“တပ္မေတာ္အစုိးရ”ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပခြင့္မျပဳ


မီဒီယာမ်ားတြင္ လက္ရိွ အစုိးရကုိ "တပ္မေတာ္ အစိုးရ" ဟု ေခၚေ၀ၚ သံုးစြဲျခင္း မျပဳၾကရန္ ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ မၾကာေသးမီက ထြက္ေပၚလာေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ကာကြယ္၀န္ၾကီးဌာန၏ မီဒီယာမ်ား၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏  သတင္းစာ၊ ေရဒီယုိ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဌာနမ်ားသုိ႔ ညႊန္ၾကားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု  ေနျပည္ေတာ္မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွ တဦးက ဆုိသည္။

Myanmar's-Prime-Minister-Thein-Sein
စစ္ဘက္တာ၀န္မွ မၾကာေသးမီက အနားယူလုိက္သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ (ဓာတ္ပုံ - Reuters)
“၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေနတဲ့  အစုိးရ အဖြဲ႕ကို အဓိက ထားၿပီး ဒီအမိန္႔ ထုတ္ေပးတာ။  စစ္ဘက္က လူေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ပါတီဖြဲ႕ၿပီး အေရြးခံဖို႔ စစ္ရာထူးေတြကေန  အနားယူထားၿပီး စစ္အစုိးရလို႔ ဆက္သံုးေနရင္ မကိုက္ညီေတာ့ဘူးေလ။  ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရလို႔ပဲ သံုးရမယ္” ဟု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုိ အရာရိွက ေျပာသည္။

မၾကာေသးမီက ဦးသိန္းစိန္ အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီး အမ်ားအျပား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ဘက္တာ၀န္မ်ားမွ အနားယူအၿပီးတြင္ ထုိညႊန္ၾကားခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူက ရွင္းျပသည္။

ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ အရာရွိႀကီးတဦးကလည္း “သတင္းေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြမွာ ဒီစကားလံုး မသံုးဖို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ ရထားတယ္” ဟု ေျပာသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ မီဒီယာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အစုိးရ ဟူေသာ စကားရပ္ကုိ မၾကာခဏ သုံးစဲြခ့ဲသည္။

ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ပုိင္း အစုိးရအဖဲြ႔တြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရိွေတာ့သျဖင့္ စစ္အစုိးရသည္ အရပ္သား အစုိးရအသြင္ ျဖစ္သြားသည္ဟု အျငိမ္းစား စစ္အရာရွိႀကီးတဦးက ေထာက္ျပသည္။

“ဒီစကားလံုးကို သံုးရင္ သူတို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြနဲ႔ မညီေတာ့ မသံုးခိုင္းေတာ့တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ” ဟု  သူက ဆုိသည္။

လက္ရိွ အစုိးရကုိ ၀န္ႀကီးဌာန ၃၈ ခု ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ အစုိးရအဖဲြ႔တြင္ ၀န္ႀကီး ၃၉ ဦး၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ၃၉ ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ဘက္ မွ အနားယူခ့ဲသည့္ ၀န္ၾကီးႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ၾကီး စုစုေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိပုဂၢဳိလ္ အမ်ားစုသည္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖြယ္ရိွသည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက ယူဆေနၾကသည္။

စစ္ဘက္ တာ၀န္မွ အနားယူလိုက္သူမ်ားစာရင္း

၀န္ႀကီးမ်ား

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦး - လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း
ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးသိန္း  - စက္မႈ (၂)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေဆြ - ပုိ႔ေဆာင္ေရး

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ လြန္းသီ - စြမ္းအင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္မင္း - ရထားပို႔ေဆာင္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ႏုိင္သိန္း - စီးပြား/ကူးသန္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စုိးႏုိင္ - ဟုိတယ္/ခရီး
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လွထြန္း - ဘ႑ာ/အခြန္
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိန္းေဇာ္ - ဆက္သြယ္ေရး

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရျမင့္ေမာင္ - သာသနာေရး 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေအာင္ျမင့္ - ယဥ္ေက်းမႈ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တင္ထြတ္ - သမ၀ါယမ 

ဗုိလ္မွဴးၾကီး သိန္းညြန္႔ - နယ္စပ္စည္ပင္
ဗုိလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္း - လွ်ပ္စစ္ (၁) 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ျမင့္-  ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ (၂) 

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရေအးျမင့္ - အားကစား 
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဆန္း - ျပန္ၾကားေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိန္းေအာင္ - သစ္ေတာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ဦး - ျပည္ထဲေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္ - သတၱဳတြင္း 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ေဆြ - လူမႈ၀န္ထမ္း 

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္သိန္း - ေမြး/ေရ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လြန္းေမာင္ - စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္း - ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဖုန္းေဇာ္ဟန္ - မႏၱေလး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္

ဒု-၀န္ၾကီးမ်ား

ဒုတိယဗုိလ္မွဴးၾကီး ခင္ေမာင္ေက်ာ္ - စက္မႈ(၂) 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္စြာခုိင္ - စက္မႈ (၂) 
ဗုိလ္မွဴးၾကီး သူရိန္ေဇာ္ - အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဉာဏ္ထြန္းေအာင္ - ပို႔ေဆာင္ေရး 
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ထြန္းေအာင္ - အလုပ္သမား 
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္မ်ဳိးမင္း - ပညာေရး 

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းေဌး - စြမ္းအင္ 
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ထြန္း - စီးပြား/ကူးသန္း 
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအးျမင့္ၾကဴ - ဟုိတယ္/ခရီး

ဗုိလ္မွဴၾကီး လွသိန္းေဆြ - ဘ႑ာ/အခြန္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သိန္းထြန္း - ဆက္သြယ္ေရး
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရေအာင္ကုိ - သာသနာေရး 

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္သိန္း - ေဆာက္လုပ္ေရး 
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းစိန္  - လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
ဗုိလ္မွဴးၾကီး တင္ေငြ - နယ္စပ္စည္ပင္  

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းျမင့္ - လွ်ပ္စစ္ (၂ )
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဘုန္းေဆြ - ျပည္ထဲေရး  
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ျမင့္ - လူမႈ၀န္ထမ္း  

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေမာင္ပါ - ရန္ကုန္ ဒုတိယ ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္

http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/1-news/3099-2010-05-05-09-56-53

No comments: