ခါတုိင္းႏွစ္မ်ားထက္ အပူရွိန္လြန္ကဲမူေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေရခန္းေျခာက္ေန

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္။ ေနာင္ခမ္းခါ
ေမလ (၁၅)၊ ၂၀၁၀

ယခုႏွစ္တြင္ ခါတုိင္းႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူပဲ ရာသီဥတု အဆမတန္လြန္စြာပူပ်င္းမႈေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ ေရမ်ားခန္းေျခာက္လာၿပီး ၿမိဳ႕ေနျပည္သူလူထုမ်ား ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရေၾကာင္း သိရသည္။ေရမ်ားေလွ်ာ့နဲလာၿပီး ခန္းေျခာက္လာသည္အထိ ရာသီဥတုပူပ်င္းလာမႈသည္ တခါမွ မျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေန ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ကုိ ဤကဲ့သုိ႕ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

“ခါတိုင္းႏွစ္က ကဆုန္ နဆုန္လေလာက္ဆုိရင္ မုိးရြာၿပီေလ၊ ဒီႏွစ္က ခုထိမုိးမရြာေသးဘူး၊ ရာသီဥတုအရမ္းပူေတာ့ ေရလည္းခန္းလာတယ္၊ အခုဆိုရင္ေသာက္ေရအတြက္ ေရ၀ယ္ေနရတယ္၊ ေရေရာင္းတဲ့လူက နားေတာင္ မနားရေတာ့ဘူး၊ ေရ၀ယ္တာေတာင္မွ ႀကိဳတင္ ေအာ္ဒါမွာရတယ္၊ အ၀ိစိတြင္းအားကုိးတဲ့အိမ္ေတြလဲ အခုေရမထြက္ေတာ့ဘူး။ ေပ ၁၀၀ မွ ၂၀၀ နက္တဲ့တြင္းဆုိ အလကားပဲ”

ယခုလထိ မုိးရြာသြန္းမႈမရွိ၍ ရာသီဥတုပူပ်င္းေျခာက္ေသြ႔လာမႈေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ ေတာင္ယာ ၿခံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ ထုိ႔ထက္မက စုိက္ပ်ိဳးထားသည့္ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား ေျခာက္ေသြ႕ေသေၾကလာၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

ရာသီဥတုထူးကဲ့စြာ ပူပ်င္းလာမႈေၾကာင့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေနမေကာင္း မက်န္းမမာမႈမ်ားလဲ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ၄င္းၿမိဳ႕ေန ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာပါသည္။

ျပည္သူလူထုမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ေရရွားပါးမႈျပႆနာမ်ားကုိ တာ၀န္ရွိသူအာဏာပုိင္မ်ားမွ တစ္စံုတစ္ခုလုိက္လံေျဖရွင္းေပးမႈမ်ား ယေန႔ထိ မရွိေသးေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။

No comments: