22ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔ (ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိဖုန္းေမာ္ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ေန႔) ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တုိက်ဳိၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပ

မတ္လ ၁၃၊ ၂၀၁၀
ခြန္သန္းေအာင္

2010 ခုႏွစ္၊ မတ္လ (13)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ (ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိဖုန္းေမာ္ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ေန႔)ကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအင္အားစုႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအင္အားစု တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး က်င္းပေသာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တုိက်ဳိၿမဳိ႕မွာရွိေသာ အက္ဘီးဆုဘူတာမွ ဆဲင္းဒကာယာ ပန္းၿခံအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီအင္အားစုႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုတုိ႔အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားသား၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားမ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး လူအင္အား 1000 ေက်ာ္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ႔ပါသည္။

၄င္းဆႏၵျပပြဲမွ ေၾကြးေက်ာ္သံမ်ားမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး လြတ္ေပးရန္၊
သုံးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးကုိ ျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္ နအဖ ျပဳလုပ္မည့္ 2010 ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အလုိမရွိ ဟု ေၾကြးေက်ာ္ၿပီး အခမ္းအနားကုိ ညေန 4း30 နာရီခြဲတြင္ ျပီးဆုံးခဲ႔ပါသည္။

No comments: