ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေျဖရွင္းေပးေရး ေက်းရြာေပါင္းစံုေတာင္သူမ်ား စုေပါင္းဆႏၵျပ

ႏွင္းသစၥာ (ေတာင္ႀကီး) | ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္စစ္တပ္သိမ္းေျမ၊ ကုမၸဏီမ်ားသိမ္းေျမ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသိမ္းေျမမ်ားႏွင့္ အလြဲသံုးေရာင္းစားေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးသားယာစက္မႈဇုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္းစံု ေတာင္သူမ်ား စုေပါင္းဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

”ဒီေန႔ဆႏၵျပတာကေတာ့ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္၊ နယ္ေျမ (၄)၊ ဖက္ကြန္ေက်းရြာ၊ ညိဳမီးရြာ၊ ေနာင္ကားရြာေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားပါတယ္။ ေရြေညာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရပူရြာ၊ ေက်ာက္နီရြာ၊ စက္မႈဇုန္၊ ေညာင္ေရြ၊ ပါေႏြးရြာရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားလည္း ပါတယ္၊ စုစုေပါင္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဦးေရ (၆၀၀) ေက်ာ္ခန္႕ ပါရွိတ္ယ္“ ဟု ရွမ္းေတာင္ ေတာင္သူလယ္သမားျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ ေကာ္မတီတစ္ဦး ကိုမ်ဳိးႀကီးက ေျပာသည္။

ေအးသာယာၿမိဳ႕၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးေပၚရွိ ရွမ္းျပည္နယ္မုဒ္ဦးအ၀င္မွစ၍ ေအးသာယာ စက္မႈဇုန္လမ္း အတိုင္း ဆႏၵျပလမ္းေလ်ွာက္လာရာ ေအးသာယာၿမိဳ႕စက္မႈဇုန္၊ အမွတ္ (၁၂) ရပ္ကြက္ရွိ စက္မႈဇုန္ ႀကီးၾကပ္ေရးရံုးေရွ႕ႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးေရွ႕အထိ ေရာက္လာၿပီး ထုိရံုးႏွစ္ရံုးေရွ႕လမ္းဆံုတြင္ ဆႏၵျပေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရပ္စုကာ ဦးေဆာင္သူ ဦးတင္ေရြက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေဟာေျပာမႈ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဒီတစ္ေခါက္ဆႏၵျပတာဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္တယ္၊ ပထမအႀကိမ္တုန္းကလဲ ဆႏၵျပခဲ့တယ္၊ ေျဖရွင္းေပး လုပ္ေဆာင္တဲ့ထူးျခားခ်က္ေတြ မေတြ႔ရဘူး၊ ဒါေၾကာင္း အခုဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္ၿပီးဆႏၵျပတယ္၊ ဒီတစ္ေခါက္ၿပီး ထူးျခားတဲ့ ေျဖရွင္းေပးတာေတြ မရွိေသးရင္ ေနာက္တစ္ေခါက္ ဆႏၵျပထပ္လုပ္ရင္လည္း လုပ္မယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေတာင္သူလယ္သမားေတြလည္း လယ္ယာေျမ ဥပေဒေတြ ေလ့လာပါတယ္၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြလည္း ရွိတယ္၊ ဥပေဒအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္“ ဟု ရွမ္းေတာင္ ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႔ေကာ္မတီလည္းျဖစ္၊ ဆႏၵျပဦးေဆာင္သူလည္းျဖစ္ ဦးတင္ေရြက ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္၊ နယ္ေျမ (၄) က ေတာင္သူမ်ားပါ၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ တပ္အမွတ္ (၅၁၀) စစ္တပ္က ဧကေပါင္း (၇၀၀) ေက်ာ္ သိမ္းထားတဲ့ေျမေတြ ျဖစ္တယ္၊ ထိုေျမေတြထဲမွာ ဘာမွလည္း မလုပ္ဘူး၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ အမွန္တကယ္ျပန္လုိအပ္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိုေတာ့ ျပန္မေပးဘူ။ ေျမယာပိုင္ရွင္ မဟုတ္တဲ့ ဦးခြန္လွဆာနဲ႔ တြဲၿပီး၊ အလြဲသံုးစား ေျမယာေရာင္းခ်မႈမ်ားကိုေတာ့ ျပဳလုပ္တယ္၊ အခုအခ်ိန္ဆို ထိုေျမကြက္မ်ားကို ဦးခြန္လွဆာက အကြက္ေဖာ္ ေရာင္းစားမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္၊ ေျမယာကို ေရာင္းစားေနမည့္အစား ပိုင္ရွင္ေတာင္သူမ်ားကိုသာ ျပန္ေပးဖို႕ လိုတယ္“ ဟု ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္ေန ေတာင္သူလယ္သမား ဦးခြန္ပန္းေမာင္က ေျပာသည္။
 
 

No comments: