ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ကို ဥေရာပသမဂၢ နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္း

မဇၩိမသတင္းဌာန | ေသာၾကာေန႔၊ ဧၿပီလ ၀၂ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၄၁ မိနစ္ 
 ခ်င္းမုိင္။      ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖဲြ႔ဝင္တဦးသည္ ဥေရာပ သမဂၢ EU ၏ နာမည္ပ်က္ စာရင္းတြင္ပါရွိေၾကာင္း မဇၩိမက စံုစမ္းသိရသည္။

၎တို႔မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစုိးႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ဝင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူၾကီး ေဒါက္တာတင္ေအာင္ေအးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ထုိစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသျဖင့္ ၎တို႔သည္ EU အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ခံထားရကာ၊ ၎တို႔ပုိင္ဆုိင္မွႈ မွန္သမွ်ကုိပါ အေရးယူပိတ္ပင္တားၿပီး၊ ဥေရာပအေျခစုိက္ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းေပးပုိ႔ျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

အတိုက္ခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၌ ျပစ္ဒဏ္ ၁၈ လျဖင့္ ေနအိမ္တြင္ အထိန္းသိမ္းမိန္႔ ခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ တရားသူၾကီး ႏွစ္ဦး အပါအဝင္ တရားသူၾကီးအဖြဲ႔မွ ထိပ္ပုိင္းအရာရွိမ်ားအား EU အမည္ပ်က္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးကုိ ျပင္းထန္စြာ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္အေနျဖင့္ မတရားျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ တရားသူၾကီးအဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အမည္ပ်က္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း EU က ေျပာၾကားခဲ့သည္။  ထိုသို႔ အေရးယူ ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္မွႈျဖစ္သည္ဟုလည္း EU က ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးအျပင္ စ္အစိုးရထဲမွ အဓိက က်သူမ်ားအျပင္ စစ္အစုိးရႏွင့္ အလြန္နီးစပ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇလည္းလည္း EU သတ္မွတ္ထားသည့္ နာမည္ပ်က္စာရင္းတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။  

ဒုတိယ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစုိးသည္ ျမန္မာစစ္တပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေဒါက္တာ တင္ေအာင္ေအးအား ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္တြင္ စစ္အစိုးရက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့သည္။

အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တရပ္တြင္ ေဒါက္တာ တင္ေအာင္ေအးသည္ ဥပေဒပညာရပ္ မာစတာဘြဲ႔ႏွင့္ ေဒါက္တာ ဘြ႔ဲအား ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံမွ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

http://www.mizzimaburmese.com/news/2010-election/5169-2010-04-02-12-25-33.html

No comments: