ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္းတဲ့တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေတာ္ေရးႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားညီလာခံသုိ႔

စါင္ဖါေအာင္ ႏွင့္ ေဗြစါင္ေပ | အျမင္ေဆာင္းပါး
ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

စာေရးသူအေနႏွင့္ ေဗြစါင္ေပ ႏွင့္ မေတြ႔ျဖစ္သည္က တေၾကာင္း၊ သတင္းအရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေသာ ပအို၀္းလူႀကီးမ်ား အလုပ္႐ႈပ္ေန၍ မဆံုျဖစ္ၾကသည္က တေၾကာင္း တုိ႔ေၾကာင့္ “အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ” ေဆာင္းပါး ေနာက္ပိုင္း စာမေရး ျဖစ္ခဲ့ပါ။ ယၡဳ ေျမျပန္႔ေဒသ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားတို႔၏ ညီလာခံဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတရပ္ က်င္းပမည္ဟူေသာ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကို ဖတ္႐ႈရသျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးကို အခ်ိန္မီေရးသားရန္ စိတ္ကူးရလာျခင္းျဖစ္သည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ နာဂအမ်ဳိးသားမ်ားသည္လည္း အမ်ဳိးသားညီလာခံတရပ္ ေခၚယူရန္ သတင္း- သတင္းစာ၌ ေတြ႔ရွိရျခင္းသည္ စာေရးသူအား တြန္းအားတရပ္ ျဖစ္လာေစသည္။

ထို႔ျပင္ စာေရးသူသည္ ဇင္းမယ္ၿမိဳ႕ ၀တ္ေနာင္ခမ္း ကထိန္ပြဲေတာ္ (၂၀၁၄-ခု ႏို၀ဘၤာလ ၂-ရက္) သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ရာ PNLO နာယကႀကီး ျဖားတန္ ခြန္ဥကၠာႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံု၍ အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိၿပီးေနာက္ PNLO - RCSS ပဋိပကၡ အေၾကာင္းရင္းခံကိစၥကိုလည္း ေ၀ဖန္သံုးသပ္ရန္ တင္ျပႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ရင္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ PNLO - RCSS ပဋိပကၡအေျခခံႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားညီလာခံတို႔ ဆက္စပ္မႈကိုလည္း ပအို၀္းအမ်ဳိးသား စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ တင္ျပႏိုင္ရန္ ယၡဳကဲ့သို႔ ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

PNLO သည္ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံကို ေလဗြာစခန္း (ယၡဳ RCSS/SSA (S) သိမ္းပိုက္မႈေအာက္ေရာက္ရွိ) တြင္ ၂၀၁၃ - ဧၿပီလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဦးေဆာင္မႈကို ဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္း (NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ NCGUB ၏ အလုပ္သမားေရးရာ၀န္ႀကီးေဟာင္း) ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္သူရိန္ (ရ၊လ၊လ၊ဖ ၿပိဳကြဲခ်ိန္ နယ္စပ္ေဒသသို႔ ေရာက္ရွိအေျခခ်) တို႔ထံ လႊဲေျပာင္း ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၄ - ေအာက္တိုဘာလ အထိ PNLO ၏ တႏွစ္ခြဲတာကာလ လႈပ္ရွားမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။

(က) ထိုင္းနယ္စပ္ အေျချပဳမွ ဗဟိုေဒသ အေျချပဳသို႔ ေရႊ႕ျခင္း။

(ခ) မဟာမိတ္ေရးရာ၊ တပ္ေပါင္းစုေရးရာႏွင့္ ထိုင္းအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို ေလွ်ာ့ေပါ့လာၿပီး ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္) တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုအားျပဳလာျခင္း။

(ဂ) အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ အေနအထားထက္ လက္နက္ခ်အဖြဲ႔ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားၿပီးေသာအဖြဲ႔) ပံုစံမ်ဳိး က်င့္သံုးေနျခင္း။

(ဃ) တပ္ေပါင္းစုႏိုင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းႏိုင္ငံေရး ပံုစံမွ (ႏိုင္ငံေရး) ပါတီႏိုင္ငံေရး ဘက္သို႔ ပို၍ အာရုံစိုက္လာျခင္း ႏွင့္

(င) နယ္ေျမခံျပည္သူလူထု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈထက္ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္၏စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားသန္ေနျခင္း တို႔ကို - ေတြ႔ရွိရေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစဥ္အလာအရ ရွမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အင္အားႀကီးလာပါက နီးရာအျခားလူမ်ဳိးစု အဖြဲ႔ငယ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ မ်ဳိးႏြယ္စုတူသူ ရွမ္းအဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းရွာ ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ေလ့ ရွိေပသည္။ ယင္း အစဥ္အလာမွာ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ (၁၀) ႏွစ္လွ်င္ တႀကိမ္က် ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္ဟု သုေတသီတို႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိထားေပသည္။

အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားအခ်ဳိ႕မွာ -

၁၉၇၀-၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ဥကၠ႒ႀကီး မိုးဟိန္း (ေခၚ) ကြမ္းစိန္း ဦးေဆာင္ SURA သည္ တရုပ္ျဖဴထံမွ ရရွိေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ပအို၀္းနယ္ေျမ ဟိုနမ့္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္း / ဗိုလ္မွဴးေအာင္ခမ္း ဦးေဆာင္ (ပ၊အ၊လ၊ဖ)ပအို၀္းတပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြါသြားျခင္း။

၁၉၈၄- မတ္လတြင္ ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာ ဦးေဆာင္ SSRC ၏ MTA တပ္အင္အား ၅၀၀ - ခန္႔သည္ PNO ဥကၠ႒ ဗို္လ္မွဴးႀကီး ေအာင္ခမ္းထီ အေျချပဳရာ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ “ ေကာင္နိန္းစခန္း” အား ၀င္ေရာက္တိုက္ သိမ္းပိုက္ျခင္း။ ဥကၠ႒ႀကီး ေအာင္ခမ္းထီႏွင့္ အင္အားအခ်ဳိ႕ ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ KNPP နယ္ေျမတြင္ ၀င္ေရာက္ခိုလႈံခဲ့ရျခင္း။

၁၉….. PNO ၏ ႒ာေနျပည္သူ႔စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ RCSS/SSA(S) တပ္ဖြဲ႔မ်ား လံုခ်ိန္ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ျခင္း။ PNO ဘက္မွ KNU သင္တန္းဆင္း ဗိုလ္မွဴးေရႊမန္း က်ဆံုးရျခင္း။

၂၀၁၄- စက္တင္ဘာ (၃) ရက္ေန႔တြင္ RCSS လက္ေအာက္ခံ SSA(S) တပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အား (၁၅၀) ခန္႔ PNLO/PNLA အေျချပဳရာ ဟိုနမ့္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ပါတက္ ဧရိယာသို႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး PNLA စခန္းအား အလစ္အငိုက္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း ႏွင့္ တဆက္ထဲတြင္ နယ္စပ္ေဒသ ေကာင္းမုမိန္း စခန္းရွိ ေလဗြာ PNLA စခန္းမွ ရဲေဘာ္မ်ားကို WNO/WNA မွတဆင့္ အတင္းအၾကပ္ ထြက္ခြာေစျခင္း။

အထူးမွတ္သားရန္အခ်က္မွာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ခိုက္မႈမွာ သာမန္နယ္ေျမ အျငင္းပြားမႈ ဟု ယူဆစရာ ရွိေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္၌ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းရင္းခံ ရွိေနခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္ မွာ PNLO/PNLA သည္ ၎ေဒသတြင္ အေျချပဳ၍ န၊တ၊လ အကူအညီျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ ေနသည္မွာ ၂၀၁၃ - ႏွစ္၀က္ ႏွင့္ ၂၀၁၄ - ပထမႏွစ္၀က္အထိ တႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း RCSS/SSA(S) က တစံုတရာ ကန္႔ကြက္ဟန္႔တားျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လလယ္ခန္႔မွ စ၍ ျပႆနာရွာခဲ့သည္မွာ ေသြးရုိးသားရုိး မဟုတ္ဟုလည္း ယူဆစရာ ျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာ PNLO/PNLA သည္ UNFC ၏ အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ FUA ၏ တပ္ဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္ေနျခင္းအျပင္ ၂၀၁၄ - ခု ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ UNFC ကြန္ဂရက္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္မႈ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။ UNFC အဖြဲ႔၀င္ မဟုတ္ေသာ RCSS/SSA(S) အေနႏွင့္ UNFC အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါက UNFC ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ UNFC က မည္ကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ကို “စမ္းသပ္” သည့္ သေဘာလည္း ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္ေပသည္။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ယင္း “ စမ္းသပ္” မႈကို လုပ္ေဆာင္လိုသူသည္ RCSS/SSA(S) ကိုယ္တိုင္ဘဲလား? မျမင္ရသည့္ ေနာက္ကြယ္က လက္မဲႀကီး (Black Hand) ဘဲလား? စဥ္းစား ေတြးဆစရာ မ်ားစြာက်န္ရွိ ေနေပလိမ့္မည္။

ဤေနရာမွ စ၍ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနအရ အင္အားႀကီးလာေသာ ရွမ္းအဖြဲ႔အစည္း တရပ္ရပ္က ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း တရပ္ကို က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကား တိုက္ခိုက္လာျခင္းအေပၚ ပအို၀္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ပအို၀္းလူငယ္၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအဓိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားထံမွ တုန္႔ျပန္ေ၀ဖန္မႈ မေတြ႔ရျခင္းသည္ “ပအို၀္းလူမ်ဳိးတို႔အတြက္ ဆံုခ်က္” မရွိေသးကို မီးေမာင္းထိုးျပေနေပသည္။

“ပအို၀္းအမ်ဳိးသားညီလာခံ” ကဲ့သို႔ ဆံုခ်က္ကို အျမန္ဆံုး မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ဗိုလ္က် အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို နီးစပ္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက “မိတ္ဖက္ပဋိပကၡ” အသြင္ေဆာင္ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနဦးမွာ ေသခ်ာေနေၾကာင္း စာေရးသူက ေထာက္ျပရေပမည္။

ယၡဳေဆာင္းပါးကို (၁) ပိုင္း ထားၿပီး၊ ေျမျပန္႔ေဒသ ညိႇႏႈိင္းပြဲမွ တမ်ဳိးသားလံုး ညီလာခံ ေခၚယူႏိုင္သည္အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ “လုပ္ငန္းစဥ္” အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အမွတ္ (၂) ေဆာင္းပါးျဖင့္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္။

စါင္ဖါေအာင္
ႏွင့္
ေဗြစါင္ေပ

No comments: