ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ပါတီ (၁၁) ခု ရွိၿပီ

ဝီရ/ ၆ ဧၿပီ ၂ဝ၁ဝ

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ုံးသုိ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၁၁) ခု ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေရးမွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳရန္ ဧၿပီလ (၅) ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ တုိးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီတုိ႔ကလည္းေကာင္း၊ ဧၿပီလ (၂) ရက္ေန႔က ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္းေကာင္း၊ အလားတူ အျခားပါတီ (၈) ပါတီတုိ႔ကလည္း အသီးသီးေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကတည္းက တရားဝင္ရပ္တည္ေနဆဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၁၀) ခုအနက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) က ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားၿပီး တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ (တစည) ကမူ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ တခုတည္းေသာပါတီျဖစ္သည္။

ယေန႔တုိင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိပါက အလုိအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္မည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔ထုတ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးသုိ႔ ဦးေအးလြင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဦးရဲထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ) တုိ႔က ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားၾကၿပီး အဆုိပါ ႏွစ္ပါတီစလုံးသည္ ႏုိင္ငံတဝန္း စည္း႐ုံးေရးဆင္းမည့္ ပါတီမ်ားျဖစ္သည္။

မွတ္ပုံတင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ တင္ထားၿပီးေသာ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွာ ေဒါက္တာ ေစာဆုိင္မြန္သာ ဦးေဆာင္မည့္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (ေကပီပီ)၊ ဦးေအးႀကဳိင္ ဦးေဆာင္မည့္ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအင္အားစု၊ ကခ်င္ျပည္ တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႔ပါဝင္ၿပီး ဝါရင့္ ရွမ္္းတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေရႊအုန္းက ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္းတုိ႔အဖြဲ႔ႏွင့္ ေပါင္းစည္္းကာ ျပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီပါတီ အမည္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဦးသုေဝက “ဦးေရႊအုန္းတုိ႔၊ ကုိေအးလြင္တုိ႔နဲ႔ အျခားလူငယ္အဖြဲ႔ေတြက ၾကည့္ရတာ သူတုိ႔လုပ္ႏုိင္အားကေတာ့ သိပ္မေတြ႔ဘူး။ တကယ္လုပ္ႏုိင္တာက တစည ရွိမယ္။ ေနာက္ ႀကံ့ခုိင္ေရး ရွိမယ္။ ဒါ က်ေနာ့္အျမင္ေပါ့” ဟု မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

ဦးသုေဝသည္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာျပည္) ကုိ ဝန္ႀကီးေဟာင္းသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚသန္းသန္းႏု၊ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ေဒၚေနရည္ဗေဆြတုိ႔၏ ဦးေဆာင္မႈတုိ႔ျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသူ ျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ပါတီက အရင္က ၿမဳိ႕နယ္ (၂၀၀) ေက်ာ္မွာ ဝင္ၿပဳိင္ဖုိ႔ လ်ာထားေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ (၁၀၀) ထဲမွာပဲ ၿပဳိင္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားတယ္” ဟု ဦးသုေဝက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပုံတင္ျခင္း နည္းဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပုံတင္ေၾကးအတြက္ (၃) သိန္း၊ အမတ္ေလာင္းတဦးအတြက္ (၅) သိန္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတဦးလွ်င္ အသုံးစရိတ္အတြက္ က်ပ္သိန္းတရာအထိ သုံးစြဲႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

မွတ္ပုံတင္ရန္ စုိင္းျပင္းေနေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ ဦးတင္ေမာင္ေအး၏ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္၏ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ လူထုဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ဝံသာႏု အန္အယ္လ္ဒီ (မႏၲေလးတုိင္း)၊ ဒီမုိအန္အယ္လ္ဒီ (စစ္ကုိင္းတုိင္း) ႏွင့္ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးအင္အားစု၊ ယူနိက္တက္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ကုိယ္စားျပဳပါတီ အသစ္တရပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ႔အား ကုိယ္စားျပဳမည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတခုအျဖစ္လည္းေကာင္း ေပၚထြက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူတုိ႔က ေျပာဆုိေနၾကသည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအသင္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီ (၁) ခုထက္မနည္း ဖြဲ႔စည္းသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပါတီမွတ္ပုံတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးေသာ အဖြဲ႔မ်ား
(၁) ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာျပည္)
(၂) ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
(၃) အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕
(၄) တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ (တစည)
(၅) ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ)
(၆) ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (ေကပီပီ)
(၇) ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး အင္အားစု
(၈) ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီပါတီ
(၉) ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ပီအန္အုိ)
(၁၀) ကခ်င္ျပည္နယ္ တုိးတက္ေရးပါတီ
(၁၁) ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ

ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (နဝတ) ဥပေဒ အမွတ္(၄/၈၈) အရ တည္ရွိေနေသာ
ႏုိင္ငံေရးပါတီ (၁၀) ခု
(၁) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ)
(၂) တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ (တစည)
(၃) ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အက္စ္အန္အယ္လ္ဒီ)
(၄) ျပည္ေထာင္စု ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ယူပီအန္အုိ)
(၅) ကုိးကန္႔ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ရွမ္းျပည္)
(၆) ၿမဳိ ေခၚ ခမီအမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ (မခမညဖ)
(၇) လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးပါတီ (အယ္လ္အန္ဒီပီ)
(၈) ျပည္ေထာင္စု ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ယူေကအယ္လ္)
(၉) ကုိးကန္႔ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီ (ေကဒီယူပီ)
(၁၀) ဝအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးပါတီ (ဒဗလ်ဴအန္ဒီပီ)

http://www.khitpyaing.org/news/April2010/6410a.php

No comments: