ေက်ာက္စာသက္ေသ (၁)

ခိုင္လင္း (ေမဃ၀တီ) | ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၂ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ကေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ေရွးအက်ဆံုး ေက်ာက္စာေတြပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ပ်ဴေက်ာက္စာ၊ ရခိုင္ေက်ာက္စာ၊ ျမန္မာေက်ာက္စာေတြကို ျဗာဟၼီ၊ သကဋ စာမ်ားနဲ႕ေရးထိုးထားခဲ့တယ္။ အဲဒီ ျဗာဟၼီ၊ သကဋစာေပျဖင့္ ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက ပ်ဴေတြ၊ ရခိုင္ေတြ၊ ျမန္မာေတြဟာ ကုလားေတြျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တဲ့ ေျပာေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေတြရွိလာတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီကိစၥကို သာမန္စာဖတ္ပရိႆတ္ေတြကို သိသေလာက္ ရွင္းျပဖို႔လိုအပ္လာတယ္။

ေက်ာက္စာလို ခိုင္မာတဲ့ အေထာက္အထားမရွိေပမယ့္ ဗုဒၶစာေပေတြအရ ဗုဒၶမေပၚမီကာလနဲ႔ ဗုဒၶေပၚဆဲကာလမ်ားကပင္ စာေရးနည္းတမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနတယ္။ ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီးေနာက္ ဓါတ္ေတာ္ထည့္တဲ့ ပိျပအိုးမွာ စာေရးထိုးထားတာကို ေတြ ့ႏိုင္ၿပီး အဲဒီစာမ်ိဳးေရးတဲ့ကာလဟာ ေအဒီ ေလးရာစုျဖစ္တယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြဆံုးျဖတ္ထားတယ္။

အဲဒီစာမ်ိဳးနဲ႔ဘဲ အေသာကမင္းႀကီးက ေက်ာက္စာေတြ အေျမာက္အမ်ားထားခဲ့တယ္။ အေသာကမင္းႀကီး ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာေတာ့ အိႏၵိယေျမာက္ပိုင္းေရးနည္းနဲ႔ အိႏၵိယေတာင္ပိုင္းေရးနည္းဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးကြဲျပားခဲ့တယ္။ အိႏၵိယေျမာက္ပိုင္းေရးနည္းမွာလည္းဘဲ ဂုပ ၱ၊ ကုဋိလ ၊ နာဂရီ ၊ သ်ွရဒါနဲ႔ ဗဂၤါလီလို႔ စာေရးနည္းကြဲျပားသလို အိႏၵိယေတာင္ပိုင္းမွာလည္းဘဲ ပစၦိမီ၊ မဓ်ျပ၊ေဒသွ်ီ ၊ ေတလုဂု၊ ကနရီ ၊ ျဂႏ ၱ၊ ကလိဂၤ ၊ သာမိဠနဲ႔ ၀ေဋဠုတၱဳ ဆိုၿပီးကြဲျပားခဲ့တယ္။

သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းေရးတဲ့ ေခတ္ေဟာင္းျမန္မာရာဇ၀င္မွာ ဆရာက “ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စာေရးနည္းေရာက္လာသည္မွာ ပုရာေလခပညာအရ ေလးရာစုဟု ခန္႔မွန္းရသျဖင့္ အသတ္အငင္
ေရးနည္းတြင္ မ်ားစြာမဆန္းျပားေသးေခ်။ ေျမာက္ပိုင္း အိႏၵိယအကၡရာေရးနည္း အပါအ၀င္ ဂုပ ၱႏွင့္ နာဂရီကို ရခိုင္ေက်ာက္စာႏွင့္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ရာစုအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား၌ ေတြ႕ရေသာ ေျမပံုဘုရားမ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တျခားေက်ာက္စာမ်ားစြာကား ေလးရာစုေတာင္ပိုင္း အိႏၵိယအေရးအသားႏွင့္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသံုးအကၡရာမ်ားမွာ ေတာင္ပိုင္းအိႏၵိယ၏ ေလးရာစု ေရးနည္းမ်ားမွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု အခ်ဳပ္အားျဖင့္ မွတ္ယူရပါမည္။“ ဟုဆိုပါတယ္။

အထက္ပါ သမိုင္းပညာရွင္ေဒါက္တာသန္းထြန္းရဲ့ သုေတသနျပဳခ်က္မွာ
(က) ရခိုင္ ၊ ပ်ဴ ၊ ျမန္မာေတြဟာ အိႏၵိယစာေရးနည္းအတိုင္းေရးတယ္။
(ခ) ေနာက္ပိုင္းမွာ ကိုယ္နည္းကိုဟန္ျဖင့္ ထြင္ၿပီးသံုးတယ္။
(ဂ) ယေန႔စာေပဟာ အိႏၵိယက ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ေျပာတယ္။

ဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ ေရွးေက်ာက္စာေတြမွာ အိႏၵိယအကၡရာေတြနဲ႔ ေရးထိုးထားတိုင္း ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေခၚေတာေတြေျပာသလို ဒီေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘဂၤလီေခၚေတာေတြက ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြထက္ အရင္ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ ကေလးအေတြးသာ ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာခ်င္တယ္။

အကၡရာစာေပဆင္းသက္ပံု ျပန္႔ပြားပံု လူမ်ိဳးႏြယ္စု ဆင္းသက္ပံုကို အၾကမ္းအားျဖင့္ လူၿပိန္းသိ အသိေလာက္ေတာင္ မရွိဘဲ ပညာရွင္ပံုစံမ်ိဳးေလသံနဲ႔ ေျပာေနျခင္း ေရးေနျခင္းကေတာ့ ရွက္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္ ေျပာခ်င္တာက ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက ကခ်င္၊ အာရွထဲက ဗီယနမ္ေတြဟာလည္း အဂၤလိပ္အကၡရာေတြနဲ႔ သူတို႔စာေပကို ေရးသားပါတယ္။ အဲဒီလို ေရးသားတိုင္း ဒီလူမ်ိဳးေတြဟာ အဂၤလိပ္ေတြလို႔ေျပာရင္ လူရီစရာျဖစ္သလိုမ်ိဳးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ပ်ဴလူမ်ိဳးေတြ ပ်ဴစာကို တီထြင္ မသံုးခင္က ျဗာဟၼီအကၡရာကို ေလးရာစုက သံုးခဲ့ဖူးတယ္။ ရခိုင္မွာ ရခိုင္စာကို တီထြင္ မသံုးခင္ သကၠတဘာသာကို ေအဒီ ငါးရာ့ငါးဆယ္ခန္႔ကသံုးစြဲခဲ့တယ္။ ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ ေျခာက္ရာစုခန္႔က ပါဠိဘာသာနဲ႔ ေရးထိုးထားတဲ့ ေ၀သာလီဘုရားၾကီးကုန္းေက်ာက္စာနဲ႔ ေအဒီ ေျခာက္ရာ့သံုးဆယ္ခန္႔က ပါဠိပ်က္နဲ႔ ေရးထိုးထားတဲ့ သင္းခ်ပ္ေတာ္ေတာင္က ေက်ာက္စာေတြလည္းရွိတယ္။ 

ျမန္မာေတြလည္း ျမန္မာစာကို တီထြင္မသံုးခင္က သကၠတဘာသာကိုသံုးလိုက္၊ ပါဠိကိုသံုးလိုက္၊ ပ်ဴဘာသာကို သံုးလိုက္ ၊ မြန္ဘာသာကို သံုးလိုက္နဲ႔ ေနခဲ့ၿပီးမွ ျမန္မာစာကို ေအဒီ (၁၁၁၃) မွ စတင္သံုးစြဲခဲ့တယ္။ ဒီေနရာမွာ ထပ္ေျပာ ခ်င္တာက ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤလီေခၚေတာေတြေျပာသလို ဆိုရင္ ျမန္မာေတြဟာ ျမန္မာမျဖစ္ခင္က ကုလားျဖစ္လိုက္၊ ပ်ဴျဖစ္လိုက္၊ မြန္ျဖစ္လိုက္လို႔ေျပာရမလိုျဖစ္ေနတယ္။ 

ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ေခတ္ေဟာင္းျမန္မာရာဇ၀င္မွာ “ ဥႆီ ၊ ဥႆာ၊ ဥႆာလ ဟု ေရွးက ေခၚဆိုကာမွ်ျဖင့္ အိႏၵိယအေရွ႕ကမ္းေျခရွိ ၾသရိႆမွ ကုလားတို႔ ၿမိဳ့ရြာတည္၍ ေနခဲ့ဖူးသည္ဟူ၍ မဆိုသာေခ်။“ ဟု ေထာက္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုလားယဥ္ေက်းမွဳနဲ႔ ကုလားစာေပမ်ား သံုးစြဲခဲ့ဖူးတာနဲ႔ ဘဂၤလီေခၚေတာေတြ ေျပာသလို ဒီတိုင္းျပည္ဟာ ဘဂၤလီေခၚေတာတိုင္းျပည္မဟုတ္ဆိုတာ ေျပာခ်င္တယ္။ ။ 

ခိုင္လင္း(ေမဃ၀တီ)
ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၂ နံနက္ ၄း ၀၈

2 comments:

Khin Maung said...

http://burmese.rohingyablogger.com/2012/12/blog-post_17.html
ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္တို႔အား စိန္ေခၚျခင္း | ေဌးလြင္ဦး
Monday, December 17, 2012 ေဌးလြင္ဦး No comments


၂၀၁၂- ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္

ရခိုင္နယ္သည္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ေလးေထာင္ေသာ သမိုင္းျဖင့္ တည္ရွိခဲ့၏။ ထုိကာလသည္ ဗမာအင္ပါယာ (ပုဂံအင္ပါယာ) မေပၚေပါက္မွီ ႏွစ္ေပါင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ ပုိမုိေရွးက်၍ ျဖစ္၏။ ရခိုင္၏ ႏွစ္ေပါင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ေသာ သမုိင္းတြင္- ရခိုင္နယ္၌ ရွိေနေသာ မည္သည့္လူမ်ိဳးစုက မူလဇစ္ျမစ္ လူမ်ိဳး ျဖစ္သနည္း။ မည္သည့္လူမ်ိဳးက ေႏွာင္းပိုင္းမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သနည္း-၊ ဆိုသည္တို႔အား ပထ၀ီ သဘာ၀အရလည္းေကာင္း၊ သမိုင္းလက္ရာ အေထာက္အထားမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္စာေပဇစ္ျမစ္ အရ လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္တို႔၏ ရုပ္ရည္ဟန္ပန္အရလည္းေကာင္း၊ သမိုင္းစာေပအေထာက္အထားအရ လည္း ေကာင္း- ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္ဟု ခံယူထားေသာ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းအပါအ၀င္- အျခားမည္သည့္ သမုိင္းပညာ ရွင္မ်ားႏွင့္ မဆို ကမၻာသိ မီဒီယာမ်ား ေရွ႔ေမွာက္၌ ေနရာမေရြး၊ အခ်ိန္မေရြး Debate လုပ္ေဆြးေႏြးလွ်က္ အေျဖေဖၚထုတ္လိုပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ရခိုင္နယ္၏ ေရွးဦးမူလ လူမ်ိဳးမွာ ယခုအခါ မိမိကိုယ္မိမိ “ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး”ဟု ခံယူထားသူမ်ား သာ ျဖစ္ေၾကာင္း-၊ ကမၻာ့မီဒီယာမ်ားေရွ႔တြင္ သက္ေသသက္ကန္ အတိအက် ေဖၚထုတ္ျပသြား ျဖစ္သည္။ မ်ိဳးဆက္ သံုးဆက္ခန္႔ သမိုင္းကို လိမ္လည္၍ တင္ျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အထင္မွား အျမင္မွား- သမိုင္းမွားမ်ား၏ ၀ဲၾသဃအတြင္း ေရာက္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အေပါင္းတို႔အားလည္း သမိုင္း၏မွန္၏ တန္ဘိုး၊ သမိုင္းမွန္၏ ဇစ္ျမစ္တို႔အား ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ေပးရာ ေရာက္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

“ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုသည္မွာ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ လုပ္ႀကံဖန္တီးျခင္း ျဖစ္၏၊ ထိုရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူမ်ားမွာ ကိုလိုနီေခတ္ အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ေခၚယူလာေသာ လယ္လုပ္ေက်းကၽြန္မ်ားသာ ျဖစ္၍၊ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ရခိုင္နယ္ထဲသို႔ ေရာက္လာသူမ်ား ျဖစ္၏- ဟု ရခိုင္သမိုင္းအား လိမ္လည္တင္ျပထားေသာ၊ သို႔မဟုတ္ မိမိ လက္လွမ္းမွီသေလာက္ကို အေျခခံကာ အမွန္ဟု ခံယူ တင္ျပထားေသာ- သမိုင္းပညာရွင္ခံထားေသာ ပညာရွင္ တို႔ အေနျဖင့္-၊ မိမိဘ၀တာ မကုန္ဆံုးမွီ-၊ ပညာရွင္ပီပီ၊ ေယာက်ားပီပီ၊ သူရဲေကာင္းပီပီ၊ ရခိုင္နယ္အား ခ်စ္ျမတ္ ႏိုးသူ ပီပီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္လိုက ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္လည္း ကၽြႏ္ုပ္ဘက္မွ ရည္ရြယ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေခတ္သစ္ ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္ ဟု ခံယူထားေသာ၊ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္း ျဖင့္ အဓိက ေဆြးေႏြး လိုသည္။ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းအေနျဖင့္ သြားေရးလာေရး ခက္ခဲေသာ္-၊ ကၽြႏ္ုပ္မွ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း ေနထိုင္ သည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ကမ္းလွမ္းလုိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ ရခိုင္လူမ်ိဳး စစ္စစ္ျဖစ္၍ (ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုမႈအား လက္ခံလွ်င္ ရခိုင္လူမ်ိဳး စစ္စစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ျပ ေပးပါမည္၊)- ရခိုင္နယ္မွ ညီအစ္ကို တိုင္းရင္းသားခ်င္းၾကား- အိုးမဲသုတ္ ခြပ္ခိုင္းထားသည့္ သမိုင္းမွားအား ေခ် ဖ်က္လိုေသာ ဆႏၵသန္႔သန္႔ျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ကမ္းလွမ္းလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေဌးလြင္ဦး

ကုရ္အံက်မ္းေတာ္ ဘာသာျပန္ဆရာ၊
BA (ျမန္မာစာ- ရန္ကုန္)၊ AA (Media Marketing, NY USA),
Scholar of Buddhism, Christianity & Islam

ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု

Khin Maung said...
This comment has been removed by a blog administrator.