ေအာင္လံေတာ္ကို လႊင့္ထူၾကေလာ့ ခြန္ပအို၀္း

အျမင္ေဆာင္းပါး | ခမ္းစဲ့ေဟာ၀္ | မတ္ခ်္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ယေန႔ကာလသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲစျပဳေနသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲ ေနခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔လည္း အလုိက္သင့္ လိုက္ပါေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားၾကရမည္။

ထိုကဲ့သို႔ လိုက္ပါေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘ၀အေျခအေနမွန္ကို သိရွိနားလည္ထားရမည္ ျဖစ္သလို မိမိတို႔ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ဘယ္လိုအေရာက္ လွမ္းသြားမလဲဆိုတာကို စဥ္းစားေတြးေခၚ ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရေတာ့မည့္ကာလ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခန္းက႑မွ အစျပဳၿပီး ျပင္ဆင္ထားၾကရမည့္ အမ်ိဳးသားေရး အသိစိတ္ဓါတ္တာ၀န္ေတြက ပိုမိုအေရးႀကီးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျဖစ္သလို ျပည္သူလူထုရဲ့ ဆႏၵအတိုင္း ျပည္သူလူထုက သူတို႔ရဲ့ ကံၾကမၼာကို သူတို႔ကိုတိုင္ လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ (Democracy) ရဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ဂရိဘာသာစကားမွ ဆင္းသက္လာသည့္(demos= ျပည္သူ၊ kratos= အုပ္ခ်ဳပ္ေရး) ျပည္သူတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ျပည္သူလူထုအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ကို ထူေထာင္ၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ကိုယ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မဲ့မိမိတို႔ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ၀ိုင္း၀န္းထူေထာင္ သြားၾကရမည္။ မိမိတို႔အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ၾကရမည္။ မိမိတို႔လိုလားတဲ့ဆႏၵကိုလည္း ရဲရဲတင္းတင္း သတိၱရွိရွိ ေဖၚထုတ္ၾကရမည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့တာ၀န္ေတြက ဘာေတြလဲ၊ အခြင့္အေရးေတြက ဘာေတြလဲ ဆိုတာကို သိရွိနားလည္ထားရမည္။

ယခုလက္ရွိသတင္းမီဒီယာမ်ားမွလည္း မၾကာခဏၾကားေနရသည့္ ျမန္မာတစ္ႏိိုင္ငံလုံး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူသည့္သတင္း ျဖစ္သည္။ ဒီေနရာတြင္ အထက္က နိဒါန္းအပိုဒ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘ၀အေျခအေနမွန္ကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ပထမဆုံးအေျခခံအက်ဆုံးမွာ မိမိတို႔လူမ်ိဳးရဲ့ လူဦးေရစာရင္းကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ တိတိက်က် သိရွိထားၿပီး အရြယ္ေရာက္ၿပီး မဲေပးခြင့္ရွိသည့္လူဦးေရစာရင္းက ဘယ္ေလာက္၊ ေက်ာင္းေနပညာသင္ အရြယ္က ဘယ္ေလာက္၊ ခေလးသူငယ္အရြယ္က ဘယ္ေလာက္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုစာရင္းက ဘယ္ေလာက္၊ အစရွိသျဖင့္ ပအို၀္းျပည္သူလူထုရဲ့ လူဦးေရစာရင္းကို ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားကိုယ္တိုင္ သိရွိမွတ္တမ္းတင္ ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ား မိမိကံၾကမမာကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ စတင္ဖန္တီးဖို႔ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေစဖို႔ စတင္ႀကိဳးစား ျပင္ဆင္ရေတာ့မည္။ ပအို၀္းလူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္တဲ့လုပ္ငန္းမွာ အစိုးရႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ဖတ္လိုက္မိပါသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဖဒိုမန္းျငိမ္းေမာင္က အင္အယ္ဒီအယ္ေအ မူ၀ါဒေရးဆိုင္ရာအလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းကို ျပန္လည္ သတိရမိပါသည္။

“က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြဟာ တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ့္ရဲ့ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ကို သူမ်ားလက္ထဲ ၀ ကြက္အပ္လိုက္သလို ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ ဒါကို အထူးသတိထားရမယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

