ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရသည့္ေတာင္သူုမ်ား ဆႏၵျပေဖာ္ထုတ္

၀ါးတိန္ေလာ၀္း | ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ငါးေၾကာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ယမ္းတြင္းရြာရွိေတာင္သူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစရိတ္ ေခ်းေငြတိက်မွန္ကန္စြာ ရရွိေရး တိုင္ၾကားထားေသာ ေျမယာကိစၥ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ေက်းရြာေခ်းေငြ စီစစ္ေရးအဖြဲ႕ေကာက္ခံမႈ ရပ္ဆိုင္းေရး၊ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ား ထားရွိရန္ အလိုမရွိေသာေၾကာင့္ ရြာထိပ္ေဘာလံုးကြင္းမွွ ဓမၼာရံုထိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဆႏၵုထုတ္ေဖာ္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွွိဖိႏွိပ္မႈ ခံစားေနတဲ့ေတာင္သူမ်ား မတရားေျမယာ သိမ္းဆည္းခံရမႈ စတဲ့လိုအပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆပ္ေသရတနာပံု၊ ပင္ျဖစ္၊ ေညာင္သံုးပင္၊ ပန္းအံု၊ ထီခမ္း၊ ဖိုးကုန္းစတဲ့ရြာမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ရွမ္း၊ ဓႏု၊ ပအို၀္း လူဦးေရ (၁၅၀) ခန္႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့တယ္” ဟု လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ခြန္ေဇာ္ က ေျပာသည္။

“ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လိုလားေတာင္းဆိုမႈ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ လုပ္ေဆာင္ရာ (၇) ႀကိမ္ေျမွာက္ရွိခဲ့ၿပီလုိ႔ သိရတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၆ ႀကိမ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ပယ္ထုတ္ခံရၿပီး၊ ဒါေၾကာင့္ (၇) ႀကိမ္ေျမွာက္ ေတာင္သူမ်ား ဆႏၵျပန္လည္ထုတ္ေဖာ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္” ဟု ရဲအုပ္ ဦးသက္ႏြယ္ဦးက ေျပာသည္။

No comments: