ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း - ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

နန္းခမ္းကေယာက္ | စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ | က်ာသပေတးေန႔

၈ စက္တင္ဘာ ၂ဝ၁ဝ - ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ အစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ ေရဒီယိုက တနဂၤေႏြေန႔ကလြဲလို႔ ေန႔စဥ္ ထုတ္လႊင့္ေနပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ရ ေဒသတခုျဖစ္တဲ့ ပအုိဝ္းေဒသမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ပါတီရဲ႔ ဥကၠ႒ ခြန္စံလြင္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းခ်က္ကို တင္ျပလုိက္ပါတယ္။

"က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အားလုံး အဲဒီကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ကုိပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ျပင္ဆင္ပါတယ္ခင္ဗ်။ အားလုံး ၁ဝ ဦးပါဗ်ာ။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၁ ဦးပါ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၃ ဦးပါ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ၆ ဦး ျဖစ္ပါတယ္။”

ဝင္ၿပိဳင္မယ့္ ေနရာေတြကုိ ေျပာျပပါလား။

“ကုိယ့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသထဲမွာပဲ က်ေနာ္တုိ႔ယွဥ္ၿပိဳင္မွာပါ၊ ဟုိပုံးၿမိဳ႔နယ္၊ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႔နယ္နဲ႔ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႔နယ္ပါ။”

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျပင္ တျခားေနရာေတြကုိေရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ ရိွပါသလား။

“က်ေနာ္တုိ႔ မရိွပါဘူးခင္ဗ်ာ၊ လက္ရိွကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကုိပဲ အရဆကသအးိကထားၿပီး ေတာ့မွ ပထမသက္တမ္းရဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳကုိ ရယူၿပီးမွသာ ေနာက္သက္တမ္းေတြက် မွသာ က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္လုိဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတာ စဥ္းစားထားပါ တယ္။”

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီေတြက ဘယ္ပါတီေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါသလဲ။

“အဲဒီဟာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အျပည့္အစုံ မသိရေသးပါဘူး။” 

သိထားသေလာက္ ေျပာျပပါဦး။ 

“ရွမ္းပါတီ ရွမ္းက်ားျဖဴပါတီပဲ က်ေနာ္ သိသေလာက္ေတာ့ အဲဒါပဲရိွတယ္လုိ႔ပဲ သိရပါတယ္။”

ႀကံ့ခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီတုိ႔ ‘တစည’တုိ႔ေရာ။

“အဲဒါေတာ့ မသိရေသးပါဘူးခင္ဗ်ာ။ ပါတီဝင္အင္အား စုေဆာင္းတဲ့အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ရိွၾကပါတယ္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တင္တာကေတာ့ မသိရပါဘူးခင္ဗ်။”

ႀကံ႔ခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက အင္အားအႀကီးဆုံးဆုိေတာ့ သူ႔ကုိႏိုင္မယ္လုိ႔ မထင္ၾကဘူးဆုိ ေတာ့ တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔ ပါတီ ဝင္ၿပိဳင္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိမ်ား ထင္ထားပါသလဲ။

“အဓိက ကေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႔ဆႏၵအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္ခင္ဗ်။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္ကေတာ့ တက္ႏိုင္သေရြ႔ေတာ့ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေတာ့ ကုိယ့္အမ်ဳိးသားစု အမ်ားစုရွိၿပီးေတာ့မွ ကုိယ့္ရဲ႔ေဒသ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း က်ေနာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ရိွၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႔ ဒီ အမ်ဳိးသားေတြမ်ား ကိုယ့္ပါတီကုိ မဲဆႏၵေပးႏုိင္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္။”


ေရြးေကာက္ပြဲမွာေရာ မဲေပးတဲ့အခါမွာ မဲေပးပုံစနစ္က တရားမွ်တမႈရိွမယ္လုိ႔ေရာ ယုံ ၾကည္ထားပါသလား။

“က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ မွ်တမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေဒသေတြမွာ ေက်းရြာအုပ္စုေတြကအစ မဲေပးပိုင္ခြင္ေတြ အားလုံးျပင္ဆင္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။”

ပါတီရဲ႔မူဝါဒကုိလည္း သိပါရေစ။

“က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႔ မူဝါဒကေတာ့ လက္ရိွကေတာ့ အေျခခံဥေပေဒမွာ ပါရိွတဲ့အတိုင္းပဲ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အနာဂတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚမွာ တက္ႏိုင္သေရြ႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔  က်ေနာ္တုိ႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။”


လူထုအတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပးမယ္၊ ဥပမာ - ေရ၊ မီးရဖုိ႔လား၊ လမ္းေကာင္းဖုိ႔လား အဲဒီလုိမ်ဳိးေတြကုိေရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေပးလား။

"ဒါေတြကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အရင္ကတည္းက ျပင္ဆင္ထားၿပီးတာ့ ဒီေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ တစုိက္မတ္မတ္ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီက႑နဲ႔ပတ္ သတ္ၿပီးေတာ့မွ အေျခခံဥပေဒမွာ ပါတဲ့အတိုင္းကုိပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ရပိုင္ခြင့္ရိွရင္ ကုိယ့္ရဲ႔ ေဒသ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႔ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္။ ကိုယ့္ေဒသမွာ လက္ရိွ သူမ်ားေတြထက္ ေနာက္က်မက်န္ေအာင္ ပညာေရးတုိ႔၊ က်န္းမာေရးတုိ႔၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတုိ႔ ကုိယ့္ရဲ႔ေဒသရဲ႔ စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ေအာင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးေဆာင္ရြက္သြား မယ္လို႔ ....။”

ဒီေရြးေကာက္ပြဲက တရားမွ်တမႈမရိွဘူးလုိ႔ဆုိၿပီး ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ ပါတီျဖစ္တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီကလည္း သပိတ္ေမွာက္ထားတယ္။ ႏုိင္ငံတကာကလည္း ေဝဖန္ထားတယ္ဆုိေတာ့ ဒီလုိဝင္ၿပိဳင္ရင္ စစ္အစုိးရကုိ အသိအမွတ္ျပဳသလုိ ျဖစ္မေန ဘူးလားဆုိတဲ့အေပၚမွာေရာ ဘယ္လုိေျဖႏုိင္မလဲ။

“လူတိုင္းကေတာ့ ကုိယ့္အျမင့္၊ ကုိယ့္အေတြး၊ ကုိယ့္အယူေတြနဲ႔ ရိွၾကတာေပါ့၊ က်ေနာ္ တုိ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ရိွကေတာ့ တုိင္းျပည္ေဒသအတြက္ လက္ရိွခ်မွတ္ေပးထားတဲ့ ဒီကြန္စတီက်ဴးရွင္း (Constitution ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ) ေပၚမွာ အ ေကာင္းဆုံးျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႔နည္းတူပဲ တျခားေသာတုိင္းရင္း သားေတြလည္း ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ သိရပါတယ္။ "


“လူတဦးခ်င္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီအဖြဲ႔အစည္း အေနအထားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း အျမင္မတူတာေလးေတြေတာ့ ရိွတာေတာ့ ရိွၾကမွာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီအေပၚမွာ ဘာမွေျပာစရာမရိွပါဘူး။”

ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကုိေရာ ဘယ္လုိမ်ဳိး ေမွ်ာ္လင့္ထားလဲ။

“ဒီ ရုဒ္မက္ ( Road Map လမ္းျပေျမပံု) ပါတဲ့အတိုင္းကုိပဲ ဆက္ၿပီးေတာ့ သြားမယ္လုိ႔ ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ သိထားတာေပါ့၊ အဲဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္မယ္လုိ႔ပဲ ယူဆပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္တယ္ဆုိကတည္းကုိက ျပည္သူလူထုေတြရဲ႔ ဆႏၵသေဘာထားကုိ ေပးရမယ့္အတုိင္းသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဆုံးအျဖတ္အားလုံးဟာ ျပည္သူ႔ထဲမွာ ပဲ ရိွမယ္လုိ႔ပဲ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။”


တကယ္လုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရည္မွန္းထားတဲ့ အမတ္ဦးေရ ႏုိင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ေရာ တျခားတုိင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ဖုိ႔ အစီအစဥ္ရိွပါသလား။

“ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္သြားရင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒါေတြကေတာ့ သူ႔လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းပဲ သြားမယ့္အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီလမ္းေၾကာင္းအေပၚမွာ အားလုံး အမ်ားသေဘာဆႏၵအတုိင္းပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”


ရွမ္းျပည္ထဲမွာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနအေပၚမွာေရာ သေဘာထား ဘယ္ လုိရိွပါသလဲ။

“ဒီအေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ျမင္တာကေတာ့ အားလုံးက အယူဆခ်င္းေတာ့ မတူတာေတြလည္း ရိွေကာင္းရိွမွာေပါ့၊ က်ေနာ္တုိ႔အျမင္ကေတာ့ အားလုံးကေတာ့ လက္ရိွႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအေပၚမွာပဲ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားရင္ ပုိၿပီးေတာ့မွသင့္ျမတ္မယ္၊ ပုိၿပီးေတာ့ ေအးခ်မ္းမယ္၊ ျပည္သူလူထုကလည္း လက္ရိွအေနအထားတခုအေပၚမွာ ေအးခ်မ္းၿပီးေတာ့ ေဒသအေနအထားရယ္ ကုိယ့္ရဲ႔စားဝတ္ေနေရး အေနအထားကုိ ေကာင္း ေကာင္းမြန္မြန္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မယ္လုိ႔ပဲ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။”

No comments: