တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားကို အႏၱရယ္ျပဳႏိုင္ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုး ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရံုသည္ ေန႔စဥ္ ေက်ာက္မီးေသြးျပာ တန္ေပါင္း ၁၀၀ ႏွင့္ ၁၅၀ ၾကား ထြက္ရွိသည္။ ထိုျပာမ်ားကို အိမ္ေျခ ၅၀၀ ခန္႔ရွိ တီက်စ္ရြာ၏ အနီးတြင္ စြန္႔ပစ္ထားသည္။ စက္ရံု၏ဆူညံသံံ၊ ေက်ာက္မီးေသြးျပာက ေလထဲ့ လြင့္သည့္ျပသာနာ၊ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမွ ထြက္လာသည့္ေရသည္ ေခ်ာင္းတြင္းသို႔ စီးဆင္းလာသည့္ ျပသာနာမ်ားကို ရြာသားမ်ားက ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးကို ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အဖြင့္တူးေဖာ္မႈရွိသလို လယ္ကြင္းႏွင့္ လက္ဖက္ၿခံေနရာမ်ားတြင္ ေျမေအာက္ရွိ ေက်ာက္ေက်ာမ်ားကို လိုက္ၿပီး တူးေဖာ္သည္လည္းရွိသည္။ ထိုေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ၿခံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္သည့္အခါ ေျမၿပိဳမည့္အႏၱာရယ္ ရင္ဆိုင္ရမည္ကို စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေတာင္ယာကို လုပ္ေနၾကသည္္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ ေရေႏြးေငြ႕ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုထဲတြင္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုသည္ အႀကီးဆံုးစက္ရံုျဖစ္သည္။ မဂၢါ၀ပ္ ၆၀ ရွိေသာ တာဘိုင္ႏွစ္လံုးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၁၂၀ မဂၢါ၀ပ္ထုတ္လုပ္ေပးၿပီ ၂၀၀၅ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယင္းဓါတ္အားေပးစက္ရံုကုိ တရုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ China National Heavy Machinery cooperation မွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ၿပီး USD ၄၂.၉၃ သန္း ကုန္က်သည္။

စက္ရံုမွ လိုအပ္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးကို ကေမာဇဘဏ္ႏွင့္ ရွမ္းရိုးမနဂါးကုမၸဏီက တာ၀န္ယူၿပီး စက္ရံုႏွင့္ တစ္မိုင္အကြာတြင္ ရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမွ ေန႔စဥ္ ေက်ာက္မီးေသြး တန္ခ်ိန္ ၁၇၅၀ မွ ၂၀၀၀ ၾကားထိ ထုတ္လုပ္ေနသည္။ ထိုေက်ာက္မီးေသြးသိုက္သည္ ၅၄၄ ဧက ခန္႔ရွိၿပီ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေန႔စဥ္ ၁၇၅၀ တန္ တူးယူႏိုင္မႈကို ထြက္ပါက ၂၇ ႏွစ္စာ တူးေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။

မွတ္ခ်က္= ေအာက္ပါ သတင္းဌာနမ်ားက တင္ျပထားသည့္ သတင္းမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ထားသည္။
Weekly eleven 9-1-2008
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ၂၄. ၇. ၂၀၀၈
Myanmar first international weekly; April 5-11, 2004 Vol 11 No 211

http://bwarsara.blogspot.com/ မွ ကူးယူေဖၚျပသည္။

No comments: