ပအုိ၀္းေဒသတြင္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရး သင္တန္းဖြင့္

By ခြန္နဂါးဗြာ | ဧၿပီလ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဒီမိုကေရစီဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း သိရွိရန္အတြက္ မႏၱေလးသာသနတကၠသိုလ္ အိဂၤလိပ္စာဌာန ကထိက ဦးသုစိတၱက ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္အဖြဲ႕ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ဧၿပီ ၇ ရက္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္မြန္ေက်းရြာအုပ္စု ကံသာဦးေက်ာင္းတြင္ လူ႕အခြင့္ေရးႏွင့္ဒီမုိကေရစီပညာေပး အျမင္ဖြင့္သင္တန္း ဖြင့္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းတြင္ေဒသခံလူငယ္မ်ားသာမက သက္ႀကီးရြယ္အိုပါ တက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္းသားတစ္ရာ ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္မွာ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာျမင့္တင္ေရးႏွင့္ မီဒီယာမ်ား ျဖစ္သည္။ ေနာင္မြန္ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထိုင္ေသာေဒသျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာင္မြန္ေက်းရြာအုပ္စုမွာ ပအိုဝ္းစာေပသင္တန္းႏွင့္ စနစ္အေျပာင္းအလဲကို လူငယ္မ်ားသိေစခ်င္ေသာ ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္အဖြဲ႕ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး သင္တန္းဖြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မ်ားမ်ားေပၚထြန္းလာမွ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ ပအိုဝ္းလူငယ္အဖြဲ႕မ်ား အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္အဖြဲ႕အစည္း ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားအၾကားတြင္ မ်ားမ်ားရွိသင့္ေၾကာင္း ဦးသုစိတၱက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ယခု ပအိုဝ္းလူငယ္အဖြဲ႕မ်ား လူထုအတြက္ လႈပ္ရွားေပးေနသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ပအိုဝ္းလူႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ အကုန္မသိႏိုင္ေၾကာင္း၊ လူငယ္အဖြဲ႕ကို ဘယ္ေနရာမွာအသံုးခ်ရင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ကို စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီလမ္ေၾကာင္းေပၚတြင္ လူငယ္အခန္းက႑သည္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ ခ်ီးမြန္ျခင္းသည္ေဘး၊ ကဲ့ရဲျခင္းသည္ေဆး ဒါေၾကာင့္ သူမ်ားကဲ့ရဲလွ်င္ေဆး အျဖစ္ေဆာင္ၿပီး ကိုယ့္အလုပ္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းလူငယ္ညီလာခံ ျပဳလုပ္မည့္အစီစဥ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္လူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး၊ ညီလာခံကို လာမည့္ေမလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခြန္ခမ္းေကာင္ႏွင့္ ခြန္စိုးျမင့္ထြန္းတို႔က ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။


No comments: