ပအုိ၀္းလူငယ္္မ်ား ပိုလန္နိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာ

ေအာက္တိုဘာ 14 ၊ 2012 | ေတာင္ၾကီးတိုင္းမ္

ပအုိ၀္းလူငယ္္မ်ားျဖစ္ေသာ ခြန္ေစာေအာင္နွင့္ ခြန္ေခတ္စံသည္ ေကာင္ေရႊလူမႈလုပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရး ကြန္ယက္ အဖြဲကုိယ္စား ပိုလန္နိုင္ငံရွိ ထိပ္တန္းတကၠသုိလ္တစ္ခုၿဖစ္ေသာ Jageillonian University တကၠသိုလ္၌ Asia Pacific Region ဘာသာရပ္ကိုေလ့လာေသာ မပာာတန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ား၊ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡဆရာအခ်ိဳမ်ားနွင့္ ေတြ.ဆုံၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေသာၾကာေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္ပာုသိရပါသည္။

၄င္းခရီးစဥ္သည္ Polish-Burma Solidarity နွင့္ ေကာင္ေရြအဖြဲ.မွ ပူူးေပါင္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာ အစီစဥ္ၿဖစ္ၿပီး ပုိလန္နုိင္ငံတြင္ ဆယ္ရက္ခန္. သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ ၿဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း ပုိလန္ရွိ တစ္ၿခားေသာ အစုိးရအဖြဲ.အစည္းမ်ားနွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ နုိင္ငံတကာအဖြဲ.အစည္းမ်ား (INGO)ကုိပါ သြားေရာက္ေလ့လာမည္ၿဖစ္သည္။

ေကာင္ေရြလူမွဳလွဳပ္ရွားေရးကြန္ယက္သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ.တြင္ ရုံးဖြင့္ လ်က္ရွိၿပီး ၿပည့္သူနီတိပညာရပ္(civic education)၊ လူထုစည္းရုံးလွဳံေဆာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ လူငယ္စြမ္းရည္ၿမင့္တင္ေရးကဏၠမ်ားကုိ အဓိကလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လူငယ္ကြန္ယက္အဖြဲ.တစ္ဖြဲ.ၿဖစ္ပါသည္။
1 comment:

ခြန္ေလဗြာ said...

အျမဲအားေပးေနပါတယ္ ....... ဆရားျဖားတို႔