ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားဖုိရမ္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ခဲ့

ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၂ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

အခန္းအနားကုိ ဒီဇင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔မွ (၁၂) ရက္ေန႔ထိ ရန္ကုန္တုိင္း ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕မွာ တစ္ႏိုိင္ငံလုံးရွိ လူငယ္မ်ား ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။တက္ေရာက္လာတဲ့ လူငယ္မ်ားက မိမိတုိ႔ေဒသ ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ဖုိရမ္ေန ႔မတုိင္ခင္၌ ျပည္နယ္၊ တိုင္း ဖုိရမ္မ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးမယ့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေဒသဖုိရမ္မွာ ေခါင္းစဥ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ျပည္ နယ္/တုိင္းမ်ားက ေၾကျငာစာတမ္းမ်ားအထိ ေဖာ္ထုတ္ကာ တစ္ႏုိင္လုံးဆုိင္ရာ ျမန္မာဖုိရမ္ကုိလာေရာက္ ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဒသဖုိရမ္ကုိ ဒီဇင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔ ေကာင္ေရြလူမႈလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ေရးကြန္ယက္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚမွ လူမႈေရးအသင္း အဖြဲ႔မ်ား၊ ေအာင္သေျပ မွ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ကာ အဓိက ပညာေရး၊ က်ားမတန္းတူေရးနဲ႕ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ ကမၻာျပဳမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေန၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ႀကီးေလးခုကုိ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ သတ္မွတ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ရွမ္းျပည္နယ္ အေနနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ အကုန္မတက္ေရာက္နုိင္ခဲ့ဘူး။ ရွမ္းေရွ႕က တစ္ေယာက္မွ မပါနုိင္ခ့ဲဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ MYF က ဘတ္ဂ်က္အခက္ခဲႏွင့္ အခ်ိန္လည္းအမ်ားႀကီးမရခဲ့ဘူး” လုိ႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ စိုင္းေအးကေျပာပါတယ္။

ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွမ္းေရွ႕(၁၁) ဦး၊ ရွမ္းေျမာက္ကုိ ( ၁၁) ဦး ႏွင့္ ရွမ္းေတာင္ကုိ (၁၁ ) ဦး စုစုေပါင္း (၃၃ ) ဦးသတ္မွတ္ၿပီး ျမန္မာလူငယ္ဖုိရမ္က ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရွမ္းေရွ႕က တက္ေရာက္ႏုိင္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ရွမ္းေတာင္မွ ၂၃ ဦး ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္မွ ၄ ဦးသာတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ လူငယ္ဖုိရမ္ကုိ လုပ္ဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ အခုတက္ေရာက္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္က မစုံဘူး။ ရွမ္းျပည္တစ္ခုလုံးကုိ ကိုယ္စားမျပဳနုိင္ခဲ့ဘူး။ ဥပမာ ရွမ္းေရွ႕က ဘာေတြျဖစ္ေနလဲ ဘာျပႆနာေတြ ႀကဳံေနရလဲဆုိတာ တင္မျပနုိင္ခ့ဲဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတြလဲ အစုံမပါနုိင္ခဲ့ဘူး။ ၂၀၁၃ လူငယ္ဖုိရမ္ကုိေတာ့ အကုန္ပါလာေအာင္ေတာ့ျပင္ဆင္မွာပါ” လုိ႔ ရွမ္းေတာင္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ခြန္ေဇာ္က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာလူငယ္ဖုိရမ္မွ တစ္နုိင္လုံးအတုိင္းအသာထိ ေၾကညာစာတမ္း (၆၃) ခ်က္ထိ ထုတ္ျပန္နုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျပႆနာ (၉) ခုမွ Recommendation (၃) ခု နဲ႕ Commitment (၃) ခု စတဲ့ ရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။အခမ္းအနား ပထမေန႔မွာ တုိင္းနဲ႕ ျပည္နယ္မ်ားမွ တက္ေရာက္လာတဲ့ လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းမိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ ေန႔လည္ခင္းပုိင္းမွာေတာ့ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းမွ ျပႆနာမ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ေခါင္းစဥ္ (၉) ခုခြဲၿပီးေတာ့ လူငယ္မ်ား အထူးျပဳရာ၊ စိတ္၀င္စားေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ အုပ္စု (၉) စု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယေန႔မွာေတာ့ ျပႆနာမ်ားအေပၚ အႀကံဳျပဳခ်က္မ်ား၊ ေျဖရွင္းခ်က္နည္းလမ္းမ်ား ခ်က္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ တတိယေျမာက္ေန႔မွာ ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းရာမွာ လူငယ္မ်ားမွ တာ၀န္ယူမည့္အပိုင္းကုိ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရွိရပါတယ္။

ညေနပုိင္းမ်ားမွာ တုိင္းရင္းသားမ်ား မိမိတို႔ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္တဲ့အစီအစဥ္နဲ႕ စတုိက္ရွိဴးမ်ားလည္း ပါ၀င္တက္ဆက္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႕ တုိင္းမ်ားမွ လူငယ္မ်ားကြန္ယက္အတြက္ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕အစည္းအေ၀းကုိေတာ့ လာမယ့္ ဇန္န၀ါလမွာ က်င္းပဖို႔အတြက္ စီစဥ္ထားတယ္လုိ႔ ၾကားသိရပါတယ္။

No comments: