ဦးထုပ္ေျခာက္လံုးစဥ္းစားေတြးေခၚမႈ သင္တန္း ဆီဆိုင္တြင္ဖြင့္လွစ္

နန္းဒီမိုကေရစီ (ဆီဆိုင္) | ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေကာင္ေရြပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ ဦးထုပ္ေျခာက္လံုးစဥ္းစားေတြးေခၚမႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သင္တန္းကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ ေနာင္ေက်ာေက်းရြာအုပ္စု ပံုးေလာင္းေက်းရြာ ေအာင္သုခေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ား အျမင္က်ယ္လာရန္သာမက ဒီမိုကေရစီ အသိအျမင္မ်ားကိုလည္းနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပးရျခင္း ျဖစ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ပညာရွင္မဟုတ္ေပမဲ့ တတ္သိသေလာက္ ျပန္လည္ share ေပးတဲ့သေဘာပါ၊ ထူးျခားတာက သင္တန္းသားမ်ားက စိတ္ဝင္စားမႈရွိေတာ့ ထမင္းထုပ္နဲ႔ တက္ေရာက္တဲ့သူလည္းရွိတယ္“ ဟု သင္တန္းဆရာ ခြန္သူရိန္ဦးက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဒီလိုသင္တန္းေတြ လိုက္လံေပးရတာဟာ အခက္ခဲေတြ မ်ားစြာရွိတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာဆို ေဒသခံအာဏာပိုင္ေတြက ပိတ္ပင္ထားတာလည္းရွိတယ္။ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးေတြ ေနာက္က်က်န္မည္ကိုမေတြးဘဲ ျဖစ္တယ္၊ ဒီလိုဆိုလွ်င္ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားမ်ား ထိခိုက္မည္မွာအမွန္ပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ စာနာစိတ္ေမြးၿပီး နားလည္ေပးရန္လိုအပ္တယ္“ ဟု သင္တန္းဆရာ ခြန္ေအာင္ က ေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔မသိေသးတဲ့အရာကို နားလည္သိျမင္လာတယ္။ ေမတၱာစိတ္ထားၿပီး ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး တစ္စိတ္တစ္ေဒသမွာ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္လုိ႔ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ သင္တန္းတက္ေရာက္ရျခင္းျဖစ္တယ္“ ဟု သင္တန္းတက္ေရာက္သူ နန္းႏုေမ က ေျပာသည္။

ထိုသင္တန္းတြင္ သင္တန္းဆရာေလးဦးႏွင့္ သင္တန္းႏွစ္ရက္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သင္တန္းသား ၈၀ ဝန္းက်င္ တက္ေရာက္ေၾကာင္း။ ယင္းသင္တန္းသားမ်ားအား ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္ ဖိတ္ၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: