ျပည္ေထာင္စုပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ UPNO တရား၀င္ဖ်က္သိမ္းခံရ

ေတာင္ႀကီးတိုင္မ္း | စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ | အဂၤါေန႔

ျပည္ေထာင္စုပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Union Pa-Oh National Organization – UPNO) အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၁၀ ခုအား တရား၀င္ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္ကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္၊ အဂၤါေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ စစ္အစုိးရပုိင္ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံလြင့္ဌာနမ်ားတြင္ ေၾကညာသြားေၾကာင္း သိရသည္။

တရား၀င္ဖ်က္သိမ္းခံရသည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ခုအနက္ ၅ ခုမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းျပည္ကုိးကန္႔ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ “၀”အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးပါတီ စသည့္ပါတီတုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး ယင္းပါတီတုိ႔သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီဆက္လက္တည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဖ်က္သိမ္းခံရဲျခင္းျဖစ္သည္။

က်န္ရွိသည့္ ဖ်က္သိမ္းခံရသည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၅ ခုမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မွတ္တင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ပါတီမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၎တုိ႕သည္ လြတ္ေတာ္သံုးရပ္စလံုးတြင္ ၀င္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္အတြက္ ဖ်တ္သိမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စုပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (UPNO) သည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ “ပအုိ၀္းေလြာင္းဗူး” အဖြဲ႕မွအစျပဳ၍ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ ေျပာင္းလည္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၁၉၅၂ တြင္က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ျမန္မာႏုိင္ငံပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ စသည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။

No comments: