ရထားလမ္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားနယ္ေျမဆံုးရံႈး

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္
ဇူလုိင္လ (၁၆)၊ ၂၀၁၀။ ေသာက်ာေန႔

ပင္ေလာင္း-ေနျပည္ေတာ္ မီးရထာလမ္း ေဖါက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တီက်စ္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ ေဒသခံျပည္သူလူလုမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ လယ္ယာ ၿခံ ေျမမ်ားကုိ ေရာ္ေၾကးတစ္စံုတစ္ခုမရရွိပဲ မီးရထားလမ္းေၾကာင္းေၾကာင့္ လက္လြတ္ဆံုးရံႈး ခဲ့ၾကရသည္။

ယင္းမီးရထားလမ္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း လုပ္ငန္းအား လြန္ခဲ့သည့္လပုိင္းမွ ေနျပည္ေတာ္ဘက္မွ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းဘက္မွ တီက်စ္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးကပ္ရပ္တြင္ စတင္၍ ႏွစ္ဘက္စလံုး တခ်ိန္တည္း ေဆာက္လုပ္ ေနေၾကာင္း ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕ေဒသခံတစ္ဦးက ဆုိသည္။

“မီးရထားလမ္းေၾကာင္း ဖ်တ္သြားတဲ့ လယ္ကြင္းေတြ၊ ၿခံေတြ၊ ေတာင္ယာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါတယ္။ ဧကဘယ္ေလာက္ အတိအက်ေတာ့ မသိဘူး။ လယ္ ယာေျမ ဆံုးရႈံးခံရတဲ့ ပုိင္ရွင္ေတြအတြက္ေတာ့ ဘာေရာ္ေၾကးမွ မရၾကဘူ”

နအဖစစ္အစုိးရမွ ျမန္မာႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ပ်င္းမနား (ေနျပည္ေတာ္) သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြား ၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအၾကား တုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္သည့္ ကားလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ကားလမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ မီးရထားလမ္းမ်ား စသည့္ခရီးသြားေရး လမ္းေၾကာင္းသစ္ အမ်ားအျပားကုိ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ေဖါက္လုပ္ေနခဲ့သည္။

No comments: