ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရိွ ထူးျခားအံ့ဖြယ္ ထမ္းစမ္း သဘာ၀လွိဳဏ္ဂူေတာ္ႀကီး

ခြန္စိမ္းေမာင္ (ေတာင္ႀကီး) | ဧျပီလ (၁၀) ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏အေရွ႕ဘက္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပံုးၿမိဳ႔အနီးတြင္ရွိေသာ ထမ္းစမ္းသဘာဝလိုဏ္ဂူေတာ္ႀကီးတြင္ ဗုဒၶသာသနာ တိုးတက္ခိုင္မာ တည္တံ့ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ဟိုပံုးကိုရင္ေလး အရွင္ေပါရိႆမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ အင္အားျဖင့္ ထမ္းစမ္းေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႏွင့္သာသနာပိုင္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။


တည္ေဆာက္လ်က္ရိွေသာ ထမ္းစမ္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္

ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရိွ ထမ္းစမ္း လိုဏ္ဂူ၏ နံရံတြင္ သဘာဝအတိုင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆင္႐ုပ္မ်ား ကိုေလ့လာ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းဂူကို ရွမ္းဘာသာစကားအရ ''ထမ္း'' သည္ "ဂူ" ျဖစ္ၿပီး "စမ္း" သည္ "ဆင္" ျဖစ္သျဖင့္ ဆင္ဂူဟု ေခၚဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ထမ္းစမ္းသဘာ၀လိုဏ္ဂူေတာ္ႀကီးမ်ားအတြင္းသည္ ေက်ာက္စာဂူ၊ ဘုရားလိုဏ္ဂူ၊ ဂမၻီရဂူ ဟူ၍ ႀတိဂံပံုစံျဖင့္ လိုဏ္ဂူေတာ္ႀကီး (၃)ခု ရွိသည္။ ဘုရားလိုဏ္ဂူေတာ္ႀကီးအတြင္းတြင္ အံ့မခမ္းဖြယ္ရာ သဘာဝ ေက်ာက္စက္ပန္းဆြဲမ်ား၊ ေအးစက္ေနေသာ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားအျပင္ ဂူ (၂) ဆင့္ (၃) ဆင့္ ရွိၿပီး သဘာဝေငြထီးေတာ္၊ ေက်ာက္ယပ္ေတာင္၊ သဘာဝတံခါး၊ ျပတင္းမ်ားထူးျခားအံ့ဖြယ္ ရွိေနပါသည္။

အဆိုပါ ထမ္းစမ္း လိုဏ္ဂူသည္ မည္မွ်ရွည္လ်ားသည္ကို ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေႀကာင္း ဟိုပံုး ကိုရင္ေလးမွ မိန္႔ႀကားခဲ့ဖူးပါသည္။


ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ၍ လုပ္အားကုသိုလ္ျပဳလ်က္

ထမ္းစမ္းဂူ၏ အေပၚဘက္ရွိ ေက်ာက္စက္ ပန္းဆြဲမ်ားက က်လာေသာ ေက်ာက္စက္ေရ မ်ားသည္ ေအာက္ဘက္ရွိ ေက်ာက္ဆိုင္ခဲမ်ားေပၚသို႔ က်ေရာက္ၿပီး တျဖည္းျဖည္း ေက်ာက္မ်ားဆက္သြားၾကသည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားဖူး လာေရာက္ၾကေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားမ်ားက ထိုဂူသို႔ ေရာက္ရွိျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေက်ာက္တံုး၊ ေက်ာက္ခဲကေလးမ်ားကို ဆင့္၍ ထားရွိခဲ့ၾကသည္။ အလားတူ ဂူ၏ အတြင္းပိုင္းမွ စီးဆင္းလာေသာ ေရေခ်ာင္းမ်ားမွ ရႊံ႕သဲမ်ားကို ယူ၍ ဂူနံရံမ်ားတြင္ ေစတီပံုမ်ားတည္၍ ေရာက္ရွိျခင္းအထိမ္းအမွတ္ ျပဳလုပ္ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။


ရႊံ႕သဲမ်ားကို ယူ၍ ဂူနံရံမ်ားတြင္ ေစတီပံုမ်ား တည္၍ လွဴဒါန္းစဥ္

လိုဏ္ဂူအေပၚဘက္နံရံတြင္ သဘာဝအတိုင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေရႊထီး၊ ေငြထီးေတာ္ကိုလည္း ထူးျခားစြာ ဖူးေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ သဘာဝေက်ာက္စိန္ဖူးေတာ္ကိုလည္း ဖူးေျမာ္ႏိုင္ၿပီး ၎စိန္ဖူးေတာ္၏ အေနာက္ဘက္ရွိ သဘာဝေက်ာက္ဆိုင္မ်ား၏ လွပမႈက ေဆးျခယ္ထားသည္ဟု အျငင္းပြားရ ေလာက္ေအာင္ ထူးျခားစြာေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထမ္းစမ္းလိုဏ္ဂူေတာ္ႀကီးတြင္ ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ၍ လုပ္အားကုသိုလ္ျပဳလ်က္ရွိႀကသည္။ ဟိုပံုးကိုရင္ေလးမွ ကိုရင္ေလးေက်ာင္းတိုက္သို႔လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသို႔ လည္းေကာင္း၊ လိုဏ္ဂူေတာ္ႀကီးသို႔ လည္းေကာင္း၊ လာေရာက္ႀကကုန္ေသာ ဘုရားဖူးႏွင့္ လုပ္အားကုသိုလ္ရွင္ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီ သားသတ္လြတ္ ထမင္းေကြၽးလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သားသတ္လြတ္ထမင္းစားေဆာင္တြင္လည္း ဤဆိုင္းဘုတ္အား ထားရိွေပးပါသည္။ ေမတၲားခမ္းတန္မွ ႀကိဳဆိုပါ၏။ ထမင္းဟင္း မွန္မွန္ခူး မဖိတ္ေစနဲ႔။ မသြန္ပစ္နဲ႕ႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ဟုသည့္ စတန္းျဖင့္ ပအို၀္း-ျမန္မာ (၂) ဘာသာျဖင့္ အသိပြား ပညာေပး စာပုဒ္လည္း ကပ္ထားေပးပါသည္။

ထို႔အတူ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ ထင္ရွားၿပီး လူသိမ်ားေသာ ေနရာမ်ားဖစ္သည့္ ကေလာ၊ ေတာင္ႀကီး၊ အင္းေလး၊ ေညာင္ေရႊ၊ ေရႊေညာင္၊ ပင္းတယ၊ ေခါင္တိုင္၊ ေရပူစမ္း၊ ကကၠဴႏွင့္ ထမ္းစမ္းဂူ စသည့္ အထင္ကရ ေနရာမ်ားကို ေလ့လာၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထမ္းစမ္းဂူသည္ ဟိုပံုး ကိုရင္ေလး ေက်ာင္းႏွင့္ မနီးမေဝးတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ ဟိုပံုး ကိုရင္ေလး ရွင္ေပါရိႆက ဘုရားဖူး လာေရာက္ သူမ်ားကို ႀကံဳႀကိဳက္ပါက ငါးပါးသီလမ်ား ေဆာက္တည္ ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္မႈ မရွိပါက အဆိုပါ ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထမ္းစမ္းဂူသို႔ ေရာက္ရွိပါက ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ ေစတီေတာ္မ်ား၊ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္႐ုပ္တုေတာ္မ်ားကို ဖူးေျမာ္ႏိုင္ၿပီး အျခားသဘာဝအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေလ့လာစရာမ်ားရွိကာ ဘုရားဖူးလာရင္း
တရား ဘာဝနာ ပြားမ်ားအားထုတ္လိုသူမ်ားအတြက္ ေအးခ်မ္းမႈမ်ား ေပးစြမ္းေနေသာ သဘာဝ လိုဏ္ဂူေတာ္ ျဖစ္သည္။

ထူးျခားအံ့ဖြယ္ ထမ္းစမ္း သဘာ၀လွိဳဏ္ဂူေတာ္ႀကီးသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာလ်က္ရွိေသာ သဘာဝလိုဏ္ဂူႀကီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဟိုပံုး ကိုရင္ေလးေက်ာင္းတိုက္သည္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ (၅) မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ တည္ရွိၿပီး ထမ္းစမ္းလိုဏ္ဂူေတာ္ႀကီးသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ (၂၅) မိုင္ခန္႔အကြာ ေတာင္ႀကီး-လုိင္လင္-မိြဳင္ပြဥ္-က်ဳိင္းတံု ႏွင့္ တာခ်ီလိတ္သို႔ သြားရာ ကားလမ္းမႀကီးနံေဘးတြင္ တည္ရွိေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

No comments: