ပအိိုဝ္းတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ႏွင့္ အရွပညာေရး ထိုင္းႏိုင္ငံရွိတကၠသိုလ္တစ္ခု MOU သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ႏုိ၀င္ဘာ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ပအိို္ဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံ သူရိင္တကၠသိုလ္၌ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္၊ စီးပြားေရး လူမႈေရး ခရီးသြားျခင္းစသည္တို႕ စာတမ္းျပဳစုႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႕၌ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ (ဗဟို) ရံုးတြင္ MOU ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအေေနျဖင့္ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သုေတသနကိစၥရပ္ကို သူရိင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ လက္တြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ MOU ကို သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္၊ အရင္က ကိုယ့္ေဒသတြင္းသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္၊ ယခု သူရိင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ အာရွႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ထိ ပအုိဝ္းယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ပိုမိုရွိလာႏိုင္တယ္“ ဟု ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕( ဗဟို) ဥကၠဌ ခြန္ဝင္းကိုက ေျပာသည္။

“ယခု တကၠသိုလ္နဲ႔ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးလိုက္တဲ့အတြက္ ေနာက္ပအိုဝ္းလူငယ္ႏွစ္ေယာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ သူရိင္တကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိသြားၿပီ၊ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအတြက္ မဂၤလာရွိတဲ့ေန႕တစ္ေန႔ျဖစ္တယ္“ ဟု ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ နာယက အမ်ိဳးသားစာေပဆုရ ေမာင္ခြန္ႏြယ္က ေျပာသည္။

“၂ဝ၁၂ တြင္ သုေတသနစာတမ္းျပဳစုတဲ့ ဆရာမႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့တယ္၊ ဆရာမကို ေဒါက္တာဘြဲ႕အတြက္ စာတမ္းျပဳစုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ကူညီခဲ့တယ္၊ ေနာက္ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ပြဲကို ဆရာမက ဖိတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ယဥ္ေက်းမႈအကျဖင့္ သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖၿပီးေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ခြင့္ရခဲ့တယ္၊ ယခု ႏွစ္ဘက္ MOU သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့တာဟာ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈက အက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈက ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္တယ္၊ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေလာက္မွာ ပညာသြားသင္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္တယ္၊ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားက ႀကိဳးစားၾကရန္ လိုအပ္တယ္“ ဟု မဟာမိတ္ျပဳလုပ္သူ ဗိုလ္မွဴးခြန္ေသာမတ္စ္ က ေျပာသည္။

No comments: