ေျမယာမႈခင္းေျဖရွင္းျခင္းမရွိ၍ ေျမယာပိုင္ရွင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ဧၿပီလ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပလီလင္းရြာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၾကက္ဆူစီမံကိန္းအတြက္ မတရားသိမ္းဆည္းထား ေသာေျမအား အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိဘဲ ပုဂၢလိကသို႔ လြဲေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမယာပိုင္ရွင္မ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပျခင္းကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ စံုစမ္းသိရွိရသည္။၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကက္ဆူစီမံကိန္းအတြက္ ပလီလင္းရြာေန ေဒၚအုန္းေရႊ၊ ေဒၚနန္းေဒါ ႏွင့္ ဦးေအာင္သာတို႔ပိုင္ေျမ ၅.၇၅ ဧကကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္စြာမွ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ဟု မတရားသိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိဘဲ ၂၀၁၀ တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ စစ္စံထြန္းရပ္ကြက္ေန ဦးျမင့္စိန္သို႕ သီးစားခ်ထားေပးေၾကာင္း သိရသည္။

၎ေျမေနရာကိုပင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေက်ာင္းႀကီးစုရပ္ကြက္ေန နန္းျမလိွဳင္ဦးအား လြဲအပ္ထားၿပီး ထိုေနရာတြင္ ယခုခ်ိန္ထိ အုတ္ဘေလာက္၊ သဲတူး၊ ကြန္ကရစ္တိုင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ေျမသိမ္းခံရသူေဒၚနန္းေဒါ ၏ သား ဦးေမာင္ဟိန္းက ေျပာသည္။

ေျမယာပိုင္ရွင္ တိုင္ၾကားျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးေက်ာ္ေခါင္က ေျမယာမႈခင္းဖြင့္ၿပီး ကာယကံရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိ္ုင္ရာေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရံုးတြင္ ေျမယာမႈခင္းအျဖစ္ အမႈတြဲဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္သြားေရး ညႊန္ၾကားခ်က္အား သိရွိႏိုင္ရန္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ ၂၀၁၂ တြင္ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုေျမယာမႈခင္းကို နမ့္ဟူးေက်းရြာအုပ္စု ရယက ဥကၠဌ ဦးေအာင္ဆန္းသို႕ တိုင္ၾကားေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိ၍ မိုးရာသီအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ျပင္ဆင္ဖို႔ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားက ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပလီလင္းရြာေန ဦးခြန္မိုးေအာင္က ေျပာသည္။

No comments: