ပေလာင္ျပည္သူ ပညာေရးအေျခအေန အလင္းမဲ့ဘ၀ က်ေရာက္ေန

ပေလာင္ျပည္သူ ပညာေရးအေျခအေန အလင္းမဲ့ဘ၀ က်ေရာက္ေန

ဧၿပီလ ၂၀ရက္။ ေစာသိန္းျမင့္(ေကအုိင္စီ)
စစ္အစုိးရ၏ တာ၀န္မဲ့မႈ၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္း ကင္းမဲ့ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ တအာင္း(ပေလာင္) ျပည္သူတုိ႔၏ ဘ၀မ်ား လည္း အလင္းကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း တအာင္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး (TSYO)က ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ “အလင္းမဲ့ဘ၀” အစီရင္ခံစာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ပေလာင္ေဒသအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးစနစ္ကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရန္ႏွင့္ စစ္အစုိးရ၏ ဆုတ္ ယုတ္ေနေသာ ပညာေရးစနစ္အေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ိုင္းအား တင္ျပႏုိင္ရန္၊ ပညာေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ ၎ပညာေရးစနစ္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္လာေစသည္အထိ ဆက္လက္ဖိအားေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တအာင္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး အတြင္းေရးမွဴး မုိင္းေအာင္ကိုက ေျပာသည္။

သူက “ကေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ပေလာင္ေဒသမွာ စစ္အုပ္စုရဲ႕တာ၀န္မဲ့မႈေၾကာင့္ ပညာေရးဟာ တုိးတက္မႈမရွိဘဲ က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူ ေတြလည္း အလင္းမဲ့ဘ၀ကို က်ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တအာင္းနယ္ေျမက ပညာေရးစနစ္ပိုၿပီးေတာ့ တုိးတက္လာဖို႔ ဆုိး က်ဳိးေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ရယ္၊ ေနာက္တခုက စစ္အစုိးရရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့ ပညာေရးစနစ္ေတြကို ႏုိင္ငံတကာေတြ သိ ေအာင္ရယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ေဒသမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ပညာေရးအေျခအေနေတြကို အကူအညီပံ့ပိုးမႈရေအာင္နဲ႔ စစ္အစုိးရကေနၿပီး ပညာ ေရးအဆင့္အတန္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္ႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထုတ္ျပန္တာ ျဖစ္တယ္”ဟု ဆိုသည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ခုႏွစ္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တအာင္းလူမ်ဳိးအမ်ား စု ေနထုိင္သည့္ နမ့္ခမ္း၊ မန္တုံ၊ နမ့္ဆမ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၆၁ရြာမွ လူထု ၁၇၅ဦးထံမွ ေကာက္ယူစုေဆာင္းကာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

၎အစီရင္ခံစာအတြက္ ကိုယ္တုိင္ကြင္းဆင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သူ TSYO အစည္းအ႐ုံးမွ ပညာေရးတာ၀န္ခံ မုိင္းေမာ၀္ ဒါင္းက “က်ေနာ္တုိ႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ ၂၀၀၆မွာ ေက်ာင္းတက္ႏုိင္တဲ့ ကေလးေတြဟာ ၇၅ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရွိ တယ္။ ဒီ ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွာဆုိရင္ ၅၅ရာႏႈန္းခန္႔သာ ေက်ာင္းတက္ႏုိင္ေတာ့တယ္။ ဒါေတြဟာ စစ္အစုိးရရဲ႕ လဲြမွားေနတဲ့ စီမံခန္႔ခဲြ မႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါၿမိဳ႕နယ္သံုးခုတြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးဦးေရ ၂ေသာင္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းတက္ႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ကေလးငယ္ဦးေရမွာ ၉,၀၀၀ခန္႔သာရွိသည္ဟု မိုင္းေမာ၀္ဒါင္းက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

တဆက္တည္းတြင္ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ ပညာေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသုံးစရိတ္ကို (၁.၄)ရာခုုိင္ႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္း ေနသည့္ အေနအထားမွ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားအရ (၆)ရာခုိင္ႏႈန္းအထိျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ မ်ားတြင္ ေဒသခံတအာင္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပကို ေလ့လာသင္ၾကားႏုိင္ေရး ျမႇင့္တင္အားေပး ရန္ႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ ဆုတ္ယုတ္နိမ့္က်ေနမႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ေစရန္ စသည့္ အခ်က္ ၅ခ်က္ျဖင့္ စစ္အစုိးရကို TSYO က အႀကံျပဳ ေတာင္းဆုိထားသည္။

အစီရင္ခံစာကို TSYO မွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေကအုိင္စီ)

စာမ်က္ႏွာ(၇၈)မ်က္ႏွာပါ အလင္းမဲ့ဘ၀ အစီရင္ခံစာကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး TSYO ၏ ေတာင္းဆုိ ခ်က္မ်ားအတုိင္း စစ္အစုိးရ လုိက္နာပါက ထိေရာက္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ဟု မုိင္းေအာင္ကိုက ေျပာ သည္။

တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံးကို ၁၉၉၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ေရႊလီျမစ္၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၌ လူထုဆႏၵ ဆန္႔က်င္သည့္ မဲျပားမ်ား၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ လက္ဖက္ဖ်က္ပိုး ႏွင့္ ယခုႏွစ္ အလင္းမဲ့ဘ၀ အစီရင္ခံစာ (၄)အုပ္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

http://www.kicnews.org/?p=2526

No comments: