စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ အျမန္ဖြဲ႔သင့္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ အႀကံေပး

Agency news / ၁၇ မတ္ ၂ဝ၁ဝ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ေျမာက္ႏိုင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကို အခ်ိန္မဆြဲဘဲ ဖြဲ႔စည္းသြားသင့္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (Human Rights Watch) က ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာကင္တားနားက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာကို မတ္လ (၁၅) ရက္တြင္ ဂ်နီဗာရိွ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ တင္သြင္းရာတြင္ တင္ျပထားသည့္ အႀကံျပဳေတာင္းဆိုခ်က္ကို လူ႔အခြင့္အေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ေထာက္ခံလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မတရားျပဳက်င့္ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရိွေစရန္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ကို အခ်ိန္ဆြဲမေနဘဲ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အေရးတႀကီး ဖြ႔ဲစည္းသင့္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ Kenneth Roth က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားႏိုင္ရန္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တရပ္ ဖြဲ႔စည္းေရးကို သေဘာတူေထာက္ခံေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်အစိုးရက ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ၾကားနာပြဲတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္း ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက စနစ္တက်က်ဴးလြန္သည့္အသြင္ျဖစ္ေနၿပီး လူသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ လူသားမဆန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအျဖစ္ အက်ဳံး၀င္ႏိုင္သည္ဟု မစၥတာ ကင္တားနားက အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“က်ေနာ္ရဲ႕ ေလ့လာသုံးခ်က္အရ တခ်ဳိ႕လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြဟာ လူသားမဆန္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြအျဖစ္ အက်ဳံး၀င္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဂ်နီဗာရိွ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကို အစီရင္ခံစာတင္သြင္းအၿပီးတြင္ မစၥတာကင္တားနားက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ လူသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အေရးယူစုံစမ္းရန္ အခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ပါက အလြန္ေနာက္က်သြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသစ္ႏွင့့္ပတ္သက္၍မူ ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အမ်ားက ယုံၾကည့္လက္ခံႏိုင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က သုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အၿမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္က မစၥတာကင္တားနား တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာသည္ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: