ပအိုဝ္းသံဃာေတာ္မ်ား ဦးစီးေသာ ပအိုဝ္းစာေပျပန္ပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းဖြင့္


ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ေမလ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားဗဟိုသံဃာေတာ္အဖြဲ႕ ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တစ္ခါက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ဗုဒၵဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၂၉ ကို ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕ ပင္ခြန္ေက်းရြာတြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသည္။

သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္မွာ “လိတ္မြဴး” ေခၚ အေျခခံပအုိ၀္းစာေပ၊ ဇာတ္ဝတၳဳ (၇) ႏွင့္ ဓမၼပဒ (၇) တို႕ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားဦးေရမွာ ခန္႔မွန္းေျခ ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ရွိမည္ဟု သိရသည္။

ေမလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ သင္တန္းသားမ်ား စုမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ စာေပ စတင္သင္ၾကားကာ ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ သင္တန္းဆင္းပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုသံဃာရံုးအဖြဲ႕ဝင္ အရွင္ဦးေကလာသက ဆုိသည္။

ပအိုဝ္းစာမူသည္ ထီသိမ္ဆရာေတာ္ အရွင္သုနႏၵ ျပဳစုေရးသားသည့္စာမူကို တစ္မ်ိဳးသားလံုးစာမူအတြက္ ၁၃၃၉ ခုတေပါင္းလျပည့္ ေနာင္ယာဆိုင္းအစည္းအေဝးကို ပအိုဝ္းလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ပအိုဝ္းအႀကီးအကဲမ်ား ပအိုဝ္းသံဃာေတာ္ အေပါင္းတို႕ ေထာက္ခံအတည္ ျပဳထားေသာစာမူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအစည္းအေဝးမွ ပအုိ၀္းစာေပျပန္႔ပြာေရးဗဟိုသံဃာအဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္းကာ အဖြဲ႔ဥကၠဌကို ၿမိဳ႕ဦး ဆရာေတာ္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးကို ဆီဆိုင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဦးေကာဝိဒ တုိ႔ကို တင္ေျမာက္ခဲ့ၾကၿပီး ပအိုဝ္းစာေပျပန္႕ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အေျခေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းစာေပျပန္႕ပြားေရး ေနာက္ေႏွးၾကန္႕ၾကာေနရၿပီး၊ တင္ေျမာက္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ သက္တမ္းတစ္ခုကုန္ဆံုးသြားေၾကာင္း။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာထြန္းေအာင္ကို ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီး နာယက ဆရာေတာ္က တာဝန္ေပးအပ္လိုက္ၿပီး လြယ္ေကာင္း ဆရာေတာ္ ဦးပညာဗုတ္က သင္တန္းသားစီစဥ္ကာ ဆရာအျဖစ္သင္တန္းသား ၁၀ ေယာက္ေမြးထုတ္ၿပီး ေက်းရြာအလိုက္ ကြင္းဆင္းပို႔ခ်ရာမွ ယေန႕ထိ ၂၉ ႏွစ္ၾကာ ေရရွည္တည္တံ့စြာ ျပန္းပြားလာေၾကာင္း သိရသည္။

ပအုိဝ္းစာေပထြန္းကားႏိုင္ေရး အခက္ခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရေၾကာင္း ယခင္က ပအိုဝ္းနယ္ေျမအတြင္းတြင္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သြားလာမႈမ်ားခက္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ PNO အဖြဲ႕အစည္းက ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီးေနာက္ ပိုမိုထြန္းကားလာေၾကာင္း ေအးေစတီဆရာေတာ္ လကၡဏသာမိဘိဝံသ က ၾသဝါဒျမြတ္ၾကားခဲ့သည္။

No comments: