ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္လိုေၾကာင္း ေလ်ာက္ထားသည့္ပါတီ ၁၆ ခုရႇိၿပီျဖစ္

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရႇင္သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္လိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီမႇာ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔အထိ ၁၆ ခုရႇိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္လိုေၾကာင္း ေလ်ာက္ထားရာတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ကို စိစစ္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္းလည္း စိစစ္ စစ္ေဆးခံခဲ့ရသူအခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။ ပါတီ တည္ေထာင္ရန္ ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳ အေၾကာင္းၾကားျခင္းကို သႀကၤန္အၿပီးတြင္ ရရႇိရန္ ေလ်ာက္ထားၿပီးသည့္ ပါတီမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း အဆိုပါပါတီမ်ားမႇ စုံစမ္းသိရႇိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရႇင္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မႇတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳရန္္ ေလ်ာက္ထားျခင္း ႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မႇတ္ပုံတင္ ခြင့္ျပဳမျပဳ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေခၚယူေမးျမန္းျခင္းႏႇင့္ စာရြက္စာတမ္း ေတာင္းခံ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳႏိုင္သည္ဟု ယခုႏႇစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမႇတ္ပုံတင္ျခင္း နည္းဥပေဒမ်ားအရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္လိုေၾကာင္း ေလ်ာက္ထားၿပီးေနာက္ ပါတီ တည္ေထာင္ရန္ ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရႇင္က အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရႇိသူမ်ားသည္ မိမိတို႔အနက္မႇ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏႇင့္ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ကာ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရႇင္သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ ပါတီတည္ေထာင္လို သူမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ႏႇင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရႇိသည့္ေန႔ရက္မႇစ၍ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း မိမိတို႔တည္ေထာင္လိုေသာပါတီကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မႇတ္ပုံတင္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရႇင္သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏႇစ္ မတ္ လ ၁၇ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမႇတ္ပုံတင္ျခင္း နည္းဥပေဒမ်ားအရ သိရသည္။

ယခုႏႇစ္ မတ္လ ၈ရက္ေန႔ရက္စြဲ ျဖင့္ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မႇတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒအရ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏႇစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမႇ ပါတီအျဖစ္က်န္ရႇိသည့္ ပါတီ ၁၀ ပါတီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ေထာင္လိုပါက ဥပေဒ စတင္ ျပ႒ာန္းသည့္ေန႔ရက္မႇစ၍ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရႇင္သို႔ ေလ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရႇင္သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္လိုေၾကာင္း
ေလ်ာက္ထားသည့္ ပါတီမ်ား

ပါတီအမည္                                                                                ေလ်ာက္ထားသည့္ရက္
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) မတ္လ ၂၂
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္                 မတ္လ ၂၂
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)                                                       မတ္လ ၃၀
ကရင္ျပည္သူ့ပါတီ                                                                     မတ္လ ၃၁
အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္                                  ဧၿပီလ ၁
ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO)                                              ဧၿပီလ ၂
ကခ်င္ျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ                                             ဧၿပီလ ၅
ျမန္မာ့လူ့ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ                                  ဧၿပီလ ၅
မတူကြဲျပားျခင္းႏႇင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ                                        ဧၿပီလ ၆
ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ                                                             ဧၿပီလ ၆
ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ (Chin National Party)                                 ဧၿပီလ ၇
ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ (Union Democracy Party)           ဧၿပီလ ၈
ရႇမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ                                 ဧၿပီလ ၈
တေအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီ                                        ဧၿပီလ ၈
၀ံသာႏု NLD (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)                                 ဧၿပီလ ၉
'၀' ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ                                                            ဧၿပီလ ၉

http://www.first-11.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2707:2010-04-11-18-22-48&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

No comments: