ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ စခဲုင္းေက်ာင္းတုိက္ သိမ္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ကုသုိလ္ျဖစ္ ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္

1 comment:

Unknown said...

ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ေရာက္ေနတဲ့ လူေတြက စခဲုင္းေက်ာင္းတိုက္ သိမ္ေတာ္အတြက္ အလွဴေငြထဲ့ခ်င္ၾကတယ္။ ဘယ္သူ႔ကို ဆက္သြယ္ရမလဲ။ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္ စသည့္ႏိုင္ငံမွ ေရာက္ေနတဲ့ ပအို၀္းေတြက အလွဴေငြထဲ့ခ်င္တဲ့သူေတြကို ထဲ့ႏိုင္ေအာင္ ဆက္သြယ္ရမည့္ လိတ္စာရမည့္ လိတ္စာ အတိအက်ေလး ေဖာ္ျပေပးေစလိုတယ္။