တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား သမၼတႏွင့္ အစုိးရလြတ္ေတာ္ရံုးသုိ႔ ေလ့လာမႈႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံသင္တန္းေက်ာင္း The Innovative အဖြဲ႕ဆရာမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ေက်ာင္းသား ၃၆ ေယာက္သည္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၁၁ ရက္ေန႕ေျမာက္တြင္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

The Innovative ႏိုင္ငံေရးသိပၸံသင္တန္းေက်ာင္းသည္ ေနာက္ခံပါတီႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ လာေရာက္သင္ၾကားေသာ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားေသာ လူငယ္မ်ားလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆရာမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္သည္ လႊတ္ေတာ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရံုးႏွင့္ သမၼတရံုးသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္းကို ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ chapter တစ္ခုအျဖစ္ ေလ့လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔ညတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္ရိပ္သာအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ တိုင္းရင္းသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဖက္ဒရယ္ကိုစိတ္ဝင္စားၿပီး၊ NDF ၊ NLD ၊ တ.စ.ည ပါတီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႕ကို စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အခ်ိဳ႕က်ကုိယ္စားျပဳ (Proportional Representative-PR) မဲေပးစနစ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း က်ားျဖဴပါတီ သီေပါၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းက သံုးသပ္ျပသည္။

ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕ ဆက္လက္သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ ေမးျမန္ျခင္း၊ အစိုးရကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရအာဏာကို Check and Balance လုပ္လို႕ရေၾကာင္းကို သိခဲ့ရသည္။ ေန႕ခင္းပိုင္းတြင္ ၂၀၁၀ အႏိုင္ရပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးသို႔ ဆက္လက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

“အက်ိဳးတရားဟာ အေၾကာင္းတရားက စတာျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမွန္ဖို႔လိုတယ္။ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ေျပာင္းလဲၿပီ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပၚလာၿပီ အတည္ျပဳ ေရြးခ်ယ္ေသာသမၼတရွိၿပီ၊ ဒီပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ အေရႀကီးဆံုးက အေျခခံဥပေဒပါဘဲ။ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို အကာအကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲၾကရမည္။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးၿပီဆိုလွ်င္ ဖက္ဒရယ္က အလိုအေလွ်ာက္ပါလာတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီ ျဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ားစုကို လိုက္ရၿပီး အနည္းစုကိုလည္း မပစ္ပယ္ရဘူး။ ဒါမွ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။” စသည္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေဌးဦးက ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ ေန႕ခင္းပိုင္းတြင္ သမၼတရံုးသို႕ ဆက္လက္သြားေရာက္ေလ့လာၾကသည္။ The Innovative အဖဲြ႕မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပထမဦးဆံုး အစိုးရယႏၱရားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ အစိုးရဝန္ထမ္းစနစ္၊ ေနရာတိုင္း အစိုးရမျဖစ္ရဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼရံုး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံက အဓိကၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေတာ္ထူးဆန္းတဲ့တိုင္းျပည္ပါ။ ဘာလို႕လဲဆို တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳး စုေပါင္းေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္မို႕ပါ။ ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တာ အေတာ္ခက္ခဲတယ္။ လက္နက္ကိုင္သမားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာမွမေပးႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကေလးကို သနားရင္ လက္မွတ္ထိုးဖို႔လုပ္၊ မသနားရင္ မလုပ္နဲ႕။ တကယ္လို႕ လက္မွတ္ထိုးလုပ္ၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး မယ္။ အရင္က လက္နက္ပါ၊ ခ်ခိုင္းတယ္၊ ၿပီးေတာ့ အေပးအယူလုပ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ မေအာင္ျမင္ဘူး။ ယခုက လက္နက္မခ်ခိုင္းဘူး။ အပစ္ခတ္ရပ္ဖို႕ လက္မွတ္ထိုး။ အဖြဲ႕စံုၿပီဆိုလွ်င္ စာပြဲခံုေပၚ ႏိုင္ငံေရးအျငင္းအခံုလုပ္၊ ေဆြးေႏြး ဒါပဲ။ ဖက္ဒရယ္မေျပာနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေအာင္ လုပ္ၾကမယ္။ တခ်ိဳ႕လူက ဖက္ဒရယ္ကို သရဲလို ေၾကာက္ၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆို ေၾကာက္ေအာင္လည္း သမိုင္းကလုပ္ခဲ့တာကိုး။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္ခဲ့တာကို စိတ္ဆိုးရန္ျဖစ္မည့္အစား ေရွ႕သြားရမည့္ႏုိင္ငံေရးကို ဆက္လက္သြားရမည္” ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၏ အျမင္ကို လူငယ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေနာက္တစ္ခုက ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စနစ္မွားခဲ့လို႔ ႏိုင္ငံဆင္းရဲတာကို ျပဳျပင္ရမယ္။ ဆင္းရဲျခင္းကို ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္တာဟာ ဒီမိုကေရစီဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလွ်င္လည္း ဒီစကားေျပာျဖစ္တယ္။ အမႀကီးလည္း ဒီမိုကေရစီ၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီမိုကေရစီဘဲ၊ ဒါေပမဲ့ အမႀကီးေနာက္လိုက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာဘဲ။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲရံုႏွင့္ စနစ္မေျပာင္းေသးဘူး။ အစိုးရဝန္ထမ္း စိတ္ဓါတ္ေျပာင္းဖို႔လည္း လိုေသးတယ္။” ဟု ၎က ဆက္ေျပာခဲ့သည္။

အစိုးရဝန္ထမ္းသမားတစ္ခ်ိဳ႕မွာ ဝန္ထမ္းရာထူးရၿပီဆိုလွ်င္ အာဏာရရွိတယ္လို႕ မွားၿပီးယူဆၾကတယ္။ အမွန္မွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ခံယူရမွာျဖစ္တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕မွာလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုၿပီး ထင္မွားၾကတယ္။ အမွန္မွာ အက်ိဳးေဆာင္ႏိုင္သူအျဖစ္ ေျပာင္းလည္းခံယူရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ မေျပာင္းခ်င္ၾကဘူး။ ထိုေနရာကိုေပ်ာ္ေနတယ္။ ဒါကို ျပင္ေပးရမည္ဟု ေျပာဆုိသြားေၾကာင္းကို သင္တန္းသားလူငယ္မ်ားက မွတ္သားခဲရ့ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ ေနရာတိုင္း အစိုးရစိတ္ေတြ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ငါပဲတတ္တယ္ ငါပဲသိတယ္လို႔ ခံယူၾကတာကို မွားတယ္။ လူေတြဟာ မလုပ္နဲ႔လို႔ေျပာရင္ လုပ္ခ်င္ၾကတယ္။ လုပ္ပါဆိုၿပီး ခြင့္ျပဳလိုက္ရင္ သိပ္မလုပ္ခ်င္ၾကဘူး။ အခုလည္း ၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုေငြရတုပြဲကို က်င္းပႏိုင္ေရး ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မေပးဘူးတဲ့၊ မေပးလွ်င္ သပိ္တ္ေမွာက္ ဆႏၵျပေတာ့မည္တဲ့၊ ခြင့္ျပဳလိုက္ပါ။ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး၊ ခြင့္မျပဳမွ ပိုၿပီးျပႆနာျဖစ္မယ္။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္သမၼတႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး ဖုန္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္လွမ္းေျပာလိုက္ရတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြကို ျပပါေစ၊ ေမာလို႔ရွိရင္ ျပန္သြားပါလိ္မ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆႏၵျပဖို႔အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာ့ ယူသင့္တယ္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔မေပးမွ ႀကိဳက္သလုိ လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ခံယူသင့္တယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အေတြးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သြားေနတယ္။ မေကာင္းေသာလူ၊ ဒီမိုကေရစီယံုၾကည္မႈ မရွိေသာသူ၊ အရည္အခ်င္းမရွိေသာသူဟာ ဒီမိုကေရစီကို မရႏိုင္ဘူး ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ပါဝင္စားေသာ The Innovative ေက်ာင္းသား တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဗဟုသုတႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲပံု၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ထိန္းေက်ာင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရွားပံု၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ အလြန္အေရးႀကီးပံုွႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးကိုယ္ေတြ႔ အျမင္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: