ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ပဲခူးတုိင္း ထန္းတပင္ၿမိဳ႔နယ္တြင္ ပါတီရံုးသစ္ဖြင့္လွစ္

ႏို၀င္ဘာလ (၅) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ | ေတာင္ၾကီးတိုင္းမ္၄- ၁၁- ၂၀၁၂ နံက္ ၉း၃၀ အခ်ိန္တြင္ ပဲခူးတုိင္း ထန္းတပင္ၿမိဳ႔နယ္ ဇရပ္ႀကီးေဒသတြင္ PNO ပါတီရံုးသစ္ဖြင့္ပြဲကို စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာဖြင့္လွစ္လုိက္ပါသည္။

ထုိပါတီရံုးဖြင့္ပြဲသုိ႔ PNO ပါတီမွ ဒု- ဥကၠဌ ပအုိဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ဥကၠဌ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႔နယ္ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ဝင္းကို၊ PNO ပါတီမွအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဟုိပံုးၿမိဳ႔ နယ္ျပည္သူလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးခြန္သိန္းေဖ၊ ပင္းေလာင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည့္သူ႔လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးခြန္ခင္ေမာင္ေသာင္း တုိ႔မွဦးေဆာင္ၿပီး ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီရံုးကို ဇရပ္ႀကီးေဒသတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ထုိပါတီရံုးသစ္ဖြင့္ပြဲ႔အခမ္းအနားသုိ႔ ဇရပ္ႀကီးေဒသရွိ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား၊ ဇရပ္ႀကီးေဒသရွိ အျခားညီေနာင္ပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ NLD ပါတီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တစညပါတီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႀကံ႔ခုိင္ေရးပါတီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႔ ပအုိဝ္းမူးကုသုိလ္အားရဲင္.အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပအုိဝ္းဂီတအႏုပညာ ရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ညပိုင္းတြင္ ပအုိဝ္းဂီတအႏုပညာရွင္မ်ားမွ သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။

No comments: