ပအို၀္းအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခု ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ဂုဏ္ျပဳပြဲက်င္းပ

ခြန္ေမးလို႔ | ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေတာင္းဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဂုဏ္ျပဳပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန ့နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤဂုဏ္ျပဳပြဲတြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဥကၠ႒ ဦးခြန္စံလြင္မွ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရသည့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း၊ ပအို၀္းေဒသအတြင္း ပညာေရးျမင့္တင္၍ မိမိေဒသအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ ရန္လိုေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရသည့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ဂုဏ္ျပဳပြဲကို ေနာင္ေတာင္း ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဆရာေတာ္အား ရွိခိုးကန္ေတာ့ျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။

တဆက္တည္းတြင္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဗဟို ဒု-ဥကၠ႒ ဦးခြန္၀င္းကိုမွ မိမိအနာဂါတ္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကံကိုသာအျပစ္မတင္ဘဲ လက္ေတြ႔ႀကိဳးစားရယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အႀကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟိုပံုးၿမိဳ႔ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန၊ ၿမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္မွ နယ္ေျမဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္အတူ ပညာေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးပညာေရးျမင့္တင္ေရးအဖြဲ ့ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေဒၚခင္သန္းႏြဲ ့မွ ကေးလမ်ား၏ပညာေရးကို အားေပးရာတြင္ ပရဟိတၱေက်ာင္းမ်ားသာမက အေရးႀကီးဆံုးမွာ မိဘမ်ား၏ အထူးတာ၀န္ယူမႈ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤဂုဏ္ျပဳပြဲသို႔ ရဟန္းသံဃေတာ္မ်ား၊ ပအို၀္းအဖြဲ ့အစည္းမွ လူႀကီးမင္းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား စုစုေပါင္း (၂၀၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၈၁) ဦးအတြက္ ဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ရပ္ကြက္၊ ေလးအိမ္ကုန္းေန ဦးစိမ္းလီ၊ ေဒၚမိုးစိန္တို႔သမီး၊ သံုးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ နန္းစန္းေထြးမွ ပညာေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ေထာက္ပံ့ကူညီအားေပးခဲ့သည့္ မိဘႏွစ္ပါးကို အထူးေက်းဇူးတင္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ဟိုပုံုးၿမိဳ႕အေနာက္ရပ္ကြက္မွ နန္းဖူးသက္ေ၀ေအာင္ႏွင့္ ဟိုပုံုးၿမိဳ ့နယ္ ရန္ကင္းရြာ နန္းၿဖိဳးအိအိလြင္ တို႔မွလည္း ယခုကဲ့သို႔ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိျခင္းအတြက္ မိမိကိုယ္ ကိုယ္ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္းႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ေထာက္ပံ့ကူညီအားေပးခဲ့သည့္ မိဘႏွစ္ပါးကို အထူးေက်းဇူးတင္မိေၾကာင္း ၀မ္းသာပိတိျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့းသည္။

ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိခဲ့သည့္ နန္းဖူးသက္ေ၀ေအာင္မွ ပညာေရးေကာလိပ္တက္၍ ဆရာမအျဖစ္ျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ပညာသင္ေပးလိုေၾကာင္း၊ နန္းၿဖိဳးအိအိလြင္မွလည္း အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေဒသအက်ိဳးျပဳရန္အတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဤဂုဏ္ျပဳပြဲတြင္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ ့မွ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ က်ပ္ေငြ (၃) သိန္းအား ကူညီေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: