ဆုိက္ေခါင္ေက်းရြာ ေျမကြက္အရႈပ္ေတာ္ပုံကုိ ေျမပုိင္ရွင္က တရားရံုးကိစၥမ်ားႏွင့္ စရိတ္မ်ားစြာကုန္က်ေန

By ခြန္ထီးခမ္း | ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၂ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီး။   ။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဦးခ်စ္လယ္က ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ဗဟုိမွ တပ္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အတြက္ဆုိၿပီး ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆုိက္ေခါင္စံျပေက်းရြာ အေနာက္ဘက္ရွိ ၿခံပုိင္ရွင္ (၁၁) ဦးပုိင္ေျမကြက္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။

ေျမကြက္မ်ားကုိ တပ္စခန္းမတည္ပဲ ေျမယာ ၇၅ ေပပတ္လည္တစ္ကြက္ကုိ ၂၆၀ ကြက္ရုိက္ကာ ေျမသိမ္းသည့္သူမ်ားက ေရာင္းစားရာမွ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားက လက္မခံေသာေၾကာင့္ ေျမအရႈပ္အေထြး ၄ ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီဟု သိရသည္။

“အမ်ိဴးသားေရးအတြက္ တပ္စခန္းတည္ဖုိ႔ဆုိေတာ့ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္မွ ဦးေလးတုိ႔က သူတုိ႔ေတြ ေျမသိမ္းစ ကတည္းက ေျမဦးစီး လက္မွတ္မပါတဲ့ ေျမဂရမ္ကုိလုပ္ၿပီး အကြက္လုိက္ေရာင္းခ်တာ သိေတာ့ မေပးနုိင္ေတာ့ဘူး” ဟု ဦးေခတ္က ေျပာသည္။

ေျမကြက္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားေသာ္လည္း မူလပုိင္ရွင္မ်ားက ႏွစ္စဥ္ရာသီ သီးႏွံမ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဴးႏုိင္ၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေလာက္မွစၿပီး ေျမကြက္ထဲတြင္ ေျမသိမ္းသူမ်ားထံမွ ထပ္ဆင့္၀ယ္သူအမ်ားက အိမ္ကြက္ငုတ္တုိင္ စစုိက္လာၾကသည္။

“ရယကမ်ားက သူတုိ႔ေတြႀကီးပဲ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီးေတာ့ ေျမသိမ္းဆည္းထားတဲ့ လူေတြထံမွာ ေျမ၀ယ္တဲ့ သူမ်ားအတြက္ အိမ္ကြက္ရုိ္က္ၿပီးေတာ့ ေပးအပ္ေတာ့မယ္။ ဒီလုိပဲ တစ္ဖက္သတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တာေတာ့ လက္မခံဘူး” ဟု ေျမပုိင္ရွင္ ခြန္ေမာင္ေငြ ကေျပာသည္။

ေျမပုိင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေခတ္က အဘဦးေအာင္ခမ္းထီကုိ ေျမကိစၥေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ သြားခဲ့တယ္။ အဘကေတာ့ “မိမိတုိ႔ ပုိင္တဲ့ေျမကုိ ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ၾကပါ” ဟု စာနွင့္တကြ PNO ဗဟုိရုံးတံဆိပ္မ်ားျဖင့္ ေရးေပးခဲ့ၿပီးၿပီဟု သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ တရား၀င္လက္မွတ္၊ ရုံးတံဆိပ္ျဖင့္ မူလေျမပုိင္ရွင္ ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဴးနုိင္ရန္ ေရးေပးလုိက္သည့္စာကုိ ဆုိက္ေခါင္ ရယကႏွင့္ PNO တာ၀န္ရွိသူမ်ား လက္ခံရရွိေသာ္လည္း ဗုိလ္မွဴးဦးခြန္ျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးသိန္းေဖတုိ႔က ေျမဂရမ္ (ေျမစာရင္း ဦးစီးမွဴးလက္မတ္ပါ) ရွိတဲ့ ေျမ၀ယ္ထားသူ ၅၇ ဦးကုိ ေျမကြက္ေပးရန္ ဆုိက္ေခါင္တြင္ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားအစည္းအေ၀းေခၚကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးသည္ဟု သိရသည္။

ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ စာထဲတြင္ PNO နာမည္ခံၿပီး မိမိကုိယ္က်ိဴးအတြက္ ေရာင္းစားျခင္းကိစၥတြင္ မိမိမွာ ပအုိ၀္းအမ်ိဴးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ တစ္ေယာက္တည္းအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဴးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လုံး၀မသိရွိခ့ဲပါေၾကာင္း၊ ကုိယ္က်ိဴးအတြက္ ေျမကြက္ေဖာ္ထုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းအမႈကုိ ျပဳလုပ္သူ၏ တာ၀န္သာျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ၿခံယာေျမမ်ားကုိ P.N.O အေနျဖင့္ သိမ္းယူထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ အဘ ဦးေအာင္ခမ္းထီ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနသျဖင့္ သက္ေသခံအျဖစ္ လာေရာက္ေမးျမန္းနုိင္ေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။

မိမိတုိ႔မွလည္း ေျမကိစၥကုိ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဥကၠ႒ ဦးခြန္စံလြင္တုိ႔ထံ အေၾကာင္းစုံတင္ျပရန္ တုိက္တြန္းထားေသးသည္။

ထုိ႔အျပင္ မူလေျမပုိင္ရွင္က မိမိေျမကြက္တြင္ စုိက္ပ်ိဴးလုပ္ကုိင္သူ ဦးေခတ္ ႏွင့္ ထပ္ဆင့္၀ယ္သူ မေအး၏ တရာစြဲခံရျခင္းအတြက္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕ရုံးတက္စရိတ္ ႏွင့္ ေရွ႕ေနငွါးခအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မ်ားေနသည္ ဟု သိရသည္။

“မနက္ျဖန္လည္း ဆီဆုိင္ရုံးခ်ိန္းရွိတယ္၊ အဲတာလည္း သြားရေတာ့မယ္၊ ပုိက္ဆံေတာ္ေတာ္ေတာ့ ကုန္ေနၿပီ” ဟု ေျမယာက်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံရသူ ဦးေခတ္ကေျပာသည္။

ေျမပုိင္ရွင္မ်ားက မိရုိးဖလာေတာင္ယာလုပ္ငန္းကုိ ေျပာင္း၊ ပဲစင္းငုံ၊ ပန္းႏွမ္း၊ မပဲႏွင့္ ေတာင္ယာစပါးမ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားထဲတြင္ ဆုိက္ေခါင္ေဒသခံမ်ားရွိသလုိ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္ နုိင္ငံေတာ္စစ္အစုိးရမွ ျဖတ္ေလးျဖတ္ကာလတြင္ ဗမာစစ္တပ္က ထီပဥ္ေက်းရြာမီးရႈိ႕ၿပီး ဘ၀လုံၿခဳံမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ဆုိက္ေခါင္ေက်းရြာကုိ ေျပာင္းေရြ႕လာၿပီး ေတာင္ယာကြက္မ်ားကုိ ၀ယ္ကာ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားလည္း ပါသည္။

No comments: