မုိးမရြာျခင္းေၾကာင့္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္သမားမ်ားဒုကၡေရာက္

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္။ ေနာင္ခမ္းခါ
ေမလ (၁၈)၊ ၂၀၁၀

မုိးေရကို မီွခုိ၍ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနရသည့္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအား ယခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာၿခံလုပ္ငန္းမ်ား ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္ေရာက္ေသာ္လည္း မုိးမရြာသျဖင့္ ယခုခ်ိန္ထိ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား မျပဳလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသးေၾကာင့္သိရွိပါသည္။လယ္စပါး လုပ္ကုိင္သည့္ လယ္သမားအမ်ားစုသည္ ေခ်ာင္းေရကုိ အဓိကမွီခုိ အားထားေသာ္လည္းယခုႏွစ္တြင္ မုိးရြာသြန္းျခင္းမရွိပဲ ရာသီဥသုလြန္စြာပူးျပင္းမႈေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေရမ်ားလည္းခန္းေျခာက္ေနေၾကာင့္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ဒီႏွစ္က ခုထိမိုးမရြာေသးဘူး။ ေနတအားပူတယ္၊ ခါတုိင္းႏွစ္ဆုိရင္ အခုခ်ိန္မွာ လယ္ေတြ ေတာင္ယာေတြ၀င္လုပ္ေနၾကၿပီ။ ဒီႏွစ္က ခုထိ မုိးမရြာေတာ့ ဘာမွစုိက္လုိ႔မရဘူး၊ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲေတာ့ မသိေတာ့ဘူး။”


ၿမိဳ႕အေရွ႕ရွီ ဘက္ ဖဲုင္လဲင္ရြာ၊ လြယ္တၿဖီးရြာ၊ လြယ္ထြယ္ရြာ၊ ေတာင္းတပ္ရြာ စသည့္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာေက်းရြာမ်ားသည္ ေသာက္သံုးေရမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္မုိးေရမ်ားကုိသာ သုိေလွာင္၍ ေသာက္သံုးေနရၾကရသျဖင့္ ဒီႏွစ္ ရာသီဥတု အလြန္ပူျပင္းၿပီး မိုးမရြာမႈမ်ားေၾကာင့္ေသာက္သံံုးေရမ်ား မလုံေလာက္ၾကဟု ၄င္း ေဒသခံတစ္ဦးမွ ဆုိသည္။

ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕လံုးရွိျပည္သူလူထုမ်ားမွာ ေသာက္ေရ သံုးေရမ်ားအား ဇ၀နာရာမ ဘုန္းႀကီးစာသင္တုိက္အနီးရွိ ေရထြက္ဦးေပါက္က ေရကန္ႀကီးကုိ အဓိကမွီခုိေနၾကရသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ယင္းေရဦးထြက္ေပါက္လည္း ေရထြက္အလြန္နည္းေနေၾကာင့္ သိရသည္။

“ေရထြက္ေပါက္က ေရကန္ႀကီးမွာဆုိရင္ ေရအရမ္းနည္းသြားၿပီ။ ခန္းခါနီး ခန္းခါနီးပဲ။ အဲဒီထြက္ေပါက္ကေန ေတာင္ဘက္က ေက်ာက္ခင္းလမ္းဘက္ကုိ စီးဆင္းသြားတဲ့ဟာလဲ အခုဆုိရင္ ေရမဆင္းတာမ်ားတယ္။ ေရကန္ႀကီးမွာ ေရနည္းနည္းပဲက်န္တယ္။ ရာသီဥတုက မေကာင္းေတာ့ မိုးမရြာဘူးေလ။” ဟု ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕ရွိအမည္မေဖၚလုိသူ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕အနီး၀န္းက်င္တ၀ုိက္ရွိေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ ၀ါးျခာရြာ၊ ထီမန္းရြာ၊ ေကာင္ပန္တင္းရြာ၊ ေနာင္ဗုိကန္ေတာ္ေလးရြာ စသည့္ေက်းရြားမ်ားရွိ ေရကန္မ်ားလည္း ေရအနည္းငယ္သာက်န္ရွိေနေၾကာင့္ သိရသည္။ ထုိ႔အတူ နာမည္ႀကီးလူသိမ်ားသည့္ ေနာင္ေထာ၀္က ေရကန္ႀကီးလည္း ေရအမ်ားအျပား ေလ်ာ့က်သြားသည္ဟု သိရသည္။

No comments: