ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းျပန္ဖြင့္

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ဧၿပီလ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္မြန္ ေက်းရြာအုပ္စု ကံသာဦးရပ္ကြက္သစ္တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းကို မႏၱေလးသာသနတကၠသိုလ္ အဂၤလိပ္စာဌာန ကထိက ဦးသုစိတၱ ကဦးေဆာင္ ညြန္ၾကားၿပီး၊ မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ပအိုဝ္းစာသင္တန္း ျပန္လည္ဖြင့္လစ္ေပးေၾကာင္း ပအိုဝ္းစာကထိက အရွင္ဦးကုသလသာမိ က ေျပာသည္။

ေန႔ခင္းတြင္ (၈) တန္းေအာက္ ကေလးမ်ားကို ေနာင္မြန္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးၿပီး၊ ည ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳမ်ားကို သင္ၾကားေပးေၾကာင္း သိရသည္။

သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသည့္ သင္တန္းဆရာမ်ားက ကံသာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ အရွင္သုမန၊ အရွင္အဂၢဓမၼိ၊အရွင္ကုသလသာမိ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား ၁၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၿပီး၊ သင္တန္းသားမ်ားမွာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသာမက ျမန္မာကေလးမ်ားလည္း ပအိုဝ္းဘာသာကုိ စိတ္ဝင္စားၿပီး သင္တန္းခ်ိန္ကို အထူးသတ္မွတ္ၿပီး သင္ၾကားေပးေနရသည္ဟု သိရသည္။

ပအုိ၀္းဘာသာ စာေပသင္တန္း စာေမးပြဲႀကီးကို ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္နယ္လံုး ဧၿပီလ ၁၂ ရက္တြင္ ေျဖဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးဘာသာယဥ္ေက်းမႈရွိေအာင္၊ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္က ခ်ေပးေသာ ပအိုဝ္းသမိုင္းကို သိရွိေအာင္၊ အမ်ဳိးသားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုၾကားက ကိုယ့္လူမ်ိဳး ဘာသာထြန္းကားရန္အတြက္ ကိုယ့္ပခံုးေပၚတာဝန္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးဘာသာအက်ိဳးႏွင့္ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ား မ်က္စိဖြင့္ နားပြင့္ရွိေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး၊ မႏၱေလးဦးျမင့္ေဆြ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ကေန ခြင့္ယူၿပီး ျပန္လည္သင္ၾကားေပးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အရွင္ကုသလသာမိ ကဆုိသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က ရရွိသည့္အခြင့္အေရးကို အမိအရ ယူရမည္၊ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ပအိုဝ္းစာကို ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ကၽြမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ 

တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ေလ့လာသင္ၾကားေရးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဝမ္းသာမိၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳး၏ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ လကၡဏာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးစာေပကို အၿမဲတမ္းျပဌာန္းႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္မႈရွိလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္လည္း တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရာဇဝတ္မႈ၊ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားေလ်ာ့နည္းလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အရွင္ကုသလ က ဆက္ လက္မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားအတြက္ အစည္းအေဝးက်င္းပမည္ဆိုလွ်င္ လူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္သာ ေျပာခြင့္ရၿပီး တစ္ျခားလူ ေခါင္းညိတ္ နားေထာင္ေနရသည့္အျဖစ္မ်ိဳးသည္ ဦးဇင္းတို႔ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ တင္ျပခြင့္ ကိုယ္စီကုိယ္ငွ ရရွိႏိုင္မွ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ၿပီး၊အခ်င္းခ်င္းညွိႏိုင္းအေျဖထုတ္လွ်င္ ပိုမိုတိုးတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ပါတီစနစ္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ခ်န္ထားၿပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကုသလသာမိ က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။No comments: