ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကုန္ေျခာက္သားငါးေစ်းယာယီဆိုင္ခန္းမ်ားေၾကာင့္ ညေစ်းေနရာအခက္အခဲရွိ

ၾသဂုတ္ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ညေစ်းတန္းကို ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးေတာင္ဖက္ တပင္ေရႊထီးလမ္းတြင္
ညေန (၃း၀၀) နာရီမွာ ည (၁၁း၀၀) နာရီထိ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းက သီဟကုမၸဏီမွ ကုန္ေျခာက္သားငါးေစ်းကို အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္
ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ယာယီဆိုင္ခန္းမ်ား ေနရာခ်ထားရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၆) ရက္၊ အဂၤ ါေန႔ မြန္းလႊဲပိုင္းတြင္ အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ညေစ်းတန္းေနရာအား ယာယီေစ်းတည္ေဆာက္ၿပီး လက္ရွိ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ ညေစ်းတန္းအား ရႈမ၀တိုက္တန္း ေတာင္ဖက္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္
စီစဥ္မႈမ်ား ပါရွိခဲ့ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာင္းခ်ပါက ညေစ်းတန္းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ေစ်းသစ္ႀကီးကို ေဆာက္လုပ္ရန္ ၂ - ၃ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။ ယာယီဆိုေသာ္လည္း အေဆာက္အဦ ၿပီးဆံုးမွသာ ေနရာတက် ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရမည္ ျဖစ္သည္။

ညေစ်းတန္းသည္ Mobile စနစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သည္ဆိုေသာ္လည္း
ပစၥည္းသယ္ယူေရႊ႕ေျပာင္းရာတြင္ ေန႔စဥ္အခေပးစနစ္ျဖင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားကို သယ္ယူရျခင္း ျဖစ္သည္။

ညေစ်း ဆိုင္ေသးတစ္ဆိုင္သည္ တစ္ေန႔ကို သယ္ယူခ ၁၅၀၀
က်ပ္ခန္႔ ျဖစ္သည္။ ယခုေနရာမွာ ထပ္မံေရႊ႕ေျပာင္းရလွ်င္ သယ္ယူခ ႏွစ္ဆျမင့္တက္လာႏိုင္ၿပီး ၃ ႏွစ္စာစရိတ္အတြက္ ခန္႔မွန္း ၁၆ သိန္းေက်ာ္ လုပ္အားခ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ညေစ်းတြင္ ဆိုင္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိရာ ၃ ႏွစ္ခန္႔ အျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္အတြက္ လုပ္အားခ ေပးရေငြ သိန္းေပါင္း ၉၈၀ ခန္႔ လွည္းဆြဲလုပ္အားခ ကုန္က်မည္။

ယခုလို ကုန္က်ေငြသည္ ေန႔စဥ္သယ္ယူစရိတ္အတြက္ေၾကာင့္ ကုန္က်သြားရျခင္း ျဖစ္သည္။ သယ္ယူစရိတ္ ကုန္က်ေငြေၾကာင့္ ညေစ်းေရာင္းသူမ်ားအား မွီခိုေနေသာ မိသားစုမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးတို႔ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ေျခာက္သားငါးေစ်း ယာယီဆိုင္ခန္းမ်ားကိုသာ အျခားသင့္ေတာ္ရာေနရာတြင္
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးလွ်င္ သင့္ေတာ္မည္ဟု ထင္သည္။ ၎ယာယီဆိုင္ခန္းမ်ားသည္
ေန႔စဥ္ေရႊ႕ေျပာင္း စရာမလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

No comments: