ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဘယ္မွာလဲ

အျမင္ေဆာင္းပါး | ခြန္သြီးပအိုဝ္းခမ္းေကာင္
ေမလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သုဝဏၰဘူမိသထံုျပည္တြင္ သမိုင္းစဥ္ဆက္အရ မင္းမ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာအရင္ကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ခဲ့သည္။ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းျဖင့္ တည္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ခြန္မႏုဟာမင္းလက္ထက္တြင္ ပုဂံမင္းအေနာ္ရထာက ထီးနန္းသိမ္းပိုက္ၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား မ်ားသည္ တကြဲတျပားျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္လာၿပီး ကေမၻာဇတိုင္းေခၚ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္သည္က အမ်ားစုပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ နဂိုမူလေနထိုင္ေနေသာ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ၎ကို သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ကၽြန္းတြင္ ေနထိုင္ေသာပအုိဝ္းလူမ်ိဳးသည္ ကြန္လံုပအိုဝ္းဟု ေခၚသည္။

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေစာ္ဘြားေခတ္တြင္လည္း ဆီဆိုင္ေစာ္ဘြားသည္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား စဝ္ခြန္ၾကည္က ဆီဆိုင္နယ္မ်ားကိုု အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ပေဒသရာဇ္စနစ္ထြန္းကားေနခ်ိန္ ထိုစနစ္ယုတ္ကို တိုက္ထုတ္ေတာ္လွန္ျခင္းသည္လည္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ သထံုဦးလွေဖႏွင့္ ဦးေက်ာ္စိန္တို႕ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းႏိုင္ငံေရးသမိုင္း ထြန္းကားလာခဲ့ရသည္ကိုလည္း သမုိင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၏ ေျပာစကားအရေသာ္လည္းေကာင္း သိရသည္။ ျပည္သူခ်စ္ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္တို႕သည္ ပအိုဝ္းျပည္သူလူထုအေပၚ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ျပီး ရန္သူမ်ားကိုကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္ကိုလည္း သိရသည္။

ထိုမွတဆင့္ ပထမေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္မႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံရၿပီး တဆင့္တက္မ်ိဳးဆက္ ဗိုလ္စံသိန္းက ျပန္လည္ဦးေဆာင္ၿပီး ဒုတိယေတာ္လွန္ေရးကို ဆင္ႏြဲခဲ့ျပန္သည္ကိုလည္း သိခဲ့ရသည္။ ပအလဖ အဖြဲ႕ကို သထံုဦးလွေဖက ပေဒသရာဇ္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားကိုဖြဲ႕ၿပီး အမည္ေပးထားခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ဗိုလ္စံသိန္းလက္ထက္တြင္ ထိုအဖြဲ႕ကို လက္ဆင့္ကမ္းရင္း ေနာက္ ရလလဖ ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပန္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ပအိုဝ္းေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားသည္ ရလလဖအဖြဲ႕သို႔ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုမွတဆင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အျမင္မတူသည္ကို ညိွႏိုင္းမရ၍ ကြဲထြက္လာကာ အျဖဴ၊ အနီဆိုျဖင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ အျဖဴသည္ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီဦးေဆာင္ၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီသည္ PNO အဖြဲ႕လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီးစဥ္ ကတည္းကပင္ ပအိုဝ္းေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို္ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္လာကာ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလာခဲ့ၾကသည္။ လူေနမႈအဆင့္တန္းလည္း ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ အနီျဖစ္ေသာ ရလလဖ သည္ ဦးတာကလယ္ ဦးေဆာင္ၿပီး ဆက္လက္တိုက္ပြဲဆင္ႏြဲခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

၂ဝ၁ဝ တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႕ ကူးေျပာင္းလာကာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ PNO သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ္အသြင္သို႕ ကူးေျပာင္းလာကာ လက္နက္ကိုင္တပ္္ဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ လက္ေအာက္တြင္ အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႕စစ္အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ေပသည္။ ပါတီႏိုင္ငံေရးသို႕ ဝင္ေရာက္ေသာ PNO ပါတီသည္ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးအျဖစ္ လြတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ အကြက္ခ်မွားသြားသည္ကိုလည္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ သံုးၿမိဳ႕နယ္ကို ရရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက လက္ခံယံုၾကည္လာခဲ့ပါသည္။ အမွန္တကယ္လည္း အဘဦးေအာင္ခမ္းထီသည္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ ပအိုဝ္းအေရးကို ထမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။

အဘဦးေအာင္ခမ္းထီသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ရရွိၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ လက္လွမ္းမမီွေတာ့ဘဲ ျပည္သူလူထုႏွွင့္ ထိေတြ႕မႈနည္းပါးၿပီး ဆက္ဆံေရးလည္းက်ဲလာကာ လက္ေအာက္ငယ္ သားမ်ား လုပ္သမွ်ကို အစီရင္ခံစာတင္ျခင္းသာ သိရွိရမည္ထင္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား အမွားရွိခဲ့ႏိုင္ေသာ္လည္း အဘဦးေအာင္ခမ္းထီ သိရွိႏိုင္မည္ကို အလြန္ခက္ခဲမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ တြင္ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ားက အလြန္ပင္ဖိႏိွပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး မတရားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ခံစားရသည္ကိုက မ်ားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သလို ပါးနပ္မႈနည္းပါးေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား မတရားခံရမႈမ်ား ပိုမိုရွိလာသည္ဟု ထင္သည္။

စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္တြင္ မတရားမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေျပာခြင့္ဆိုခြင့္မရွိေသာေၾကာင့္ ျပႆနာနည္း သေယာင္ ထင္ရေပသည္။ ယခုတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ႏိုင္ငံဆီသို႕ ကူးေျပာင္းလာေသာေၾကာင့္ အကူးအေျပာင္း ကာလတြင္ ျပႆနာမ်ိဳးစံု ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားကို ဘယ္သူမွ ေမြးေပးေသာမီးမဟုတ္ဘဲ စနစ္အေပၚသာ မူတည္လာေၾကာင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးအသိပင္ ျဖစ္သည္။

ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ားသည္လည္း အသိအျမင္ရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ရရွိလိုၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ဘာလုပ္သည္ကိုျပည္သူမ်ား သိရွိလိုၾကသည္။ ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို လိုလားၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ယခင္တြင္ ပအိုဝ္းျပည္သူလူထုမ်ားသည္ အဖိႏိုပ္ခံ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုးကို မခံႏိုင္၍ ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္တိုက္ထုတ္ကာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရၿပီးေနာက္တြင္ ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ား ဒုကၡေတြ ပိုမိုႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ မတရားအခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ လယ္ယာေျမသိမ္းျခင္းကိစၥမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးယူေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ျပည္သူမ်ားၾကား ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားၿပီး စည္းလံုးမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားအနာဂတ္တြင္ ရင္ေလးစရာျဖစ္ေနရသည္။ ၎ကို အဘဦးေအာင္ခမ္းထီ သိရွိႏိုင္မည္ေလာ သိသိႏွင့္ မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနသေလာ စဥ္းစားရခက္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္ႏွင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးဆိုၿပီး အဘဦးေအာင္ခမ္းထီသည္ ကြင္းဆင္းေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီသည္ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ တရားေဟာေျပာျခင္း မဟုတ္ဘဲ PNO ပါတီအေနျဖင့္ ေဟာေျပာခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။ ပအုိဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ကိုယ္စားမျပဳဘဲ PNO ပါတီ ကိုယ္စားျပဳေနျခင္း ျဖစ္ေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စည္းလံုးမႈကို ဦးတည္ေဟာဆိုေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုဆႏၵကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ေျပာခ်င္ေဟာခ်င္သည္ကိုသာ ဦးစားေပးၿပီး တစ္ဖက္ေစာင္းေနသည္ကို ျပည္သူလူထုမ်ားက သိရွိေနပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး အားကိုးယံုၾကည္ေနေသာ အဘသည္ ဒီလုိျဖစ္သြားရသနည္း။ ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္ေလာ့ ႏိုင္ေရးႀကိမ္စာသင့္ေနသေလာ စဥ္းစားစရာ ေတြးေတာစရာပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ေခါင္းေဆာင္သည္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ဟု ျပည္သူလူထု၏ စိတ္တြင္ ေပၚလြင္ေနေသာ္လည္း ေျပာမထြက္ႏိုင္ေသာ ေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္ ၿငိမ္ေနရပါသည္။ ပါတီႏိုင္ငံေရးသည္ ပါတီတစ္ပါတီက တစ္မ်ိဳးသားလံုး ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ေပ။ ထိုသို႕ အေျခအေန ေရာက္ရွိလာသည္ကို ႀကိဳးစားထားသမွ် ေပးဆပ္ထားသမွ် သဲထဲေရသြန္ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္မႈကို ျပန္လည္တည္ေဆာင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာအရာ ျဖစ္ေပသည္။

ယခုတြင္ ပါတီႏိုင္ငံေရးျဖစ္သလို ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားတြင္လည္း အဖြဲ႕ေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာကာ ျပည္သူလူထုမ်ားက ဘယ္သူ႕ကို အားကိုးရမည္ဆိုသည္ကို မဆံုးျဖတ္တတ္ေပ။ ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ကိုယ့္အဖြဲ႕ကိုယ့္ပါတီကိုသာ ကိုယ္စားျပဳေနၾကသည္။ တရားမွ်တၿပီး ျပႆနာေပါင္းမ်ားကို တစ္ဖက္ေစာင္းယိင္းယိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ေျဖရွင္းေပးရန္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးေခါင္းေဆာင္ လုိအပ္ေသာ အေျခအေနေရာက္ရွိေနပါသည္။

ျဖားဗြာဦးလွေဖသည္ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ အဘယ္ပုဂၢိဳလ္သည္ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သနည္း။ ပအိုဝ္းျပည္သူလူထု ခံစားေနရသည့္ ဖိႏိုပ္မႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖေဖ်ာက္ေပးျခင္း မရွိေပ။ နစ္နာမႈမ်ားရွိေသာ၊ ပူေလာင္မႈမ်ားရွိေသာ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနေသာ ပအိုဝ္းျပည္သူထု တစ္ရပ္လံုးကို ေအးျမေသာ အရိပ္ေပးႏုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ယခုအဘယ္မွာ ရွာရမည္နည္း။

ထို႕ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚေပါက္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ၊ လူမႈေရးအရ စသည္ျဖင့္ အေရးစံုမ်ားကို နိမ့္က်ေနေသာ ပအိုဝ္းျပည္သူလူထုမ်ားကို ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ေခါင္းေဆာင္ လိုအပ္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေပသည္။

2 comments:

Dr.gabbro(TGI) said...

ေအးေဆးတိတ္ဆိတ္စြာေနတတ္ေသာသဘာဝ ဘာသာတရားကိုရုိေသကိုင္းရွိ ူင္းေသာဓေလ့ ပညာေရးနွင့္သမိုင္းေျကာင္းကိုအားနည္းစြာျဖတ္သန္းလာရျခင္း ပြင့္လင္းလူ ့အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမရွိျခင္း အမွားအမွန္ကိုေထာက္ျပနိုင္ျပီး ေဝဖန္အျကံေပးမွ ုမ်ားကို လက္ခံနိုင္ေသာေခါင္းေဆာင္မေျပာနွင့္ ဥပေဒနွင့္လူ ့အခြင့္အေရးဆိုသည္ကိုလည္းထားဦး သင္ျကားရန္အတြက္ ေက်ာင္း လူမွ ုေရး က်န္းမာေရး စီးပြားေရးစေသာအေရးမ်ားစြာကို ေပးစြမ္းနိုင္ေသာေငြေျကးျပည့္စံုသူမ်ားကလည္း လွည့္မျကည့္ း ့အရင္းအျမစ္မ်ားစြာမွာလည္း ေငြေျကးအတြက္နိုင္ငံျခား တြင္ရရာအလုပ္ကိုလုပ္ျကရနွင့္ လက္ရွိပညာတတ္ေသာ အမ်ိ ူးကိုခ်စ္ေသာေဒသကိုခ်စ္ကာ တိုးတက္ေစလိုေသာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပ ုနိုင္ေသာသူ မည္သူနည္းဟုသာ ျပန္ေမးရေပလိမ့္မည္။ လြတ္ေတာ္ေခတ္ေရာက္လာေသာ္လည္း အသိပညာျကြယ္ဝသူ နည္းပါးေသာ ့ေျကာင့္ သူျကီးဘုရား ရြာသားေကာင္းမွ ုပင္ျဖစ္ေနပါဦးမည္။ပိုင္ဆိုင္မွ ုကိုေရာင္းစားျပီး ပရိေဘာဂ ေငြေျကး စက္ပစ္စည္းေနာက္သာလိုက္ေနေသးေသာ အသိေျကာင့္ မ်ားမျကာေသာအခ်ိန္တြင္ ေနာင္တလွလွရပါလိမ့္ဦမည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္ ဇိမ္ခံပစ္စည္းကိုဖက္တြယ္ထားျခင္းကလည္း စိုးရိမ္စရာတစ္ခုပင္။ အေျကာင္းမ်ားစြာေျကာင့္ ေနာက္ေနာင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရရွိရန္ မျဖစ္နိုင္ေသးပါဟု သံုးသပ္မိပါသည္။ မွားတာမ်ားရွိက ေဝဖန္နိုင္ပါသည္။ သုေတသီတစ္ဦး။

Dr.gabbro(TGI) said...

ေအးေဆးတိတ္ဆိတ္စြာေနတတ္ေသာသဘာဝ ဘာသာတရားကိုရုိေသကိုင္းရွိ ူင္းေသာဓေလ့ ပညာေရးနွင့္သမိုင္းေျကာင္းကိုအားနည္းစြာျဖတ္သန္းလာရျခင္း ပြင့္လင္းလူ ့အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမရွိျခင္း အမွားအမွန္ကိုေထာက္ျပနိုင္ျပီး ေဝဖန္အျကံေပးမွ ုမ်ားကို လက္ခံနိုင္ေသာေခါင္းေဆာင္မေျပာနွင့္ ဥပေဒနွင့္လူ ့အခြင့္အေရးဆိုသည္ကိုလည္းထားဦး သင္ျကားရန္အတြက္ ေက်ာင္း လူမွ ုေရး က်န္းမာေရး စီးပြားေရးစေသာအေရးမ်ားစြာကို ေပးစြမ္းနိုင္ေသာေငြေျကးျပည့္စံုသူမ်ားကလည္း လွည့္မျကည့္ း ့အရင္းအျမစ္မ်ားစြာမွာလည္း ေငြေျကးအတြက္နိုင္ငံျခား တြင္ရရာအလုပ္ကိုလုပ္ျကရနွင့္ လက္ရွိပညာတတ္ေသာ အမ်ိ ူးကိုခ်စ္ေသာေဒသကိုခ်စ္ကာ တိုးတက္ေစလိုေသာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပ ုနိုင္ေသာသူ မည္သူနည္းဟုသာ ျပန္ေမးရေပလိမ့္မည္။ လြတ္ေတာ္ေခတ္ေရာက္လာေသာ္လည္း အသိပညာျကြယ္ဝသူ နည္းပါးေသာ ့ေျကာင့္ သူျကီးဘုရား ရြာသားေကာင္းမွ ုပင္ျဖစ္ေနပါဦးမည္။ပိုင္ဆိုင္မွ ုကိုေရာင္းစားျပီး ပရိေဘာဂ ေငြေျကး စက္ပစ္စည္းေနာက္သာလိုက္ေနေသးေသာ အသိေျကာင့္ မ်ားမျကာေသာအခ်ိန္တြင္ ေနာင္တလွလွရပါလိမ့္ဦမည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္ ဇိမ္ခံပစ္စည္းကိုဖက္တြယ္ထားျခင္းကလည္း စိုးရိမ္စရာတစ္ခုပင္။ အေျကာင္းမ်ားစြာေျကာင့္ ေနာက္ေနာင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရရွိရန္ မျဖစ္နိုင္ေသးပါဟု သံုးသပ္မိပါသည္။ မွားတာမ်ားရွိက ေဝဖန္နိုင္ပါသည္။ သုေတသီတစ္ဦး။