ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ မုိးသဲထန္ရြာ၊ ျပည္သူလူထုမ်ား အမႈိက္ရွင္းရန္ လုပ္အားေပးခုိင္းခံရ

ေမလ (၂၀)၊ ၂၀၁၀။ ေနာင္ခမ္းခါ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ေမလ (၁၆) ရက္ေန႔၌ မြန္းလြဲပုိင္း ၃ နာရီေလာက္တြင္ တႀကိမ္ႏွင့္ ညတန္းေခါင္ ၁၂ ခ်ိန္ေလာက္တြင္ တစ္ႀကီမ္ မိုးသဲထန္စြာ ၂ ႀကိမ္ ရြာသြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ထိုသုိ႕မုိးသဲထန္စြာရြာသြန္းမႈမွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းရွိ ေအာက္ေရထြက္နားႏွင့္ အျခားလမ္းမမ်ားေပၚႏွင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းေရေျမာင္းမ်ားတြင္ စုပံုပိတ္ဆုိ႔ေနသည့္ အမႈိက္သရုိက္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းရန္ အာဏာပုိင္မွ ရတနာ၊ သီရိႏွင့္ ေညာင္ပင္သာ စသည့္ရပ္ကြက္မ်ားမွ ျပည္သူလူထုမ်ားကုိ လုပ္အားေပးေစခုိင္းေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ကုိ ေျပာသည္။

“သစ္ရြက္ေတြ အမႈိက္သရုိက္ေတြ တအားမ်ားေတာ့ မုိးေရစီးနဲ႔ ပါမသြားႏုိင္ဘူး၊ ေျမာင္းေတြ လမ္းေတြကုိပိတ္ဆုိ႔ေနတယ္…… ရပ္ကြက္က လူေတြကုိ လုပ္အားေပးလုပ္ခုိင္းတယ္၊ မုိးရြာၿပီးေနာက္ေန႔တည္းက ရွင္းရတာ၊ ဒီေန႔လဲ လုိက္ရွင္းတယ္ မၿပီးေသးဘူး။ စည္ပင္ေတြ ပုိက္ဆံေတာ့ လုိက္ေကာက္တယ္၊ အဲဒီလုိမ်ိဳးက်ေတာ့ မလုပ္ေပးဘူး။”

ေျမာင္းမ်ားတြင္ အမိႈက္သရုိက္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔ေနျခင္းေၾကာင့္ ေရစီးမ်ား ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ တခ်ိဳ႕ေသာအိမ္ထဲတြင္ စီး၀င္း၍ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ဂ်ံဳမ်ား ပ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင့္ ၄င္းၿမိဳ႕ခံမွ ဆက္ေျပာသည္။

No comments: