ဟိုပံုးၿမဳိ႕နယ္မွာ ျပည္သူမ်ား ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ေျမကြက္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးရန္ ေစတနာရွင္တစ္စုမွ ေဆာင္ရြက္ေန

By ဖိုးေဇ (ေတာင္ႀကီး) | December 27, 2012 | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ၊ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ ၊ ဟိုပံုးၿမဳိ႕နယ္၊ လံုခုတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်ာင္းလြယ္ေက်းရြာ၊ ပါပန္႔ဂူသြားလမ္းတြင္ ေျမကြက္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အေျခခံလူတန္းစားမ်ား အဆင္ေျပစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမည္ မေဖာ္လိုေသာ ေစတနာရွင္တစ္စုမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ယေန႔ေခာတ္ကာလအရ ေျမကြက္မ်ား ရွားပါးေနလွ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအေနျဖင့္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေနထိုင္ေရးကို အဓိကထား လံုးပန္းေနရၿပီး ေက်းရြာတစ္ရြာအတြင္းတြင္ပင္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲ ေနလွ်က္ရွိသည့္ အျပင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေဒသစဲြ၊ ေျမအစဲြမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လာေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း အမ်ားစုသည္ မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးျဖင့္ ေက်းလက္ေျမ မ်ားအား ၀ယ္ယူလိ္ုေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ၿမဳိ႕ျပေျမမ်ားအား ၀ယ္ယူမည္ဆိုပါကလည္း ရရွိသည့္ ၀င္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္မွာ မိုးေပၚက ၾကယ္ကို ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းအခက္အခဲမ်ားအား မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရရွိသည့္
ေျမကြက္ေရာင္းရေငြမ်ားအားလည္း အဆိုပါေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ လွဴဒါန္းသြားမယ္လို႔ အထက္ပါ အမည္မေဖာ္လိုသူမွ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

အဆိုပါ ေျမကြက္မ်ားအား ၀ယ္ယူလိုပါက ေက်ာင္းလြယ္ေက်းရြာ ရြာသူႀကီးထံသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၾကားခံပဲြစားမ်ား မရွိဘဲ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်သည့္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ စစ္မႈထမ္း ေဟာင္းမ်ားအား ဦးစားေပး ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္တယ္ဟု သိရွိရပါတယ္။

No comments: