ေျပာင္ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး၊ အႏွိပ္ခန္းပိုင္ရွင္ကေတာ့ အမ္တီေအအဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ဆိုင္လို႔ သိရၿပီး အဲဒီဆိုင္ကို SB ၊ စရဖနဲ႔ ရဲေတြက ေစာင့္ေရွာက္ထားတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ အႏွိပ္ခန္းအျပင္ ျပည့္တန္ဆာအခန္းလို႔လည္း သတ္မွတ္လို႔ရပါေသးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆိုေတာ့ အႏွိပ္ခန္းဆိုတာဟာ အခန္းထဲမွာ ဆိုေပမယ့္ တံခါးပိတ္လို႔ မရပါဘူး၊ အဲဒီဆိုင္မွာေတာ့ အႏွိပ္ခန္းသာေျပာတယ္၊ အႏွိပ္ခံတဲ့သူနဲ႔ ႏွိပ္ေပးတဲ့ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးထဲ အခန္းထဲ တံခါးပိတ္ထားတာဆိုေတာ့ စဥ္းစားသာၾကည့္ပါေတာ့ဗ်ာ၊ ၿပီးရင္ ၿမဳိ႕လယ္ေကာင္မွာပါ။

ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႕ၿမဳိ႕ေတာ္ဟာ ေတာင္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕လယ္မွာ ဖြင့္တာေတာ့ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္၊ ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ သူေတြကလည္း SB ေတြ၊ စရဖေတြ၊ ရဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနေတာ့ တားျမစ္ျခင္း မျပဳၾကပါဘူး၊ ေနာက္အဖဲြ႕အစည္းက လုပ္တာဆိုေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ေၾကာက္ရတာေပါ့။

၂။ ဒီစာကိုဖတ္ၿပီး အဲဒီအႏွိပ္ခန္းကို သြားၾကည့္ၾကပါ၊ မွန္တယ္ဆိုရင္ အေရးယူေပးၾကပါ၊ တားျမစ္ေပးၾကပါလို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ရပါတယ္ …

(ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕ေတာ္ကို သန္႔ရွင္းေစခ်င္သူ)

No comments: