ေက်ာက္တန္းေက်းရြာတြင္ မီးလင္းေရးသတ္မွတ္ေငြေၾကး မထည့္ႏိုင္၍ အဖမ္းခံရ

ခြန္ရာဇာ(ေတာင္ႀကီး) | ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္တန္းရြာတြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မီးလင္းေရးျပဳလုပ္ရာ သတ္မွတ္ထားေသာေငြေၾကးကို ရြာသားမ်ားမထည့္ႏိုင္၍ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ ေန႔ခင္းတစ္နာရီတြင္ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး အဖမ္းခံရေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္တန္းရြာတြင္ ပအိုဝ္းျပည္သူ႕စစ္ တပ္သားျဖစ္ေသာ ေမာင္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႕တစ္နာရီအခ်ိန္တြင္ မီးလင္းေရး ေငြေၾကးမထည့္ႏိုင္ေသာ မိြဳးေပၚႏွင့္မြိဳးျမအား ဖမ္းလည္းဖမ္း ရိုက္လည္းရိုက္ၿပီး ေက်ာက္တန္းေစ်းဘက္သို႕ေခၚသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတပ္ဖြဲ႕အား PNA လက္ေအာက္ ဗိုလ္ႀကီးေကေပအဖြဲ႕ဟု ထင္ရၿပီး၊ အဖမ္းခံရသူ သားသမီးမ်ားက စိုးရိမ္စိတ္ႀကီးကာ ေငြတစ္သိန္းစီေပး၍ ျပန္လြတ္လာေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

အာဏာပိုင္မ်ား ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျပဳလုပ္ရာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထမီးရရွိေရး မီးေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး၊ အဆင့္ ၁ ၊ အဆင့္ ၂ တို႕သတ္မွတ္ၿပီး၊ အဆင့္ ၁ တြင္ ေျခာက္သိန္းထည့္ရၿပီး၊ ယခင္သတ္မွတ္ႏႈန္းမွာ သံုးသိန္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးတြင္ ရြာသားမ်ားက ေငြထည့္ၿပီး မီးခ်က္ခ်င္းရမလားဟုေမးရာ၊ “မီးလင္းမလင္း ငါတို႕မသိဘူး၊ အဓိက ေငြျပည့္ေအာင္ရဖို႔ အေရး ႀကီးတယ္” ဟု မီးလင္းေရးေကာ္မတီက ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံရေသာ ရြာသူ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးကို မထည့္မေနရ အတင္းအဓမၼ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္ေၾကာင္း ေက်ာက္တန္းရြာ ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

အစည္းေဝးေခၚၿပီး လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ေဒသခံရြားသားမ်ား အေၾကာက္လြန္ၿပီး စည္းလံုးမႈလည္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ရြာသားမ်ား ေခါင္းမေမာ့ႏိုင္ေအာင္ ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္းျခင္းခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: