ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNLO) ႏွင့္ ပအုိ၀္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (PUSO) ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၌ ေတြ႔ဆုံ

Reported by Khun Khit San, August 29, 2012 | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲရန္ ျပည္နယ္အဆင့္လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ
ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းဦးေဆာင္သည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) ႏွင့္ ပအုိ၀္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (PUSO) ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ မင္းကြန္းေက်ာင္း၌ ေတြ႔ဆုံခဲ့


ေတာင္ႀကီး (ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္)။   ။ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ မင္းကြန္းေက်ာင္း၌ PNLO ႏွင့္ PUSO ႏွစ္ဘက္လုံး မင္းကြန္းဆရာေတာ္ကုိ ကန္ေတာ့ျပီး ဆရာေတာ္၏ ၾသ၀ါဒမ်ားကုိလည္း ခံယူၾကသည္။

မင္းကြန္းေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဖြင့္လစ္ထားေသာ မင္းကြန္းဆရာေတာ္၏
မင္းကြန္းကုသိုလ္ျဖင့္ေဆး ဆန္းကို၀င္ေရာက္ေလ့လာၿပီး ေဆးခန္းအတြက္
အလူေငြမ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္ ဟုသိရသည္။

“ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခ်င္းမိတ္ဆက္ပါတယ္ ဥိးခြန္းျမင့္ထြန္းတုိ႔ဘက္က
သေဘာထားနဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကုိ ဖလွယ္ၾကပါတယ္” ဟု
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူ တစ္ဦးကေျပာသည္။

ေဆ:ခန္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ပအို၀္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းအဖြဲ႕(PUSO)
အလုပ္အမႈေဆာင္လူႀကီးမင္းမ်ားက ေတြ႔ဆံု မိတ္ဆက္ပြဲကို
အခ်င္းခ်င္းအၾကံအဥာဏ္ရယူျခင္း၊ အျမင္ဖလွယ္ျခင္းမ်ားလည္းျပဳလုပ္သြားပါသည္
ဟု သိရသည္။

“ပအုိ၀္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (PUSO) က ပအို၀္းအမ်ိဳးသား
အက်ိဳးရိွရာရွိေၾကာင္မွာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တတ္နိုင္သမွ်
ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
သြားမယ္။ နုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ဆုိ ဘယ္သူမဆုိ ဘယ္အဖြဲ႔ျဖစ္ျဖစ္
လက္တြဲေဆာင္ရြက္မယ္” ပာု ပအို၀္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေပာာင္းျဖစ္ေသာ
ဦးခြန္ေက်ာ္ေဇယ ကေျပာသည္။

“ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အျမန္ဆုံးေဖာ္ေဆာင္နုိင္ေရးအတြက္ေဆြးေႏြး
ၾကတယ္” ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ည (ရ) နာရီတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စာလွယ္အဖြဲ႕ သည္ ေတာင္ ႀကီးၿမိဳ႕
ျမကန္သာပန္းျခံ၌ရွိေသာ Smart Bar စားေသာက္ဆိုင္တြင္
ပအုိ္၀္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္း မ်ားအဖြဲ႔ (PUSO), 88
ရွမ္းျပည္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပအို၀္းလူငယ္မ်ားနွင့္ အတူတကြ ညစာသံုးေဆာင္
ၾကျပီး အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ပာု ၾကာသိရသည္။

“PNLO ပအုိ၀္းအမ်ိဴးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးရုံးကုိ
ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နဲ႔ ေမာက္မယ္ျမိဳ႕မွာ ဖြင့္ဖို႔ရွိတယ္” ဟု
ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရုံးမွ ခြန္ထြန္းတင္ကေျပာပါသည္။

ပအုိ္၀္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅
ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔၌ အေျခခံ၍ ရန္ကုန္၊ သထုံ၊ ဘားအံ၊ ဇရပ္ၾကီးေဒသ
အစရွိေသာ ေဒသမ်ားမွ ပအုိ၀္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား ေဟာင္းၾကီးမ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ၂၂ ဦးျဖင့္စတင္ဖြဲ႔စည္းျပီး မင္းကြန္းဆရာေတာ္
ကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းတာ၀န္ယူ ကူညီေပးေသာသည္ ဟုသိရသည္။

No comments: