ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပရန္္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အမ်ားဆုံး

စက္တင္ဘာလ ၁၇ရက္။ နန္းထူးစံ (ေကအုိင္စီ)

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ မြန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ နယ္ေျမအခ်ဳိ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္း ပျခင္းမျပဳရန္ ယမန္ေန႔က တရား၀င္ စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္လုိက္ရာ ကရင္ျပည္နယ္သည္ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၁၅၅ျဖင့္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ စက္တင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၉၉/၂၀၁၀ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၀၀/၂၀၁၀ ကယားျပည္နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၀၁/၂၀၁၀ ကရင္ ျပည္နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၀၂/၂၀၁၀ မြန္ျပည္နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၀၃/ ၂၀၁၀ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္းေကာင္း စသည့္ ျပည္နယ္ ၅ခုမွ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းမျပဳရန္ ယမန္ေန႔ ညေနပုိင္းက ျမန္မာ့အသံမွတဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေၾကညာခဲ့သည္။

ထုိျပည္နယ္ ၅ခုထဲမွ ၿမဳိ႕နယ္ ၄ခုႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း (၃၀၀)ခန္႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပရန္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကရင္္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ နယ္ေျမမ်ား အမ်ားဆုံးပါ၀င္ၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏုိင္သည္ကုိ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မရွိေပ။

ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၁၀၁/၂၀၁၀ အရ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဖားအံၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု (၁၁)စု၊ လႈိင္းဘြဲၿမဳိ႕နယ္တြင္္ ေက်းရြာအုပ္စု (၁၇)စု၊ ဖာပြန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု (၂၇)စု၊ သံေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု (၃၆)စု၊ ျမ၀တီၿမဳိ႕နယ္ တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု (၄)စု၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု(၁၄)စုႏွင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု (၄၆) စုတုိ႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္ဟု ပါရွိသည္။

နအဖ စစ္အစုိးရက ယခုလုိ မဲဆႏၵနယ္အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပရန္ ကန္႔သတ္လုိက္ျခင္းသည္ ၎တုိ႔ အႏုိင္ရရွိ ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယခုေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (ေကအဲန္ယူ) တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၁ ဗိုလ္မွဴးေစာလွေငြက ယခုလုိ ေ၀ဖန္သံုးသပ္သည္။

သူက “အဓိကေတာ့ သူတုိ႔ (နအဖ)အႏုိင္ရဖုိ႔အတြက္ပဲ။ အဲဒီေဒသေတြမွာရွိတဲ့ လူထုေတြက သူတုိ႔ကုိ ေထာက္ခံမဲေပးမဲ့ လူေတြ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ အေၾကာင္းျပၿပီးေတာ့ ဖယ္ရွားလုိက္တာျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔အတြက္ အ႐ံႈးမရွိဘူး။ က်န္ တဲ့ေဒသေတြမွာ ၀င္ေရာက္အေရြးခံမဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ သူတုိ႔လွည့္ခ်င္သလုိ လွည့္လုိ႔ရတယ္။”ဟု ေကအုိင္စီကုိ ေျပာသည္။

ထုိေဒသမ်ားအတြင္း စစ္အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(ေကအဲန္ယူ)တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္မ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကုိ ျငင္းဆန္ေနသည့္ ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ နအဖတပ္မ်ား တည္ရွိေနသည့္အတြက္ မၾကာခဏ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ ယခုလုိ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပရန္ ကန္႔သတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူထု မ်ားက ယူဆေနၾကသည္။

ေကာ့ကရိတ္နယ္သားတဦးက “သူတုိ႔ (နအဖ) လာလုပ္ဘယ္ရဲမလဲ။ ဒီဘက္ကလူ(ေကအဲန္ယူ)ေတြ သူတုိ႔ကုိ တုိက္ခုိက္မွာ စုိးရိမ္ လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အခုလည္း နယ္စပ္မွာ တုိက္ပြဲ ခဏခဏျဖစ္ေနေတာ့ေလ။”ဟု ေကအုိင္စီကုိ ေျပာသည္။

အလားတူ အျခား မြန္၊ ကယား၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ္႔တြင္လည္း စစ္အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္သည့္ တုိင္းရင္းသား လက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးအစီအစဥ္ကုိ ျငင္းဆန္ေနသည့္ အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား ရွိေန သည့္အတြက္ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ခက္ခဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၇ခုရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ နယ္ေျမေအးခ်မ္းမွႈမရွိဟု ယူဆရေသာ မဲဆႏၵနယ္ ၇ခုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: