ႏွစ္ေပါင္း(၉၀)ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ မႏူဟာမင္းနတ္ကြန္း ယခုအခါတြင္ ျပဳျပင္သူကင္းမဲ့ေန

By ပအုိ၀့္ေလး(သထုံ) | December 22, 2012 | ေရႊျမန္မာမီဒီယာ

သထုံၿမိဳ႕ေရာက္ရင္ သထုံၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ ေတာင္ဘက္မွာ ေနမိႏၵရေတာင္တည္ ရွိပါတယ္။ ေနမိႏၵရေတာင္မွာ တစ္ခ်ိန္က ရဟႏၱာႀကီးရယ္လုိ႕ သမုတ္ခဲ့ၾကတဲ့ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ႀကီး ဦးက၀ိႏွင့္ ေညာင္လြန္႕ေတာရဆရာေတာ္ ဦးေမဓါ၀ီတုိ႕ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ၁၂၈၄ ခုႏွစ္က သိမ္ကုိလည္းေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ယခုအခါမွာေတာ့ သိမ္ငုတ္မ်ားကုိသာ ေတြ႕ရေတာ့မွာပါ။ယခုအခါမွာေတာ့ ေနမိႏၵရေတာင္ေတာ္ထက္တြင္ ေလးကၽြန္းမာန္ေအာင္ ေစတီေတာ္ႀကီးကုိ သပၸါယ္စြာဖူးျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

၁၂၈၄ ခုႏွစ္သိမ္သမုတ္စဥ္က ထူးဆန္းစြာျဖင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ သထုံျပည့္ရွင္ မႏူဟာမင္းႀကီးဟာ ကၽြတ္တမ္း၀င္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ေနမိႏၵရေတာင္တြင္ ရွိေနသည္ကုိ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဘုရားအား မင္း၀တ္တန္ဆာအျပည့္အစုံျဖင့္ လက္ေရာက္ရွိခုိးခဲ့ သည္ဟု စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦးက၀ိ၏ ေထရုပတၱိ၊ေနမိႏၵေတာင္ သိမ္သမုတ္ခန္းတြင္ ဖတ္ရွဳေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ထုိျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ေနမိႏၵရေတာင္ အေရွ႕ဘက္တြင္ နတ္နန္း(နတ္ကြန္း) တစ္ခုကုိတည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ရန္ ညႊန္ၾကား ၾသ၀ါဒ ေပးမွဳေၾကာင့္ ထုိစဥ္က သထုံၿမိဳ႕ရွိအရာရွိမင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးဖုိးစ၊ဦးေက်ာ္ဒြန္းတုိ႕က မႏူဟာမင္းႀကီး၏ နတ္နန္း(နတ္ကြန္း) ကုိတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ရာ ယခုတုိင္တည္ရွိေနပါသည္။

သထုံၿမိဳ႕သုိ႕ေရာက္ရွိလာပါက ေရွးဦးစြာ ေရႊစာရံေစတီဖူးေျမာ္ပါ။ၿပီးလွ်င္ ျမသပိတ္ ေစတီေတာ္၊ယင္းေနာက္ ေနမိႏၵရေအာင္ေျမကုိလာေရာက္နင္းၿပီး ေနမိႏၵရေတာင္ပုိင္ႀကီးအျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ မႏူဟာမင္းႀကီး၏ နတ္နန္း(နတ္ကြန္း)သုိ႕ သြားေရာက္ၿပီးလုိရာဆုမ်ားေတာင္းယူ ၾကပါလုိ႕ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း(၉၀)ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ မႏူဟာမင္းနတ္ကြန္းသည္ ယခုအခါတြင္ ျပဳျပင္သူကင္းမဲ့ေနၿပီး၊ ျပဳျပင္မည့္သူရွိပါကလည္း မည္သည့္ေနရာတြင္ သတင္းပုိ႕ရမည္မသိ၊ ေနမိႏၵေတာင္တြင္ သူပုိင္သည္ ငါပုိင္ သည္ႏွင့္ အျငင္းပြားေနၾကပါသျဖင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အဖဲြ႕ေလးကုိ သက္္္ဆုိင္ရာက ဖဲြ႕စည္းေပးမည္ဆုိပါလွ်င္ ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

No comments: