ပအုိ၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ၿပီ (သတင္းအက်ဥ္း)


ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ကုိ လာေရာက္ႀကိဳဆိုသည့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား (ဓာတ္ပံု-ခြန္ေခတ္စံ)

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ | ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၂

ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္ (ေတာင္ႀကီး) ။     ။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးေဆာင္တဲ့ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျမန္မာအစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕နဲ႕ ပဏာမအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖုိ႔ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔၊ ညေန ၅ နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္ရွိပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာေရာက္ရွိလာတဲ့ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားကုိ ေဒသခံပအုိ၀္းျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ အျခားေသာတုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုမ်ား အမ်ိဳးသား၀တ္စံု၀တ္ဆင္ၾကၿပီး ရိုးရာအိုးစည္ဗံုေမာင္းျဖင့္ လာေရာက္ႀကိဳဆုိၾကပါတယ္။

1 comment:

Anonymous said...

ကၽြန္ေတာ္အျမင္ေျပာရရင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႕ ၊ေဒသတိုင္း
တိုးတက္ခ်င္တဲ့စိတ္ဓါတ္ေတြ၊ျပည္သူေတြအေပၚ ခ်စ္တယ္
ဆိုရင္ အျမန္ဆံုးေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း၊ကိုယ္ဖက္ကိုႀကီးမၾကည့္
ပဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာကိုအိုးမည္းမသုတ္ပါေစနဲ႕ ေျပာ
ခ်င္ပါတယ္ အားလုံးေမ်ာ္လင့္ေနပါတယ္
ကံေကာင္းပါေစ
good luck