အင္မတန္မွ မွတ္သားနာယူဖြယ္ ေကာင္းသည္။ အဓိက ဆိုလိုသည္မွာ ပအို၀္းလူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ အလွ်င္စလို မလုပ္သင့္၊ ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္က စာရင္းေတြအရ ၾကည့္ၿပီး ဂုဏ္ယူေနလို႔မျဖစ္၊ မိမိလူမ်ိဳးရဲ့ လူဦးေရစာရင္းအား မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ၾက ပါ၀င္ၿပီး စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလးေလးနက္နက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး၊ မိမိတို႔လူဦးေရ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ ပညာေရးအဆင့္အတန္း၊ စီးပြားေရး အေျခအေနအစရွိသည့္ တစ္မ်ိဳးသားလုံးရဲ့ ဖြံံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳ လိုအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္ႏို္င္ပါမွ မိမိတို႔လူမ်ိဳးရဲ့ဘ၀ အေျခအေနမွန္ကို နားလည္သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ တစ္မ်ိဳးသားလုံးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ တက္လွမ္းႏိုင္ၾကမည္။

လြန္ခဲ့သည့္ကာလက ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေရးလွဳပ္ရွားမွဳ သမိုင္းအား ယေန႔ပအို၀္းျပည္သူလူထုမ်ား အတုယူသင့္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ထင္ရွားသည့္ အမ်ိဳးသားေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားမွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔မွ သထုံဦးလွေဖ (ခ) ျဖားဗြာလွေဖ ေခါင္းေဆာင္ေသာ “ပအို၀္းလူထုဆႏၵျပပြဲ” တစ္ရပ္ကို သထုံခရိုင္၊ သထုံၿမိဳ႕၊ ေမာ္ေက်ာ့ရပ္၊ ေရေက်ာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၀င္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။ ထိုလူထုဆႏၵျပပြဲမွ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအား ေတာင္သူလူမ်ိဳးဟု ေခၚဆိုေနျခင္းမွ ပအို၀္းလူမ်ိဳးဟု ေခၚဆိုေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထိုေတာင္းဆိုခ်က္အား သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေရး ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမွဳေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အလားတူေနာက္ထပ္ ပအုိ၀္းလူထုဆႏၵျပပြဲ တစ္ရပ္အား ၁၉၅၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုလူထုဆႏၵျပပြဲတြင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ အလိုမရွိ၊ ပအို၀္းအေရး ခ်က္ခ်င္းေပး၊ ျပည္ေထာင္စုတည္ၿမဲပါေစ၊ ဒီမိုကေရစီအေရး တို႔အေရး၊ အစရွိသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ လူဦးေရတစ္ေသာင္း နီးပါးခန္႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လွည့္လည္ဆႏၵေဖၚထုတ္ခဲ့ၾကသည္ကို အထင္အရွားေတြ႔ရေပမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ပအို၀္းျပည္သူတစ္ရပ္လုံး အေနႏွင့္လည္း ယခင္္ဘိုးဘြားမ်ား သမိုင္းေပးတာ၀န္ ေက်ျပြန္ခဲ့ၾကသလို ယေန႔ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလုံးအေနျဖင့္လည္း သမိုင္းေပးတာ၀န္၊ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းရြက္ၾကဖို႔ အခ်ိန္တန္ေနၿပီ။

အထူးတိုက္တြန္းလိုသည္မွာ တစ္မ်ိဳးသားလုံးရဲ့ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ကို တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ တစ္မ်ိဳးသားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားကြန္ရက္ တစ္ခုကို စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ၿပီး ပအို၀္းျပည္နယ္ ရရွိေရးအတြက္ “ပအို၀္းလူထုဆႏၵျပပြဲ” တစ္ရပ္ကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက က်င္းပၿပီး ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ပအို၀္းျပည္နယ္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးေရးကို တရား၀င္ေတာင္းဆိုၾကစို႔၊ ပအို၀္းျပည္နယ္ ရရွိေရးအတြက္ ပအို၀္းျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး တာ၀န္ေက်ၾကစို႔ ခြန္ပအို၀္း တုိ႔။

No comments: