ေျမယာမႈခင္း မေျဖရွင္းေပး၍ ျပႆနာအေျခေနပိုဆိုးလာ

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ေမလ ၃၁၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ ပလီလင္းရြာတြင္ မတရားေျမယာသိမ္းဆည္းၿပီး ပုဂၢလိကသို႕ ျပန္လြဲ၍ ေျမယာမႈခင္းျဖစ္ပြားရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးေအာင္ဆန္းက အခ်ိန္ေရြ႕ၿပီး ေျဖရွင္းမႈ မေပးေသာေၾကာင့္ အေျခအေနပိုဆိုးလာေၾကာင္း ေမလ ၃၀ ရက္တြင္ ပလီလင္းရြာေနေျမသိမ္းခံရသူ ခြန္ေမာင္လြန္းက ေျပာသည္။

ေမလ ၇ ရက္တြင္ တစ္ေခါက္ ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ တစ္ေခါက္ ေခၚခ်ိန္းၿပီး ေျဖရွင္းေပးမည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး မေျဖရွင္ေပး၍ ေျမသိမ္းခံရေသာေဒသခံမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ကာ၊ ယခုတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ေျပာင္းပင္မ်ားကို ေမလ ၂၇ ရက္တြင္ သံုးပံုတစ္ပံုကို ကိုယ္စားလွယ္လြဲခံရသူ နန္းျမလိုင္ဦးက ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္ဟု ဆုိသည္။

မိမိေျပာင္းပင္မ်ားကုိ ဤကဲ့သုိ႔ ဖ်က္ဆီးမႈမွ တားဆီးေပးရန္ ေျမသိမ္းခံရသူက ရြာသူႀကီးကို တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ ဤဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္လုပ္ရပ္ကို ဖ်က္ဆီးခံရသူဘက္က တရားစြဲရန္ ရြာသူႀကီးမွ ေျပာခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ေနာက္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လွ်င္လည္း ကိုယ္စားလွယ္လြဲခံရသူဘက္က တရားစြဲဆိုသြားမည္ဟု ေျပာေၾကာင္း၊ ေျမသိမ္းခံရသူအေနႏွင့္ တရားမစြဲလိုေသးေၾကာင္း ကိုယ္ပိုင္ေျမယာျဖစ္သည့္အတြက္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမသိမ္းခံရသူ ဦးေမာင္ဟိန္းက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးက ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးေအာင္ဆန္းကို ေျမယာမႈခင္းေျဖရွင္းေပးမႈ တာဝန္လဲြအပ္ထားေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးမႈမရွိ၍ ေမလ ၇ ရက္တြင္ ျပည္သူတို႕၏တုိင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာ ဆိုင္ရာေကာ္မတီ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ လယ္ယာေျမသိိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ႏွစ္နာမႈမရွိေစရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ေနျပည္ေတာ္သို႕ လိပ္မူၿပီး တိုင္စာတင္ထားေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး မေျဖရွင္းေပးေသာ္လည္း အထက္ကအမိန္႕က်လာမည္ကို ေစာင့္ေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုတရားစြဲျခင္းကိုလည္း မျပဳလုပ္ေသးေၾကာင္း ေျမသိမ္းခံရသူ ဦးခြန္ေမာင္လြန္းက ေျပာသည္။

သက္ေသအထင္အရွားရွိေသာလူႏွုင့္ ေျမအေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္လည္း မတရား သိမ္းဆည္းခံေနရျခင္းကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏  စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ကာယကံရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရံုးတြင္ ေျမယာမႈခင္းအျဖစ္ အမႈတြဲဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္သြားေရး  ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ယခုထိေျဖရွင္းမႈ မရေသးဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။


ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈကို ေက်းရြာျပည္သူမ်ား အားကိုးရန္အတြက္ တင္ေျမာက္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးေရာက္ေသာ္ ေခါင္းေရွာင္ၿပီး ေနေနေၾကာင္း၊ ေက်းရြာေျမယာေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕ထားၿပီးအလုပ္မလုပ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္လြဲခံရသူအေနနွင့္လည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း၊ ေျမသိမ္းခံရသူအေနႏွင့္လည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း၊ ေျဖရွင္းမႈ မရမခ်င္း ျပႆနာပိုၿပီးႀကီးလာႏိုင္ေၾကာင္း ေျမသိမ္းခံရသူႏွင့္ သက္ေသမ်ားျဖစ္ေသာ ပလီလင္းေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
No comments: