လြိဳင္ေကာ္ေက်းရြာေဒသမ်ား၌ ညလမ္းသရဲမ်ား သတိထားေနရ


ကို(၂)/ ၂၃ ဧၿပီ ၂၀၁၀

ကရင္နီျပည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လင္ဖိုေက်းရြာမွ ပဒါးေညးေက်းရြာသို႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးမ်ား ထမ္းေရာင္းေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးအား ညလမ္းသရဲမ်ား၏ လုယွက္မႈကို ခံရသည့္အျပင္ အတင္းအဓၶ ျပဳက်င့္မႈကိုလည္း ခံခဲ့ရသည္ဟု အခင္း ျဖစ္ပြားမႈကို သိရွိေသာ ရြာသားတဦးက ေျပာသည္။ၿပီးခဲ့သည့္လက အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးအား လမ္းသရဲအုပ္စုတစုမွ မတရား ျပဳက်င့္ခဲ့မႈအေပၚ အာဏာပိုင္ ဘက္မွ မည္သည့္ စံုစမ္းအေရးယူမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

အေရးယူမႈမ်ား မရွိသည့္အတြက္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွာ ညအခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေန႔အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ တရြာႏွင့္တရြာ သြားလာ သည္ျဖစ္ေစ ေတာင္ယာႏွင့္ စိုက္ခင္းၿခံမ်ားသြားသည္ျဖစ္ေစ တဦးတေယာက္ထဲ မသြားရဲၾကဘဲ အုပ္စုလိုက္ ဖြဲ႔၍ သြားေနၾကရသည္ဟု သိရသည္။

No comments: